LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver / seniorrådgiver - Avdeling for lærerutdanning

Søknadsfrist: 13.10.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning, og arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Avdeling for lærerutdanning har 30 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene.

Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 2000 lærerstudenter, har ansvar for koordinering og drift av praksis til disse, og har ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre.

Stillingen vil primært være knyttet til barnehagelærerutdanningene (BLU) og inngår i et team rundt studieleder for barnehagelærerutdanningene. Stillingen vil ha funksjon som praksisleder for BLU.

Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle praksis i barnehagelærerstudiet i samarbeid med studieleder
 • drift og utvikling av praksis for studenter i barnehagelærerutdanningene
 • samarbeid med partnerbarnehager, studenter og fagmiljø ved UiA
 • avtaleinngåelser med barnehageeiere og den enkelte barnehage
 • økonomioppfølging av praksis
 • lede og delta i utviklingsprosjekter knyttet til barnehagelærerutdanningene
 • saksbehandling

Nødvendige kvalifikasjoner

 • For rådgiverstilling kreves høyere utdanning på masternivå, relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For seniorrådgiverstilling kreves høyere utdanning på masternivå, samt relevant arbeidserfaring.
 • beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • god kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • trygg på å lede møter med mange aktører

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med veiledning
 • god kjennskap til barnehagelærerutdanningene
 • god kjennskap til barnehagesektoren
 • erfaring fra studieadministrative datasystemer
 • sakbehandlingserfaring

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • strukturert
 • fleksibel og utviklingsorientert
 • løsningsorientert og nytenkende
 • stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass

Rådgiverstillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 9 0.500, kode 1434 rådgiver lønn kr 507.600 - kr 594 300. Seniorrådgiverstillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver kr. 553.500 – kr 637.900. For godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver.

Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 13.10.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:

 • Avdelingsdirektør Anne Grete Lindeland på tlf. 38 14 11 90, 916 08 309, e-post [email protected]
 • Studieleder Karin Lilletun Langeland på tlf 38 14 13 63, 908 94 292, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS