Ledig stilling ved Universitetet i Agder

EVU (etter- og videreutdanning) - rådgiver

Søknadsfrist: 03.03.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som EVU-rådgiver fra 01.08.20. Stillingen er plassert i Fakultet for humaniora og pedagogikk. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har ca 250 ansatte og har en stor EVU-studieportefølje. Virksomheten er organisert i fire institutter og én fakultetsadministrasjon. Stillingen gir administrativ støtte til alle instituttene og er knyttet til EVU-teamet og studieteamet i fakultetsadministrasjonen. Nærmeste overordnede for EVU-rådgiveren er fakultetsdirektøren, men med fakultetets EVU-prosjektleder og fakultetets studieadministrative kontaktperson som teamledere. http://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av og kommunikasjon med søkere, studenter, faglærere og eksterne samarbeidspartnere
 • markedsføring og gjennomføring av samlinger
 • andre studieadministrative oppgaver tildelt fra EVU-prosjektleder
 • andre oppgaver tildelt av fakultetsdirektøren

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant mastergradsutdanning. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • relevant og lang arbeidserfaring
 • gode skriftlige norskkunnskaper og god muntlig formuleringsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • veiledningserfaring
 • erfaring i bruk av administrative IKT-systemer

Personlige egenskaper

 • serviceinnstilt og med gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • bidra til et positivt og hyggelig arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ 90.103, kode 1434 rådgiver, 488.000 – 583.900. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 03.03.2020

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fakultetsdirektør Terje Tellefsen, tlf. 38 14 17 64, mobil 918 73 538, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570, e-post [email protected]

Søk stillingen