Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Dekan - Fakultet for teknologi og realfag

Søknadsfrist: 12.08.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig stilling som dekan (åremålsstilling) for en periode på fire år fra 01.01.20. Det er mulig å søke ny åremålsperiode. Hovedarbeidssted er Campus Grimstad, men arbeidsdager ved Campus Kristiansand må påregnes.

Fakultet for teknologi og realfag har et utstrakt nettverk av norske og internasjonale samarbeidende universiteter. Med sine regionale partnere har fakultetet noen av de største forsknings- og utviklingsmiljøer i Norge innen sine fagfelter.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har ca. 370 ansatte – med ca 300 i vitenskapelige stillinger og ca. 70 ansatte i teknisk/ administrative stillinger.

Fakultet har fire institutter:

 • Institutt for matematiske fag
 • Institutt for naturvitenskapelige fag
 • Institutt for IKT
 • Institutt for ingeniørvitenskap

Instituttene tilbyr et bredt utvalg av studietilbud, herunder bachelorutdanninger, masterstudier og ph.d. utdanning i IKT, mekatronikk, fornybar energi, marin økologi og matematikkdidaktikk.

I tillegg til instituttene har fakultetet to forskningssenter:

 • Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC)
 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Fakultetet har også tre toppforskningssentre:

 • CCR - Centre for Coastal Research
 • CAIR - Centre for Artificial Intelligence Research
 • MERGA - Mathematics Education Research Group Agder

Dekanen leder fakultetsstyret og fakultetets ledergruppe som består av fakultetsdirektør og instituttledere.

Fakultetet har todelt ledelse med dekanen som leder av fakultetsstyret og med ansvar for den faglige virksomheten og med fakultetsdirektøren som administrativ leder og med delegert arbeidsgivermyndighet. Fakultetsstyret har oppnevnt prodekaner som avlaster dekanen. Ledergruppa i fakultetet består dermed av dekan, prodekaner, fakultetsdirektør og instituttlederne. Dekanen har rektor som nærmeste overordnede og inngår i universitetets faglige ledergruppe.

Fakultetet har en tradisjonell organisering med dekanen som leder av fakultetsstyret og med ansvar for den faglige virksomheten.

Arbeidsoppgaver

Det er utarbeidet instruks for dekan ved Universitetet i Agder.

Nødvendige kvalifikasjoner

Det søkes etter personer som har:

 • høy vitenskapelig kompetanse, fortrinnsvis innenfor fakultetets fagområde
 • god organisasjonsforståelse
 • god forståelse for ledelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra utdannings- og forskningsledelse
 • eksternt kontaktnett og internasjonal erfaring
 • tidligere ledererfaring
 • erfaring fra mangfolds- og likestillingsarbeid
 • professor-/dosentkompetanse

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å inspirere og motivere fakultetets ansatte og å videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Den som ansettes må evne å skape tillit og å utvikle nettverk internt og eksternt. Evnen til strategisk og langsiktig tenkning tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.500, kode 1474 dekan. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk med årslønn fra kr. 1 014 900-1 106 600 brutto pr. år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Styret ved Universitetet i Agder.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Referansesjekk vil bli foretatt i samråd med søkeren.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12.08.19.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR-rådgiver Richard Lislevand, tlf. 38 14 13 94, mobil 977 59 506, e-post [email protected]

Søk stillingen