Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Prosjektleder - Blått kompetansesenter Sør

Søknadsfrist: 12.08.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100% stilling som prosjektleder for Blått Kompetansesenter Sør (BKS) tilknyttet Fakultet for teknologi og realfag, for en periode på to år, med mulighet for ett års forlengelse. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale.

Blått Kompetansesenter Sør er nylig etablert på Sørlandet i et samarbeid mellom forsknings- og undervisningsaktører, forvaltningen og næringsaktører. Vi søker nå etter en innovativ, initiativrik og mulighetsorientert prosjektleder som kan bidra til at senteret når sin visjon om at Sørlandet skal være fremst i Norge på bærekraftig blå vekst i kystsonen. Blått Kompetansesenter Sør skal bidra til at næringer, akademia, skole, forskningsinstitusjoner og forvaltning satser på kompetanse- og nærings-utvikling knyttet til hav og kyst. Målet er å realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin verdiskaping og en positiv, kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.

Blått Kompetansesenter Sør er organisert som et FoU-prosjekt under Agder fylkeskommune og rammene for aktiviteter ved Blått Kompetansesenter Sør styres av en tverrinstitusjonell styringsgruppe. Prosjektleder vil jobbe tett med styringsgruppen for å utvikle og drifte kompetansesenteret i samarbeid med alle aktørene i Blått Kompetansesenter Sør. Stillingen som prosjektleder vil rapportere til fakultetsdirektøren ved Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som prosjektleder vil innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver, og ha ansvar for å utvikle og drifte Blått kompetansesenter Sør. Sentrale arbeidsoppgaver vil være nettverksbygging på tvers av forskning, næring, utdanning og forvaltning i marin sektor for å skape en felles, tverrfaglig marin arena for utveksling av kunnskap, ideer, muligheter og utfordringer. Prosjektledelse, administrasjon og økonomistyring av prosjektet vil være del av oppgavene.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen marinbiologi, biovitenskap eller naturforvaltning. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med administrasjon og økonomistyring
 • Erfaring fra arbeid i skjæringspunktet mellom akademia og næringsaktører
 • Kunnskap om kystøkosystemer og akvakultur
 • Kunnskap om norsk forvaltning og næringspolitikk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team, målrettet og strukturert
 • Initiativrik og mulighetsorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver kr. 488 000 - 583 900 brutto pr. år eller kode 1364 seniorrådgiver kr. 542 400 - 627 700 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 12.08.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Tove Margrethe Gabrielsen, tlf. 38 14 11 30, mobil 90 14 14 98, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR Rådgiver Nina Rønningen, tlf. 38 14 20 16, mobil 48 15 77 61, e-post [email protected]

Søk stillingen