Stilling:

Analytiker til enhet for HUMANITÆRE BEHOV OG ANALYSE

Søknadsfrist: 30. oktober 2018

Røde Kors

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne.

Les mer: www.redcross.no

Røde Kors søker en analytiker i 100% stilling på enhet for Humanitære behov og analyse. Humanitære behov og analyse er en nyopprettet enhet med ansvar for å avdekke og analysere humanitære behov og analysere samfunnseffekten av Røde Kors sitt humanitære arbeid. Analytikeren går inn i et team av seniorrådgivere og analytikere med ansvar for å fremskaffe, analysere og formidle data, statistikk og fakta om humanitære behov internasjonalt og nasjonalt.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

· Fremskaffe, kartlegge, og analysere data på humanitære behov

· Styrke identifikasjon av og kunnskap om humanitære behov både innenfor prioriterte målgrupper og i samfunnet for øvrig.

· Skape aksept og forståelse for humanitære behov og rettigheter i Norge og internasjonalt

· Formulere og prioritere humanitære analysebehov

· Bestille analyser og rapporter om humanitære behov

· Evaluere samfunnseffekten av vårt humanitære arbeid

Vi søker deg som:

· Leverer raskt, men er analytisk, kritisk og grundig

· Har relevant bakgrunn fra utredning og/eller forskning

· Har god forståelse for humanitær sektor

· Er handlings- og resultatorientert med god gjennomføringsevne

· Er trygg på egen kompetanse, selvstendig og initiativrik

· Er en utpreget lagspiller

Krav til kandidater3:

· Kan dokumentere kvalitativ analyse- og/eller forskningserfaring og skriftlige leveranser utover masterutdanning

· Stor grad av selvstendighet, høy gjennomføringsevne, og god prosessforståelse.

· Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne, på norsk og engelsk.

· Høyere samfunnsvitenskapelig utdannelse på minimum masternivå.

· Det er en fordel om søker har erfaring med forskning- og forskningsformidling ved bruk av programvare og visualiseringsverktøy (som for eksempel Qlikview, Tableau etc)

Vi tilbyr:

· Spennende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver

· Et hyggelig arbeidsmiljø i en liten enhet som jobber på tvers av organisasjonen

· Mulighet til å påvirke Røde Kors’ prioriteringer og den humanitære debatten i Norge

· Stillingen blir plassert som seniorrådgiver analyse og evaluering med lønnsplassering mellom 520 000 og 610 000 kroner per år, avhengig av kvalifikasjoner og utdanning. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

· Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer informasjon om stillingen kan du få hos enhetsleder for Humanitære behov og analyse, Anette Bringedal Houge, epost: [email protected], mobil: 99224698

Søknadsfrist: 30. oktober 2018