Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Forskningstekniker (overingeniør) innen kartlegging og overvåking av fiskebestander, fiskesamfunn, oppvekst- og bevaringsområder på kysten

Søknadsfrist: 03.05.2019

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som forskningstekniker. Vedkommende skal være med på innsamling og analyse av data og delta på diverse tokt- og feltarbeid. I tillegg vil stillingen innebære analyse av video (artsbestemmelse og lengdemåling av fisk) og identifisering av fiskeegg og larver. En del reisevirksomhet i forbindelse med felt- og møtevirksomhet kan påregnes. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre kystfarvann samt gjennomføring av oppgaver knyttet til Havforskningsinstituttets samarbeid med utviklingsland. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Fiskeridynamikk, med arbeidsplass i Flødevigen, Arendal.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegging, koordinering og deltagelse i felt-/toktarbeid.
 • Innsamling, kvalitetssikring og koding av datamateriale.
 • Analyse av data fra videobasert overvåkning av fiskebestander og fiskesamfunn.
 • Kartlegging av gyte- og oppvekstområder langs kysten.
 • Beregning av effekter av bevaringsområder.
 • Kursvirksomhet i utviklingsland.
 • Datainnsamling og overvåkning av hummerbestanden inkludert forvaltning av tidsserier.

Kvalifikasjoner

Vi søker en kandidat som har gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre. Søkeren må ha mastergrad innen marin- eller fiskeribiologi og ha gode norsk- og engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig). Generell marinbiologisk kunnskap og felterfaring vil vektlegges.

Det er en styrke om søkeren har gode kunnskaper om, og erfaring med, bruk av Word, Excel, databaser, dataanalyse i R og videoanalyse. Kjennskap til tropiske fiskearter vil være en fordel. Erfaring med egg- og larvetaksonomi vil også være en styrke. Hvis søker har gode egenskaper innenfor vitenskapelig skriving, vil det også være muligheter til å delta i arbeidet med å publisere i fagfellevurderte tidsskrifter.

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Fiskeridynamikk. Som forskningstekniker hos oss vil du samhandle med mennesker fra hele instituttet, prosjektmedarbeidere fra andre institusjoner og med publikum. Det er derfor viktig at du har gode kommunikasjonsevner. Arbeidet krever at du evner å planlegge arbeidsdagen din på en effektiv måte. Kjennskap til, og interesse for effekter av fiskerier og bevaringsvitenskap vil bli vektlagt. Erfaring fra praktisk arbeid innen fiskeri og/eller deltakelse på vitenskapelige tokt, og/ eller erfaring innen feltarbeid på sjøen vil vektlegges. Erfaring med kursvirksomhet, undervisning og formidling er en fordel. Evne til å jobbe med stor nøyaktighet og erfaring innen fisketaksonomi (bruk av oppslagsverk osv.) er også en fordel.

Det vil være en betingelse at den som ansettes tilfredsstiller kravene i en helseerklæring fra en sjømannslege.

Vi tilbyr:

 • Et godt, kreativt og utfordrende arbeidsmiljø.
 • Arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning, og mye internasjonal kontakt.
 • Arbeidsplass på Hisøy (Arendal).
 • Fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid, offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse og gode velferdstilbud.

Stillingen lønnes som 1087 overingeniør i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden. CV, vitnemål med karakterutskrift og andre relevante attester legges ved søknaden.

Søknadsfrist: 3. mai 2019

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er også en IA-virksomhet, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søk på stillingen