LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Søknadsfrist: 15.02.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i psykisk helse og uhelse hos personer som representerer kjønns- og seksualitetsmangfold, for en periode på fire år. Stillingen inkluderer 25 % undervisningsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for psykososial helse. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen RESEX (REsearch group in SEXology).

Arbeidsoppgaver

Doktorgradsstipendiaten skal gjennomføre et forskningsprosjekt om psykisk helse og uhelse hos personer som representerer kjønns-og seksualitetsmangfold, og inviteres til å lage en skisse for dette som en del av søknaden.

Forståelse av kjønns- og seksualitetsmangfold har endret seg de senere årene, fra en forståelse som baserer seg på heteronormativitet og tokjønnstenkning, til en forståelse av åpenhet og mangfold som grunnlag for god psykisk og seksuell helse. Undersøkelser viser likevel at noen skeive grupper i større grad har psykiske helseplager enn andre grupper innenfor den skeive befolkningen. Det er viktig å forstå mer om hva som ligger til grunn for den store variasjonen i helseproblemer som kommer til uttrykk hos dem som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Det trengs også mer forskning på sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og ulike diskrimineringsgrunnlag, slik som legning, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelse eller etnisitet, og hvordan disse virker sammen.

Med bakgrunn i dette er det utviklet en faglig betenking som rammer inn mulig problemstillinger for dette PhD-prosjektet. Søkere til stillingen skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i denne tematisk betenkning og skissen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap - Template PhD projects.

Både mal for prosjektskisse og betenkningen kan fås ved henvendelse til forskningsgruppeleder Elsa Almås ([email protected]) eller instituttleder Siri Haugland ([email protected])

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Mer informasjon om ph.d.-programmet finner du her.

Nødvendige kvalifikasjoner

For stillingen kreves det utdanning innen psykologi, medisin, helsefag eller sosialfag på mastergradsnivå.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • videreutdanning i sexologi
 • dokumentert kjennskap til kjønns- og seksualitetsmangfold som fagfelt
 • klinisk erfaring fra arbeid med personer som representerer kjønns- og seksualitetsmangfold
 • erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • erfaring med prosjektarbeid

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til å samarbeide
 • analytiske evner
 • evne til å arbeide målrettet
 • skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 482 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste.
 • ev annen relevant dokumentasjon

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15. februar 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS