Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i entreprenørskap / design

Søknadsfrist: 31.08.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag er det ledig en midlertidig 20-40 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen fagområde entreprenørskap/design, tilknyttet Institutt for visuelle og sceniske fag. Perioden er 12 måneder, men med mulighet for forlengelse. Arbeidsted er Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr studier innen kunst og håndverk og teater på både bachelor-, master og doktorgradsnivå, i tillegg til etter- og videreutdanning (EVU).

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få særlig ansvar for undervisning og studieprogramledelse på emnet «MyMachine - Prosjektledelse fra idé til prototype". Dette er et emne som tilbys både ingeniørstudenter og studenter på Kunstfag. Det er et samarbeid mellom næringsliv og Fakultet for Kunstfag og Fakultet for teknologi og realfag. Søkere må dokumentere erfaring innen prosjektledelse og erfaring med formidling, i tillegg til mastergrad innen relevant område. Søkeren må kunne ivareta studieprogramledelse og være ansvarlig for å videreutvikle emnets innhold og organisering.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Mastergrad innen relevant fagområde
 • Prosjektledererfaring
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg kreves gode språkkunnskaper i engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til samarbeid mellom næringsliv, akademia og skoleverket
 • Kompetanse på digital formidling

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på personlige egenskaper.

 • Kommunikative evner
 • Samarbeidsevner
 • Organisatoriske evner
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk, målrettet og ryddig
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter
 • moderne lokaliteter
 • et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 - 667 200 bto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 552 800 - 667 200 bto pr år eller kode 1009 universitetslektor, kr449 300 – 594 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 31.08.19.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected]

Søk stillingen