Ledig stilling ved OsloMet

Studieleder ved grunnskolelærerutdanningen

Søknadsfrist: 03.05.2019

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig stilling som studieleder med ansettelse 01.08.19. Tilsetting skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år - totalt tolv år.

Les mer om fakultetet og instituttet her.Les mer om våre forskergrupper her.

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, GFU, har 3500 studenter og rundt 170 ansatte. Instituttets oppgaver er undervisning på bachelor- og masternivå ved flere lærerutdanningsprogrammer og betydelig deltakelse i satsingen på etter- og videreutdanning av lærere. Instituttet har stor FoU-virksomhet innenfor sitt ansvarsområde. Høsten 2017 startet første kull med femårig masterutdanning for grunnskolelærere med spennende og krevende implementerings- og utviklingsoppgaver.

Arbeidsoppgaver: Studieleder rapporterer til instituttleder, inngår i ledergruppen ved instituttet og arbeider i team. Det er totalt seks studieledere ved instituttet, ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Studieledere har ansvar for all virksomhet innenfor eget studielederområde, noe som i tillegg til studie- og FoU-utvikling inkluderer økonomiansvar og personalansvar for rundt 30 faglig ansatte. Dette ansvaret inkluderer oppfølging av forsknings- og utviklingsarbeid. Studieledere har ansvar for praksis, studiekvalitet, utvikling og daglig drift av hele eller deler av utdanningsprogram.

Studieledere har også instituttovergripende ansvarsområder.

Til den utlyste stillingen tilligger et overordnet ansvar for FoU som betyr ansvar for utvikling av instituttets FoU-satsinger.

I løpet av åremålsperioden kan det bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i instituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppen.

Kvalifikasjonskrav:

• førstekompetanse eller tilsvarende bred erfaring med FoU i høyere utdanning

• minimum mastergrad/hovedfag på relevant område

• innsikt i og kunnskap om fagområder innenfor studielederområdet

• god kunnskap om grunnskole og lærerutdanning

• erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet i høyere utdanning

• svært god IKT-kompetanse både i tekstbehandling, regneark, statistikkprogram og bruk av nettsider

• relevant ledererfaring• svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede egenskaper:

• motiverende og inkluderende lederstil

• evne til å ta beslutninger og være fremtidsrettet og løsningsorientert

• evne til å samarbeide, motivere og bygge relasjoner

• evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg:

• en arbeidsplass i utvikling

• interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø

• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger

Andre opplysninger:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder. Lønn fra kroner 670 000,- til kr 754 900,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Søk her”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/04103

Kontakt

Søknadsfrist: 03.05.2019

Søk her