LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis i samfunnsgeografi

Søknadsfrist: 15.04.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi med fokus på byteori og byutvikling, tilknyttet Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Det forventes tilstedeværelse på arbeidsstedet som er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Instituttet for global utvikling og samfunnsplanlegging har et aktivt forskningsmiljø og tilbyr studier både innen by- og regionalplanlegging og global utvikling på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Stillingen er knyttet til bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon og masterspesialiseringen i samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling.

Instituttet ønsker å utvide sine nåværende interesser innen kommunikativ, deliberativ og strategisk byplanlegging og særlig forskning på krefter og effekter av makt og konflikter. Instituttet har et tverrfaglig miljø som dekker samfunnsgeografi med fokus på sosio-romlige aspekter av byer, regioner, steder og mobilitet. Vår forskning spenner over tema som bystudier om planlegging og utvikling, byliv og rom, regionale studier om interregional mobilitet, planleggingsperspektiver på by- og regional endring og miljøstudier om bærekraftig planlegging, praksis, politikk og deltakelse.

Instituttet jobber kontinuerlig med å forbedre vår analytiske og metodiske kapasitet til å håndtere kompleksitet og komplekse prosesser. Utover en institusjonell praksis regulert av lov, håndterer byplanlegging en kompleksitet av krefter, inkludert retorikk og visuell kommunikasjon med publikum. Søkerens kompetanse må kunne bygge opp under dette arbeidet og til instituttets kritiske forskning om demokrati, inkludering, kommunikasjon og planlegging med perspektiver på hvordan man studerer byplanlegging.

Arbeidsoppgaver

Den ansatte skal være med på å utvikle instituttets undervisnings- og forskningsprofil rundt byplanlegging og tilhørende prosesser. Vi forventer at kandidaten skal kunne utvikle en undervisningsprofil på alle nivåer, inkludert PhD, og ha en internasjonal konkurransedyktig forskningsprofil innen de allerede nevnte temaene. Den ansatte forventes å bidra til undervisning innen by-, regional-, økonomisk, og kulturgeografi, og by- og regionplanlegging.

Instituttet har arbeidet med å utvikle en problemorientert læringsprofil. Stillingen inkluderer også undervisning innen innledende temaer i samfunnsgeografi for lærerutdanningene.

Søkeren bør beskrive 2-3 foretrukne forskningsområder. I tillegg forventer vi at søkeren beskriver sine erfaringer og ambisjoner rundt utdanning og undervisning.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

 • Doktorgrad innenfor relevant fagområde fra et norsk eller akkreditert utenlandsk universitet.
 • Flytende skriftlig og muntlig engelsk.

Universitetet i Agder vil legge til rette for gjennomføring av norskkurs. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ferdigheter i et skandinavisk språk, ettersom de fleste kursene på BA- og MA-nivå er gitt på norsk
 • Internasjonal publisering, gode internasjonale nettverk og erfaring fra internasjonalt samarbeid vil bli vektlagt
 • Kunne bidra til den langsiktige utviklingen av instituttets forskning
 • Erfaring fra veiledning av studenter og utvikling av nye undervisningsemner
 • Erfaring med søknader om ekstern finansiering og eksternfinansierte prosjekt

Personlige egenskaper

 • Lidenskap for byplanlegging og tilhørende prosesser
 • Et sterkt fokus på undervisning og formidling.
 • Verdsetter teamarbeid
 • Bidra til å bygge et spennende fagmiljø.

En omfattende vurdering av søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner danner grunnlaget for ansettelsen. UiA har signert DORA-erklæringen. Det blir lagt vekt på søkernes undervisningskvalifikasjoner, samarbeidsevner og personlige egnethet for stillingen.

I rangeringen av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på hver søkers spesialiseringsfelt sammenlignet med instituttets behov, og søkerens potensiale for å komplementere miljøet på instituttet.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011, førstemanuensis kr. 575.600-694.400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15. april 2021

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS