Ledig stilling ved AHO

Instituttleder - Institutt for design

Søknadsfrist: 04.08.2019

AHO har ledig et 4 årig åremål som Instituttleder

Om stillingen

Ved Institutt for design er det ledig en stilling som instituttleder. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.01.2020 til 31.12.2023, med mulighet til å søke på stillingen ytterligere to ganger fire år.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for design ved AHO er den eldste utdanningen i sitt slag i Norge. De tilbyr designutdanning på grunn-, master- og ph.d. nivå. Instituttet har et sterk internasjonalt miljø og underviser, forsker og utvikler kunnskap innen industridesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Instituttet har en bred tilnærming til designfaget og utdanner designere som utvikler og formgir både produkter, tjenester og interaktive opplevelser. Utdanningen bringer sammen estetikk og teknologi, kreativitet og designmetoder, og kultur og forskning.

Instituttet har om lag 45 vitenskapelig ansatte og deltidslærere med bredt sammensatt akademisk og praksisbakgrunn, nasjonalt og internasjonalt. Velrennomerte deltidslærere og gjesteforelesere fra akademia og praksis hentes inn for å gi vår 190 studentene inspirasjon fra den virkelige verden. Instituttet er veldrevet, innovativt og med store faglige ambisjoner og drivkraften er å forme fremtiden gjennom design . De er inne i en spennende tid med ambisjoner om å øke studieplassene og å videreutvikle den allerede store faglig aktiviteten. Andelen ekstern finansierte forskningsprosjekter er stor, med deltagelse i flere sentre for forskningsdrevet innovasjon. Instituttet har tett kontakt med næringslivet og har en ledende internasjonal posisjon innen sine fagfelt.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Designfagene er i betydelig endring, og det kreves at du har evnen til å gjennomføre faglig fornying, strategisk planlegging og utvikling ut fra samfunnets behov, og ha visjoner for designfaget. Instituttlederen vil få et særlig ansvar for å fortsatt styrke instituttets profil og rolle i forhold til næringsliv og samarbeidsinstitusjoner. Og i forlengelsen av dette arbeidet definere, videreutvikle og styrke instituttets faglige satsningsområder og prioriteringer. Vedkommende vil ha ansvar for at utdanningen videreutvikles i tråd med målsetning om å ligge i internasjonal front. Som instituttleder vil det være viktig å ivareta internasjonaliseringen av instituttets virksomhet gjennom å bygge forpliktende nettverk. Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet.

Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft for instituttet og AHO, og som er tilstede i møte med både studenter og ansatte.

Du vil ha særlig ansvar for:

 • Ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og utvikling av instituttets utdanning, forskning, utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning og formidlingsoppgaver, samt innovasjon og annen faglig basert virksomhet
 • Koordinere instituttets undervisningsplaner og -aktivitet
 • Utvikling av instituttets faglige profil
 • Budsjett- og personalansvar
 • Intern informasjon

Instituttleder vil ha begrenset mulighet for undervisnings- og forskningstid i stillingen.

Instituttleder rapporterer til rektor og vil være sentral i rektors ledergruppe, og bidra i utviklingen av en høgskole med store ambisjoner.

Kvalifikasjonskrav

Kandidaten som ansettes som instituttleder må ha:

 • Høyere utdanning innen design eller tilsvarende på mastergradsnivå
 • Designfaglig kompetanse på professor- eller førsteamanuensis nivå, basert på kunstnerisk virksomhet, annen praksis eller doktorgrad
 • Relevant erfaring fra høyere utdanning
 • Relevant erfaring fra praksis
 • Dokumentert ledererfaring, gjerne fra undervisnings- eller forskningsvirksomhet
 • God forståelse for økonomistyring og personalledels
 • Flytende muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å:

 • Tenke strategisk og langsiktig
 • Samarbeide og bygge relasjoner intern og eksternt
 • Være en synlig og dyktig kommunikator
 • Støtte opp om initiativ og kreativitet
 • Oppnå resultater gjennom de ansatte og utvikle et godt arbeidsmiljø
 • Være en tydelig og tilstedeværende i møte med andre
 • Opptre samlende og motivere og tilrettelegge for samhandling

Vi kan tilby deg

 • Å lede et institutt i endring med store ambisjoner
 • Mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Flotte lokaler ved Vulkan og Grünerløkka

Stillingen lønnes som 1475 instituttleder lønnes fra kr 778 700 til 950 400, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan et høyere lønnsnivå vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse.

Annen informasjon

Søknad med CV, vitnemål og en beskrivelse av visjon for stillingen sendes inn via vårt elektroniske rekruttering system www.Jobbnorge.no.

Søknadsfrist er 4. august 2019.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

For nærmere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med :

For mer informasjon om AHO vennligst se vår hjemmeside www.aho.no.

Søk på stillingen