Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Servicemedarbeidere til felles førstelinje (20 %)

Søknadsfrist: 26.05.2019

Om stillingene

Ved Universitetet i Agder er det ledig 24 faste 20 % stillinger som servicemedarbeidere fra 01.08.19. Stillingene er knyttet til felles førstelinje og arbeidssted er Campus Kristiansand eller ved Campus Grimstad.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

UiA samler kundemottaket til flere avdelinger under Felles førstelinje. Denne servicefunksjonen vil være UiAs og avdelingenes viktige første møte med studenter, ansatte og eksterne. Det stilles høye krav til profesjonalitet og evne til å møte brukerens behov. Brukerperspektivet man opparbeider seg i førstelinjen skal brukes i utvikling, forbedring og kvalitetssikring av tjenestene på UiA.

Arbeidet i felles førstelinje krever god kjennskap til digitale løsninger og trygghet for å håndtere varierte oppgaver tett på brukerne. Bredden i oppgaver er stort, og det kreves at man setter seg inn i og holder seg oppdatert på tjenestetilbudet i de ulike avdelingene på UiA.

Stillingene vil organiseres i en vaktplan, og enn vil arbeide i team. Disse stillingene er tiltenkt kveld/lørdag.

Det vil bli gitt god opplæring og gode rutinebeskrivelser.

Arbeidsoppgaver

 • veiledning og støtte på bruk av ulike IT systemer
 • feilsøking og retting på PC og Mac
 • medbetjening og veiledning i selvbetjeningsløsninger
 • ut og innleveringer av utstyr/bøker/nøkler/adgangskort/materiell mm
 • diverse enklere vedlikehold av teknisk utstyr
 • bistå med praktiske ting ved arrangementer kveldstid
 • vakthold
 • diverse forefallende arbeid

Nødvendige kvalifikasjoner

 • minimum fagbrev med relevant realkompetanse, evt. påbegynte studier
 • må beherske norsk/skandinavisk skriftlig og muntlig, samt engelsk muntlig og gjerne skriftlig
 • digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra servicearbeid
 • språkkompetanse utover norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • serviceorientert og initiativrik - trives med å jobbe med mennesker
 • like å holde seg oppdatert og dele på informasjon og kompetanse
 • positiv og løsningsorientert
 • evne å jobbe strukturert, men også være fleksibel
 • like praktisk arbeid

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.302 kode 1090 tekniker, kr. 314 800 - 358 000 brutto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 26.05.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Søk stillingen