LEDIG STILLING VED AHO

Universitetslektor i arkitektur og urbanisme

Søknadsfrist: 08.12.2021

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Om instituttet

Institutt for urbanisme og landskap har en flerfaglig innfallsvinkel til urbanisme og landskapsarkitektur. Gjennom forskning og undervisning vektlegges en helhetlig forståelse av prosesser og omdanning av byer, tettsteder og territorier, utvikling av kunnskap for å kunne gripe inn i og styre disse prosessene samt ferdigheter i å formgi bystrukturer og landskap. Instituttet har en internasjonal profil og samarbeider med et etablert nettverk av partnere innen praksis, undervisning og forskning. Undervisningen omfatter Master i Arkitektur, Master i Landskapsarkitektur, Master i Urbanisme samt AHOs Phd-program.

Om stillingen

Universitetslektor i arkitektur og urbansime, Grunnkurs 5-6

Det lyses ut to fireårige 50 % åremålsstillinger som universitetslektor i arkitektur og urbansime ved Institutt for Urbanisme og Landskap.

Stillingene er undervisningsstillinger og omfatter som halve stillinger ikke forskningsrett/forskningsplikt. Primært er stillingene rettet mot å dekke behovene for undervisning på tredje året i arkitekturundervisningen (GK5 og GK6), men de som tilsettes må også kunne fungere i studioundervisning i AHOs masterprogrammer.

Institutt for urbanisme og landskap har ansvaret for tredje årskurs i grunnundervisningen, i tillegg til ulike studiokurs på masternivå. GK5 er en innføring i urbanisme, GK6 omfatter prosjektering av komplekse, relevante program i en urban kontekst. Grunnundervisningen foregår på norsk, mens studiokurs i masterundervisningen undervises på engelsk. Undervisningen innenfor urbanisme er en kombinasjon av direkte kunnskapsorientert teoretisk og metodisk undervisning, og undervisning i analyse, idéutvikling og prosjektering. AHO søker derfor etter arkitekter med et bredt kompetansegrunnlag innenfor arkitektur og urbanisme.

En 50% stilling ved AHO forutsetter at søker kan sette av to fulle dager i uken til undervisning, planlegging og møtevirksomhet på AHO. Stillingen fordrer at man kan arbeide selvstendig og evne å ta initiativ ovenfor kolleger og studenter med tanke på faglig innhold, strukturering av oppgaver samt administrativt arbeide knyttet til kursets infrastruktur, workshops, gjesteforelesere med mer.

Kvalifikasjoner

Søker til stillingen må være en faglig dyktig arkitekt som kan

 • dokumentere utdanning tilsvarende master eller diplom i arkitektur
 • dokumentere erfaring fra relevant og aktuell praksis
 • primært ønskes kandidater som kan dokumentere undervisningserfaring
 • beherske et skandinavisk språk i undervisningen, samt engelsk

Egenskaper

 • Vise stor interesse for undervisning og har gode formidlingsevner
 • Være engasjert og godt orientert innenfor fagfeltet
 • Har praksisnær erfaring
 • Kunne arbeide strukturert og inngå i et team

Generelt om stillingen

Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009, Universitetslektor LR 25, ltr 60-70 (NOK kr. 543 500,- til 650 300,-) For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes ut ifra ansiennitet. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ønsket tiltredelse er hurtigst mulig.

Vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden som gjøres via våre hjemmesider eller jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på fem prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan ha maksimalt 30 sider og 100MB.
 • Kort beskrivelse av egen læringsfilosofi

Vi på AHO mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Søknadsfrist er 08.12.2021

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Instituttleder Hanne Bat Finke ved Institutt for urbanisme og landskap, telefon +47 2299 7083 / +45 3013 6030 eller per e-post: [email protected]

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS