Stilling:

Analytiker / senioranalytiker

Søknadsfrist 23.09.2018

KLOKE HODER TIL SAMFUNNSFAGLIG ANALYSE

Oxford Research søker høyt utdannede og kompetente kollegaer som ønsker å jobbe i et kommersielt, nasjonalt kompetansemiljø, med kontor i Kristiansand.

Vi søker særlig etter personer med PhD-grad innen økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fagfelt, samt personer med kompetanse og erfaring innen RCT. Kandidater med særlig gode resultater fra masterstudier vil også være interessante.

Å jobbe hos oss betyr at du vil inngå i et entusiastisk team av engasjerte medarbeidere som både er medeiere, og er med på å sette dagsorden for fremtidens politikkutforming.

Oxford Research

Oxford Research er et internasjonalt analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning, samt velferd og forvaltning. Oxford Research er en del av Oxfordgruppen og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Vi har selskaper i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Latvia og Polen.

Kortfattet søknad med CV kan sendes til [email protected]