LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Prosjektleder - Senter for forskning på folkehelse og levekår

Søknadsfrist: 16.08.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en midlertidig 100 % stilling som prosjektleder for Senter for forskning på folkehelse og levekår for en periode på tre år tidligst fra 1. september 2022. Tiltredelsesdato kan diskuteres.

Stillingen er formelt knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, men skal arbeide i tett samarbeid med hele Universitetet og med relevante aktører i regionen. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men den som ansettes må regne med en del tilstedeværelse på Campus Grimstad.

Universitetet i Agder har seks fakulteter som alle har folkehelserelevant forskning i sin portefølje.

Senter for forskning på folkehelse og levekår er et nyopprettet senter som har vokst frem på bakgrunn av et regionalt initiativ, og som er finansiert av Agder fylkeskommune, kommunene på Agder og Universitetet i Agder.

Senteret skal tilrettelegge for samskaping av kunnskap for bedre folkehelse og levekår på Agder, og har et treleddet mandat:

 • Senteret skal skape møteplasser for sentrale aktører og premissleverandører innen folkehelse- og levekårsforskning.
 • Senteret skal samle og synliggjøre forskning og forskningsmiljø innen folkehelse og levekår på Agder.
 • Senteret skal stimulere til og være en pådriver for forskning og forskningsdrevet innovasjon.

Det foreligger et notat om etableringen av senteret som kan fås ved henvendelse til seniorrådgiver Eli Andås.

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder har ansvar for å bygge opp og igangsette senteret, og med det svare opp mandatet. Vi søker en engasjert person som kan jobbe administrativt med forskning og delta aktivt i oppbyggingen av senteret.

Dette innebærer blant annet:

 • utvikle og drifte digitale og fysiske møteplasser for kunnskapsdeling og prosjektutvikling
 • gjøre forskningsresultater innen folkehelse og levekårsfeltet tilgjengelig for beslutningstakere
 • legge til rette for samarbeid om forskningsprosjekter og stimulere til felles søknadsskriving
 • daglig drift av senteret inkl. utvikling av nødvendig infrastruktur og saksforberedelse til regionale samarbeidsarenaer
 • planlegging og gjennomføring av møter, seminar og konferanser

Nødvendige kvalifikasjoner

 • mastergrad innen et relevant fagområde
 • relevant arbeidserfaring
 • gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk/annet skandinavisk språk, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper
 • kunne jobbe selvstendig og i team

Ønskede kvalifikasjoner

 • innsikt i Agderregionens folkehelse og levekårsutfordringer
 • erfaring deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med søknadsskriving og koordinering av søknadsarbeid

Personlige egenskaper

 • sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgaver
 • fleksibel, initiativrik og kreativ
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • serviceinnstilt og proaktiv
 • ønske om å bidra til et positivt, inkluderende og spennende arbeidsmiljø
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ kode 1113 prosjektleder. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 16. august 2022.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS