LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver ved Pedagogisk utviklings- og læringssenter

Søknadsfrist: 02.12.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig et vikariat i 50% stilling som rådgiver i norsk språkopplæring. Vikariatet varer fram til 30.06.2023 med mulighet for forlengelse. Det kan også bli aktuelt med større stillingsprosent. Tiltredelse 1.januar 2023 eller etter avtale.

Stillingen er organisatorisk tilhørende Utdanningsavdelingen, seksjon UiA PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter), og inngår i et team bestående av 14 personer. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Norsk språkopplæring foregår også ved Campus Grimstad.

UiA PULS har følgende hovedoppgaver:

 • kurs i universitetspedagogikk
 • kurs og veiledning for vitenskapelig ansatte med sikte på å utvikle undervisnings-, lærings og vurderingsformer
 • språkopplæring til ansatte og studenter
 • kompetansehevingsprogram for ansatte, bl.a. førstelektor-/dosentprogram, merittering og utdanningsledelse
 • utvikle og administrere kurs og veiledning for ulike grupper studenter
 • bidra til erfaringsdeling på UiA og i sektoren
 • forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Det er behov for en rådgiver som kan undervise/holde språkkurs som har som mål å gi ferdigheter i å snakke, lese og skrive norsk, samt at det også tilrettelegges for en innføring i norsk kultur og samfunnsliv.

Norskopplæringen ved UiA skal bygge på «Det felles europeiske rammeverket for språk».

Rammeverket beskriver hvilke kunnskaper og ferdigheter man må utvikle for å kunne kommunisere effektivt på et språk.

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre norskkurs (A1, A2, B1, B2 nivå) for ansatte som ikke snakker/behersker norsk
 • gjennomføre norskkurs for internasjonale studenter

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå og realkompetanse innen fagfeltet norsk, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • svært gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med undervisning
 • erfaring med administrativ bruk av IKT

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • fleksibilitet
 • evne til å arbeide selvstendig
 • god formidlingsevne og pedagogiske ferdigheter

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr.550 000-620 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 02.12.22.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS