Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor i helsevitenskap

Søknadsfrist: 11.06.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig 1-2 faste 100 % stillinger som professor i helsevitenskap med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Det er ca. 64 vitenskapelig ansatte ved instituttet. Virksomheten er delt mellom Campus Grimstad og Campus Kristiansand. Hovedarbeidssted avtales med den enkelte, det er ønskelig med en til hver campus.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for psykososial helse og Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Det er fire bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD-program i helsevitenskap på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har også to forskningssentra; Senter for e-Helse og omsorgsteknologi og Senter for omsorgsforskning-Sør, og har aktive forskere innenfor fakultetets fagområder.

Institutt for helse- og sykepleievitenskap gir utdanningstilbud til ca. 1100 studenter, fordelt på bachelor sykepleie og 3 master utdanninger innen henholdsvis spesialsykepleie (anestesi-, intensiv-, operasjon- og barnesykepleie), helse- og sosialinformatikk samt master i klinisk helsevitenskap med spesialisering innen rehabilitering, og helsefremming ved kronisk helsesvikt. I tillegg tilbys et bredt etter- og videreutdanningstilbud. Den største profesjonsutdanningen i instituttet og fakultetet er bachelor i sykepleie. Instituttet organiserer tre forskningsgrupper 1) «Helsefremming i et familieperspektiv», 2) «Helsetjenester – etikk og kvalitet» og 3) «e-Helse».

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil få oppgaver innen undervisning og veiledning av studenter på ulike nivå, med hovedvekt på veiledning av masterstudenter og ph.d.-kandidater innen helsefaglige emner. Videre vil den som tilsettes få en viktig funksjon med å styrke forskningskultur og bygge forskningsmiljø på instituttet samt igangsette og gjennomføre forskningsprosjekter. Det forventes at den som tilsettes selv driver forskning på høyt nivå, og publiserer i anerkjente publiseringskanaler. Det er et krav at søker bidrar inn i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi søker etter personer med vitenskapelige kvalifikasjoner som professor, med en helsevitenskapelig utdanningsbakgrunn samt betydelig internasjonal publisering. Det legges avgjørende vekt på kandidatens erfaring med å utvikle og forsterke produktive og nyskapende forskningsmiljø. Det forventes at søkeren bidrar med å forsterke instituttets masterutdanninger, og har erfaring med veiledning av både master- og ph.d.-kandidater.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk. Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetanse kan gi et konkurransefortrinn ved rangering av faglig/vitenskapelig kompetente søkere.

Arbeidsspråket er norsk, og den som tilsettes må ha gode språkkunnskaper i norsk, dansk og/eller svensk. I tillegg må kandidatene behersker engelsk godt, både skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en styrke om søkeren kan dokumentere praktisk arbeidserfaring innen helse- og omsorgssektoren. Erfaring med innhenting og ledelse av eksternt finansierte prosjekter vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 682 200 – 802 600 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet. Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju og prøveforelesning. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

• cv

• attester og vitnemål

• doktorgradsavhandling

• liste over publikasjoner

• vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 11. juni 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen