Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Integrert doktorgradsstipendiat i Byggingeniørfag med tema «Digitalisert byggeprosess»

Søknadsfrist: 13.12.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en stilling som integrert doktorgradsstipendiat i digitalisert byggeprosess, for en periode på fire år. Stillingen er tilknyttet Institutt for Ingeniørvitenskap. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for Ingeniørvitenskap tilbyr utdannelse fra bachelor- til PhD- nivå på ingeniørfagområdene bygg, fornybar energi og mekatronikk, samt mastergrad innen industriell økonomi og teknologiledelse i samarbeid med Handelshøgskolen. Fagmiljøene på instituttet driver FoU på alle disse områdene i tett samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning, og utgjør universitets forankring for satsninger som Top Research Center Mechatronics (TRCM) og Mechatronics Innovation Lab (MIL).

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til fagområdet byggingeniør, og utgjør en del av forskningsprosjektet MEERC. MEERC er basert på et samarbeid med mer enn 30 bedrifter i verdikjeden for anleggsbransjen, og har til hensikt å bidra til at vi bygger veier stadig mer effektivt, smart og miljøvennlig. Prosjektet omfatter i øyeblikket syv stipendiatstillinger, og NFR har til behandling en søknad om ytterligere finansiering for å øke dette til ti. Disse stipendiatene samarbeider tett, og har en sterk lagfølelse.Forskningsområdet for denne stipendiatstillingen handler om å høste, lagre, prosessere og presentere digital informasjon gjennom bruk av hardware og software (f eks BIM og GIS), gjerne i tilknytning til plan- og gjennomføringsmodeller som LC og VDC. Fokuset er å bidra til innovasjoner i anleggsektoren. De endelige forskningsspørsmål vil bli utarbeidet i samarbeid med den som ansettes i stillingen.

Arbeidet vil foregå i dialog med bransjen. Dessuten har UiAs nyoppnevnte TRCM Bygge- og anleggssektoren (BA) som et av fem anvendelsesområder, og det kan forventes at stipendiatprosjektet «Digitalisert byggeprosess» drar nytte av og bidrar til et tett forhold til både TRCM og MIL.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som integrert doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift for integrert ph.d.-utdanning ved Universitetet i Agder (UiA). Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for teknologi og realfag, spesialisering i ingeniørvitenskap-bygg.

Dette er en integrert stipendiatstilling, noe som betyr at man starter arbeidet med doktorgraden i lønnet deltidsstilling (50 %), samtidig som man fullfører mastergradsstudiet (ulønnet). For å bli betraktet for ansettelse må man ha fullført første studieår på masterprogrammet innen ingeniørfag, enten på linje for bygg, industriell økonomi og teknologiledelse med bakgrunn som byggingeniør (BSc), eller tilsvarende. Den som ansettes får betinget opptak til ph.d.-programmet. Det kreves at man fullfører mastergraden med gjennomsnittskarakter B eller bedre, innen to år etter at man er tatt opp på det integrerte ph.d.-programmet. I de to siste årene er dette en vanlig ph.d.-stilling og man mottar normal full lønn som stipendiat.

Forskningsinnholdet i stillingen krever tett dialog med anleggsbransjen, og den som ansettes må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. Dessuten kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig, da dette er det primære språket for forskningsformidling.

Ønskede kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner er ikke påkrevet, men vil bli tillagt vekt ved avveining mellom søkere:

 • Erfaring fra praktisk arbeid i BA-bransjen, minimum i form av feriearbeid
 • Kunnskap om bruk av digitale verktøy i BA-bransjen
 • Dokumenterte kommunikasjonsferdigheter – f.eks i form av praksis som undervisningsassistent

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytiske evner
 • Evne til å arbeide målrettet
 • Skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen er i de første to årene plassert slik:

 • Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515, kode 1019 vitenskapelig assistent, som 50 % stilling, kr. 479.600

Fra 3. til 4. (siste) år er stillingen innplassert slik:

 • Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515 kode 1017 stipendiat, som 100 % stilling, kr. 496.100 (3. år) og 504.700 (4. år)

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • dokumentasjon på studentstatus
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • ev annet

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 13.12.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Visedekan Rein Terje Thorstensen, tlf. 37 23 30 00, mobil 909 32 669, e-post [email protected]
 • Assisterende instituttleder Tom Viggo Nilsen, tlf. 37 23 30 00, mobil 915 90 539, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen