Ledig stilling ved AHO

Seksjonsleder for digitalisering, ressursforvaltning og HRM

Søknadsfrist 07.04.2019

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledene internasjonal vitenskapelig høgskole på universitetsnivå, som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, design og landskapsarkitektur. AHO består av en felles administrasjon og fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Om stillingen

AHO har vedtatt en ny administrativ organisering der flere små avdelinger slås sammen i to større seksjoner. Målsetningen med endringene er å utvikle en fremtidsrettet administrasjon som bidrar til effektiv og serviceorientert administrasjon.

I denne prosessen har det blitt opprettet en ny stilling som Seksjonlederer for digitalisering, ressursforvaltning og HRM. Seksjonslederen vil ha personalansvar for inntil 19 ansatte, og ansvar for utvikling av seksjonens strategier og mål. Vi ser derfor etter en erfaren leder, gjerne fra statlig sektor. Stillingen vil rapportere til direktør.

AHO står overfor omfattende endrings- og digitaliseringsprosesser de neste årene og aktuell kandidat skal lede, utvikle og implementere dette arbeidet. Vi ser for oss at vedkommende har prosjektledererfaring fra digitaliserings-prosesser innen det offentlige, og har god oversikt over muligheter og utfordringer i et slikt arbeid.

Videre må kandidaten ha solid erfaring med økonomistyring for å kunne forvalte og utvikle skolen ressurser. Seksjonslederen vil også ha ansvaret for HRM ved skolen og det er ønskelig at vedkommende har bred erfaring fra dette fagområdet.

For å lykkes i stillingen vil det være avgjørende å ha gode samarbeidsevner, kommunisere godt og ha evne til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere utviklingsprosjekter innen digitalisering for effektivisering av arbeidsprosesser og rutiner i hele organisasjonen
 • Sikre god økonomistyring for alle deler av AHOs virksomhet
 • Sikre god og effektiv utvikling og forvaltning av AHOs lokaler
 • Sikre et godt arbeids- og læringsmiljø
 • Sørge for en personalpolitikk og en organisasjonskultur som bidrar til å styrke og utvikle virksomheten
 • Sørge for en profesjonalisering av det administrative arbeidet og sikre en god serviceorientert kultur
 • Personalansvar for seksjonen herunder medarbeiderutvikling
 • Støttespiller for de fagansvarlige

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere relevant utdanning på masternivå, gjerne innen økonomi, prosjektledelse eller ledelse. Lang relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning på masternivå
 • Solid erfaring fra digitaliseringsprosesser
 • Erfaring med statlig økonomistyring og HRM-arbeid
 • Solid erfaring fra ledelse og utvikling av kompetansemiljø, gjerne fra universitets- og høyskolesektoren
 • God erfaring og kompetanse med endringsledelse på et operativ, strategisk nivå og å sette sammen gode team
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med koordinering og gjennomføring av oppgaver på tvers av enheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper hvor åpenhet, tillit, ansvar og trygghet står sentralt
 • Endringsorientert med god prosessforståelse og gjennomføringsevne
 • Er forutsigbar, strukturert og tydelig
 • Er inspirerende, engasjert og motiverende
 • Dyktig til å skape resultater gjennom andre
 • Er samlende og utholdende med høy arbeidskapasitet
 • Er god til å holde oversikt, tenke nytt og være innovativ
 • Trygg på egen kompetanse

Vi tilbyr

 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen plasseres som 1211 Seksjonssjef og lønnes fra kr 731 400 til kr 848 800, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan et høyere lønnsnivå vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

 • Direktør organisasjon Randi Stene på tlf: + 47 988 01 538 eller e-post: [email protected] eller
 • Seniorrådgiver HR Kjersti Coward på tlf +47 454 50 100 eller e-post: [email protected]

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes til oss via jobbnorge.no med frist 7. april 2019.

Vennligst se våre hjemmesider for mer informasjon om AHO.

Søk på stillingen