Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Seniorrådgiver innen internasjonalisering

Søknadsfrist: 05.10.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som seniorrådgiver innen internasjonalisering med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til ledelsens stab, og arbeidssted er Campus Kristiansand

UiA har vedtatt en ny strategi for 2021 - 2024 og internasjonale samarbeid og kontakter er blant våre strategiske satsninger. Det skal lages en egen handlingsplan for internasjonalisering, og seniorrådgiveren vil være sentral i arbeidet med å både utvikle og iverksette denne.

Ledelses stab har selvstendige arbeidsfelt og løpende oppgaver for universitetsledelsen. I denne stillingen vil en arbeide tett på rektoratet og ha et utstrakt samarbeid med både interne og eksterne aktører. Stillingen rapporterer til universitetsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • koordinere og bidra i arbeidet med å utvikle og iverksette UiAs strategi innen internasjonalisering
 • bistå i utvikling av fakultetenes internasjonale strategiplaner og planverk
 • planlegge og gjennomføre reiser og besøk av internasjonale delegasjoner til og for universitetsledelsen
 • vedlikeholde og videreutvikle oversikter over UiAs internasjonale avtaler
 • generell saksbehandling, herunder også i andre saker og saksfelt som ledelsen stab må bidra på

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet. Dette kan også gjelde sertifisering
 • god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra utredningsarbeid
 • kjennskap til forskning og høyere utdanning er en fordel
 • arbeidserfaring innenfor stillingens arbeidsområde
 • kjennskap til EUs høyere utdannings- og forskningssystem og relevant internasjonal erfaring er en fordel
 • gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • evne til strategisk tenkning
 • fleksibilitet
 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til å jobbe strukturert og proaktivt
 • resultat og løsningsorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

UiAs strategi er i utvikling. Arbeidsoppgavene kan endre seg, og den vi ser etter må være endringsorientert og åpen for utfordringer.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90 500, kode 1364 seniorrådgiver, kr. 605 000-667 200 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 05.10.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen