Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i idrett og / eller kroppsøving

Søknadsfrist: 25.02.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i idrett og/eller friluftsliv for en periode på to år. Stillingen er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving har også ansvar for følgende emner og fordypninger i lærerutdanningene: Natur, helse og bevegelse og Utefag i barnehagelærerutdanningen, Kroppsøving i grunnskolelærer-utdanningen (1-7), Kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen (5-10), Idrett i lektorutdanningen, samt deler av PPU.

Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition).

Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder. Forskningsgruppene SEP-HEP: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet og PASTA: Fysiologisk Adaptasjon til idrett, trening og fysisk aktivitet, er knyttet til Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes må kunne undervise i teoretiske og praktiske emner knyttet til temaene friluftsliv og utelek i både barnehage- og grunnskolelærerutdanningen. Undervisning i andre idretts- og/eller friluftslivsrelaterte emner kan også være aktuelt. Søkeren må også kunne veilede bachelor- og masterstudenter. Det forventes at den som tilsettes kan bidra med relevant forskning og utviklingsarbeid knyttet til fagområdene nevnt ovenfor.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Master eller hovedfag i idrettsvitenskap, friluftsliv, kroppsøving eller tilsvarende
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning
 • Dokumentert erfaring med friluftsliv
 • Dokumentert erfaring med organisering av lek og friluftsaktiviteter for barn og unge

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • PhD i idrettsvitenskap, friluftsliv, kroppsøving eller tilsvarende
 • Utdanning innen friluftsliv tilsvarende minimum årsenhet
 • Undervisningerfaring fra fagområdene utelek, friluftsliv og/eller barn og utelek/bevegelse
 • Prosjekterfaring fra forskningsprosjekter knyttet til temaene utelek og frilutsliv, henholdsvis med fokus på barn og unge samt skolen/barnehagen som arena
 • Veiledererfaring på høgskole-/universitetsnivå

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • Evnen til å tenke nytt og kreativt

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 – 667 200 bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 552 800 – 667 200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 442 300 - 594 400 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • beskrivelse av masteroppgave (ev. hovedfag) og eventuelt doktorgradsavhandlingens tematikk/forskningsfokus
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 25. februar 2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Sveinung Berntsen, tlf. 38 14 10 45, mobil 90 98 97 65, e-post [email protected]
 • Førsteamanuensis Hilde Lohne Seiler, tlf. 38141284, mobil 96 51 79 80, e-post [email protected]

Søk stillingen