LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førstekonsulent / Rådgiver - Utdanningsavdelingen

Søknadsfrist: 24.06.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig to 100 % stillinger som førstekonsulent/rådgiver med tiltredelse 01.01.23. Stillingene er knyttet til Utdanningsavdelingen. De som blir ansatt vil primært jobbe med timeplanlegging av studier ved våre campuser i Kristiansand og Grimstad. Timeplanteamet består idag av 4 medarbeidere. Det må regnes med arbeidsdager ved begge campuser.

Stillingen er plassert i seksjon for studieadministrative tjenester i Utdanningsavdelingen. Seksjonen består av timeplankontoret, eksamenskontoret og faggruppe for studieadministrative systemer. De som blir ansatt kan tillegges arbeidsoppgaver knyttet til flere faggrupper.

Timeplankontoret utarbeider timeplaner for de fleste av universitetets studier. Arbeidet krever systematikk og nøyaktighet for å unngå kollisjoner av undervisning for studenter og ansatte, samtidig som undervisningsrommene skal brukes best mulig med hensyn til kapasitet og utstyr. Nye undervisningsformer og digitalisering av undervisning stiller andre krav til rom og utstyr, og timeplanlegging er et område i forandring, der det løpende skal jobbes med tjenesteutvikling. Dette skjer i tett samarbeid med fakultetene, samt flere administrative fagavdelinger som Økonomi- og campusavdelingen og IT-avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide timeplaner for studenter og faglærere hvert semester
 • vedlikeholde timeplanene gjennom undervisningsåret
 • sikre god informasjon om timeplaner til studenter og ansatte
 • videreutvikling av timeplantjenester for studenter og ansatte
 • andre oppgaver i seksjonen eller avdelingen etter avtale med seksjonsleder

Den ene stillingen kan bli tillagt en funksjon som teamkoordinator for Timeplankontoret.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for ansettelse som førstekonsulent kreves høyere utdanning på bachelornivå, samt relevant arbeidserfaring. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • for ansettelse som rådgiver kreves høyere utdanning på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gode engelskferdigheter, muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med digitale systemer, gjerne administrative systemer
 • erfaring fra forbedring av arbeidsprosesser
 • erfaring med samarbeid med mange aktører og kompleks organisasjon

Erfaring fra studieadministrativt arbeid vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • du er positiv og serviceorientert
 • du er strukturert og nøyaktig, og trives med håndtering av komplekse data og detaljer
 • du er effektiv og fleksibel
 • du liker å jobbe i team, har gode samarbeidsevner og er løsningsfokusert
 • du evner tidvis høyt arbeidspress
 • du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper og egnethet for stillingene vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ kode 1408 førstekonsulent eller kode 1434 rådgiver kr. 493 700-573 900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingene.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 24.06.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonsleder Marlene Romme Mørch, tlf. 381 41 372, mobil 403 94 270, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS