Stilling:

Journalist / kommunikasjonsrådgiver

Frist: 10.08.2018

Er du journalist med erfaring som kommunikatør? Brenner du for omdømmebygging og Statpeds viktige samfunnsoppdrag? Statpeds ansvar og arbeid har stor betydning for våre brukere og samarbeidspartnere. Nå trenger vi deg for å synliggjøre kompetansen vår.

Hos oss blir du en del av kommunikasjonsstaben, der du har seks engasjerte kollegaer og får kommunikasjonsdirektøren som sjef. Kommunikasjonsstaben har ansvar for formidlings- og mediearbeid, Statpeds kommunikasjonskanaler, informasjonsmateriell og høringer. Du må påregne noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Kommunikasjonsfaglig bistand til kommunikasjonsdirektør og ledelse
 • Bidra til arbeid med mediehåndtering, samfunnskontakt og omdømmebygging
 • Bidra til å skrive Statpeds svar på offentlige høringer
 • Bidra til å skrive artikler, kronikker og drive innsalg til media
 • Bidra til å optimalisere Statpeds kommunikasjonsarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis som journalist
 • Nettverk i og redaksjonell erfaring fra mediebedrifter
 • Kommunikasjonsfaglig arbeidserfaring
 • Evne til å analysere, strukturere og formidle informasjon på en enkel og effektiv måte
 • Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Selvstendig og tillitsskapende med gode samarbeidsevner
 • Trygg i rådgiverrollen og god gjennomslagskraft
 • God organisasjons- og rolleforståelse
 • Gleder deg over å kunne bidra med positiv dynamikk og humor inn i et kreativt og kompetent kommunikasjonsteam

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr 56-68, tilsvarende kr 488.500-607.700 brutto pr år.
 • En spennende stilling i en organisasjon med høy faglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter til å påvirke utvikling av Statped som kunnskaps- og ressurssenter
 • Gode kollegaer og en organisasjon i utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Web: www.statped.no

Søk på stillingen

Kontakt: Marit Momrak Wright (Avdelingsdirektør / Kommunikasjon)

Telefon: 918 81 192