Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i nettverk og sikkerhet

Søknadsfrist: 07.12.18

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i nettverk og sikkerhet tilknyttet Institutt for IKT. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for IKT har et stort fagmiljø med og tilbyr utdanning innen data, elektronikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, e-læring og e-helse. Instituttet har for tiden ca 32 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca 20 ph.d.-kandidater.

Beskrivelse av stillingen - kvalifikasjoner og vilkår

Vedkommende som ansettes, vil inngå i en stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov og eksterne virksomhet. Den som ansettes må kunne ivareta faglig administrasjon, ta del i arbeidet med å videreutvikle faglig profil samt bidra til den daglige driften av studieprogrammene.

Stillingen er hovedsakelig tiltenkt undervisning og veiledning ved studieprogrammet bachelor i ingeniørfag - Data, inkludert praktisk veiledning i laboratorium. Den som ansettes må kunne undervise og ha praktisk erfaring med utvikling innen ett eller flere av følgende emner (i prioritert rekkefølge):

 • Software Defined Network
 • Virtualisering
 • Datasikkerhet/Informasjonssikkerhet
 • Drift av datanettverk

Erfaring fra andre områder innen data vil være en fordel, men er ikke et krav. Den som ansettes vil få mulighet til å bli med i aktuelle forskningsgrupper og -prosjekter ved instituttet. Det er en fordel om kandidaten har dokumentert erfaring fra industri eller næringsliv.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det kreves mastergrad innen datateknikk eller lignende.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk, så søkeren må beherske dette. Det kreves også gode engelskkunnskaper.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må tilegne seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forventes at kandidaten kan samarbeide godt med andre, er fleksibel og har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 597 400-713 600 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr.597 400-713 600 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor, kr. 456 900-607 700 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV inkludert liste over vitenskapelige publikasjoner, forsknings- og undervisningserfaring
 • vitnemål og attester
 • for søkere med avlagt Ph.D-grad; legg ved avhandling som pdf eller lenke
 • utvalgte vitenskapelige arbeider (inntil 10). Her kan gjerne lenke benyttes.
 • referanser

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 07.12.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen