Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver (Studieavdelingen)

Søknadsfrist 01.03.2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Studieavdelingen og Fakultet for teknologi og realfag. Arbeidssted er Campus Grimstad.

Studieavdelingen har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innenfor utdanningsområdet og samarbeider tett med rektoratet, fakultetene og andre enheter ved UiA. Den som blir tilsatt vil inngå i et team som arbeider med læringsplattformen Canvas og tilhørende integrasjoner. Canvas benyttes av alle studenter og undervisningspersonale ved UiA.

Arbeidsoppgaver

 • forvaltning- og videreutvikling av læringsplattformen, som for tiden er Canvas
 • brukerstøtte ovenfor universitetets ansatte
 • drive kompetanseheving av undervisningspersonalet gjennom kurs, seminarer og on-line-aktiviteter
 • delta i integrasjonsprosjekter
 • utvikle støttemateriale i ulike formater
 • delta i utviklingsprosjekter med undervisningspersonalet innenfor bruk av Canvas i undervisningen
 • canvas-ansvar for Fakultet for teknologi og realfag

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå. Dokumentert og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra forvaltning av læringsplattformer
 • erfaring fra undervisning og kursing
 • erfaring produksjon av materiell i ulike medier
 • gode digitale kunnskaper
 • gode didaktiske kunnskaper

Personlige egenskaper

 • du liker å jobbe i team og har gode samarbeidsevner
 • du kommuniserer godt med både brukere og systemutviklere, og formidler budskapet på en enkel måte
 • du er positiv, strukturert og serviceorientert
 • du er nysgjerrig og søker ny kompetanse og deler denne med andre

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500 kode 1434 rådgiver, kr. 449 400 – 488 500 brutto pr. år eller kode 1364 seniorrådgiver, kr. 524 200 – 576 100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 01.03.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Assisterende studiedirektør tlf. 38 14 12 65, mobil 916 15 187, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Canvas-ansvarlig Claus Wang, tlf. 38 14 17 97, mobil 952 98 739, e-post [email protected]

Søk stillingen