LEDIG STILLING VED SINTEF

Åpen søknad - Economics / Modelling / Statistics

Søknadsfrist: Løpende

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

English version belowHva skjedde med den norske økonomien da vi stengte ned 12. mars 2020? Hvordan skal vi klare å måle om vi får til grønn omstilling? Hva skjer med lokalsamfunnet dersom en stor bedrift legges ned? Kan vi få til en mer bærekraftig luftfartsbransje? Hvordan vil framtidens transportsystemer på vei se ut? Har du kompetanse og lyst til å være med og finne svar på disse og flere forskningsspørsmål?

Da trenger vi deg i forskningsgruppen Samfunnsøkonomi i avdelingen Mobilitet og samfunnsøkonomi! Vi utfører analyser og utvikler avanserte modeller og verktøy som brukes aktivt til planlegging og for å gi beslutningsstøtte i næringsliv og offentlig sektor. Vår forskning tar utgangspunkt i bedrifts- og samfunnsøkonomisk teori. Ofte tett koblet mot SINTEFs øvrige teknologiske, industrielle og samfunnsmessige forskning.

Som del av vårt forskerteam vil du få mulighet til å jobbe med problemstillinger innen et bredt spekter av samfunnsområder, sektorer og faglige tilnærminger.

Oppgaver og kvalifikasjoner

 • Utvikle verktøy og gjennomføre analyser hvor økonomiske, teknologiske og klima og miljøaspekter kombineres
 • Erfaring fra eller ønske om å jobbe med oppdragsforskning
 • Evne til å kunne omsette virksomheters behov til løsninger og være en god nettverksbygger

Kompetanse på kvantitativ metode og analyse innen ett eller flere av følgende områder

 • Økonomisk analyse
 • Statistikk/Økonometri
 • Datavitenskap
 • Matematisk modellering
 • Programmeringsferdigheter
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det kreves minimum utdanning på mastergradsnivå. Doktorgrad innen relevant fagfelt vil være en fordel.

SINTEF gir sine medarbeidere  

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse  
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 60% av våre forskere har doktorgrad  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Researcher, Economics/Modelling/StatisticsWhat happened to the economy when Norway shut down March 12, 2020?

How can we measure our progress towards achieving a sustainable society? What happens to the local economy when a large company shuts down? Can the aviation sector be made more sustainable? What will future road transport systems look like?

Do you have the necessary background and want to find the answer for these and other research questions? Then we need you in the Economics research group in the Mobility and Economics department at SINTEF Community! We perform analyses and develop advanced models and tools that are used to planning and provide decision support in business and the public sector. Our research is based on business economics and socioeconomics, and is often in close collaboration with SINTEF’s other technological, industrial and social research.As a part of our researcher team, you will have the opportunity to work on a wide range of social issues, sectors and analytical approaches.Responsibilities and qualifications

 • Develop tools and perform analysis for how economic, technological and climate and environmental perspectives can be combined
 • Experience with, or desire to work with contract research
 • Ability to transform clients’ needs into solutions
 • Develop good professional network

Skills in quantitative methods and analysis within one or several of the following

 • Economic analysis
 • Statistics/Econometrics
 • Data Science
 • Mathematic modelling
 • Programming
 • Good oral and written skills in Norwegian and English

Masters Degree required. Doctoral degree in a relevant field is preferred.

We offer

 • Focus on good management and development of leader talents
 • Unique opportunities for professional and personal growth
 • A varied and flexible working day in what has been named Norway's most attractive employer for a number of years
 • Well-established national and international scientific and industrial networks
 • A work environment with skillful, experienced, and creative colleagues, 60 % have a PhD.
 • Competitive salary (subject to qualifications)
 • Particularly good pension and insurance schemes, welfare schemes

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS