Stilling:

Dosent / førstelektor / universitetslektor i byggteknikk

Søknadsfrist 21. desember 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast

20 % stilling som dosent/førstelektor/universitetslektor i byggteknikk – ledelse av anleggsvirksomhet, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for ingeniørvitenskap har over 110 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Stillingen vil bli tillagt faggruppe for Bygg. Det drives variert forskning innen alle faggruppene Mekatronikk, Fornybar energi, Bygg og Industriell økonomi, og vi ønsker også velkommen tverrfaglige prosjekter innen instituttet eller mot andre fagmiljø. Vi har mye internasjonalt samarbeid, og særlig tett og godt samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter i regionen, både innen forskning og undervisning. Bedriftene bidrar med oppdrag, kompetanse og ressurser.Beskrivelse av stillingen

Den som ansettes vil få medansvar for kobling av forskningsprosjektet MEERC mot industrien, og kravet til bred industriell erfaring med ledelse av prosjekter og strategiske prosesser på overordnet nivå er derfor ufravikelig. I tillegg vil han/hun få ansvar som medveileder for PhD-prosjekt, og det kreves derfor erfaring med vitenskapelig publisering minst tilsvarende kravet til dosentstilling. For øvrig vil den som ansettes få oppgaver med undervisning og tilknyttede aktiviteter, herunder opparbeidelse av EVU-tiltak i dialog med industrien.

Kvalifikasjoner og vilkår

Det kreves bakgrunn som sivilingeniør/master innen bygg og anlegg. Erfaringsmessig kreves bred industriell erfaring i ledelse av bygge-/anleggsvirksomhet både på prosjektnivå og på overordnet nivå i større virksomhet/konsern, herunder erfaring med strategiutvikling og kontinuerlig forbedring (helst knyttet til implementering av Lean Construction). Stillingen vil bli knyttet til pågående forskningsprosjekt, og det kreves derfor at søker også har erfaring innen vitenskapelig publisering.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig egnethet som samarbeidsevner, skriftlig og muntlig formulerningsevne, analytiske evner, arbeidskapasitet og fleksibilitet vil bli vektlagt.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk, og i tillegg vil arbeidet kreve utstrakt dialog med bransjen, det er derfor et ufravikelig krav at den som ansettes behersker norsk eller annet skandinavisk språk flytende, skriftlig og muntlig.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1532 dosent, kr. 619 300-802 600 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 544 400-658 300 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor kr. 442 400-586 500 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • CV
  • attester og vitnemål
  • liste over publikasjoner
  • vitenskapelige arbeider (inntil 10 eller 15)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk.

Søknadsfrist: 21.12.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til>

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen