LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Professor i psykososial helse

Søknadsfrist: 07.08.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som professor i psykososial helse. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse. Hovedarbeidssted er Grimstad. Tiltredelse etter avtale.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, syv masterprogrammer og et PhD. -program ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for e-helse, Senter for omsorgsforskning og prioritert forskningssenter Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Institutt for psykososial helse gir utdanningstilbud til ca. 370 studenter og har i tillegg til bachelorprogram i vernepleie og mastergradsprogram i psykososial helse samt utdanningstilbud innen familieterapi, miljøterapeutiske tilnærmingsmåter, psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid samt sexologi. Det er ca. 30 vitenskapelig ansatte på instituttet. Instituttet har et tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker problemstillinger som ofte har relevans og kobling til utdanningenes innhold og fokus. Instituttet har forskningsgrupper innen Dialogiske praksiser, RESEX (REsearch group in SEXology), kommunalt helsearbeid Et samfunn for alle, samt Rus, familie og nære andre (RUFA).

Arbeidsoppgaver

Instituttet søker etter en person som kan styrke kompetansen innen psykososial helse, med særlig fokus på psykisk helse, rus og avhengighet. Aktuelle arbeidsoppgaver er fag- og koordineringsansvar for emner og eventuelt studieprogram, undervisning, ferdighetstrening, praksisoppfølging og veiledning av studenter. Det forventes også at kandidaten underviser på fakultetets Ph.D.-program og veileder Ph.D.-studenter.

Andre sentrale oppgaver vil være å bidra til å lede forskningsarbeidet ved instituttet gjennom veiledning/ mentoroppgaver, ledelse av forskningsgrupper og prosjekter, utvikling av forskningssøknader i samarbeid med fagmiljøet og andre samarbeidspartnere. Det vil også inngå kommisjons- og utvalgsarbeid. I tillegg er det ønskelig at søkeren vil bli utfordret til å videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid med nye og etablerte samarbeidspartnere innen fagområdet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Til stillingen kreves det utdanning innen helsefag eller sosialfag, samfunnsvitenskap eller psykologi på doktorgradsnivå. Søker må videre innfri kriterier for ansettelse som professor beskrevet i veileder for sakkyndig komite for søkere til stilling som professor.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Søker må også dokumentere yrkeserfaring fra arbeid relevant for psykososial helse, enten gjennom klinisk og brukerrettet arbeid og/eller på systemnivå.

Arbeidsspråket er norsk, og den som ansettes må kunne norsk eller et annet skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet. Det kreves også at den som tilsettes, i tillegg til norsk, behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • bred yrkeserfaring fra arbeid med psykososial helse som er relevant for instituttets studieportefølje
 • faglig utvikling og forskning innen psykososial helse i samarbeid med praksisfeltet.
 • erfaring fra tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid innen psykososial helse.
 • forsknings- og undervisningserfaring relatert til et eller flere temaområder innen psykisk helse, rus og avhengighet.

Personlige egenskaper

 • samarbeider godt med studenter og kollegaer
 • er faglig engasjert og har evne til å motivere og inspirere
 • er løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • er initiativrik og fleksibel
 • har god formidlingsevne
 • har evne til å bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 746 900 – 935 300 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)
 • doktorgradsavhandling
 • søknad som begrunner at søker oppfyller kriterier for ansettelse som professor

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 7. august 2022.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Turid Ervik, tlf. 37 23 37 71, mobil 909 43 527, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS