Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektleder og en prosjektmedarbeider - Universitetsbiblioteket i Oslo (UB)

Søknadsfrist 27.01.2019

ARBEID MED FORSKNINGSDATA OG STØTTE TIL DIGITALE FORSKNINGSPROSESSER

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingene

Det er ledig en 100% stilling som prosjektmedarbeider i 2-årig engasjement med mulighet for fast tilsetting.

Stillingen skal bidra til videre arbeid i UiOs Kompetanseprosjekt for forskningsdatahåndtering.

Den andre stillingen er en 100% stilling som leder for pilotprosjektet «Digital Scholarship Support Center» i 2-årig engasjement med mulighet for fast tilsetting.

Den ene stillingen vil tilhøre digitale tjenester og den andre stillingen vil tilhøre realfagsbiblioteket.

Universitetet i Oslo står foran store endringsprosesser i forbindelse med utbredelsen av åpen forskning, store tverrfaglige satsinger og innføringen av politikk for håndtering av forskningsdata.

Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) spiller en viktig rolle i dette arbeidet, og søker derfor nå etter to dyktige medarbeidere som kan bidra til vårt arbeid i dette landskapet. Vi er på jakt etter deg som er interessert i åpen forskning, forskningsdatahåndtering, digital kompetanse og tjenesteutvikling og som er engasjert, nysgjerrig, kunnskapshungrig og liker å arbeide sammen med mennesker.

Du vil samarbeide og jobbe tett med fagpersoner både ved UB, UiO og nasjonalt, og viktige oppgaver blir å koordinere, løfte frem og videreutvikle lokale initiativ og innovasjonsarbeid.

Arbeidsoppgaver

Stilling som prosjektmedarbeider:

Prosjektmedarbeider skal bidra til videre arbeid i UiOs Kompetanseprosjekt for forskningsdatahåndtering. Hovedaktivitetet i 2019 vil innebære å rulle ut kursopplegg i forskningsdatahåndtering på tvers av organisasjonen, samt å starte opp arbeid med disiplintilpasning av kursoplegg i samarbeid med fagmiljøene.Om prosjektet

Stilling som prosjektleder:

Ansvar for å kartlegge, samle og utvikle nåværende og nye tjenester og verktøy for forskningen, i første omgang som en pilot for et «Digital Scholarship Support Center». Tjenestene vil særlig være rettet mot UiOs satsing på livsvitenskap, men også mot andre tverrfaglige miljøer og digital humaniora. En viktig oppgave blir å videreutvikle eksisterende initiativer og tjenester og profilere og markedsføre disse.

Begge stillinger forventes å bidra i planlegging og gjennomføring av arrangementer som Research Bazaar, videreutvikling av UB og UiOs portefølje når det gjelder Software Carpentry kurs og som ressurspersoner for UB og UiO på feltet.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende masternivå eller høyere. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Det kreves erfaring fra forskning og forståelse for forskningsmetodikk og håndtering av forskningsdata.
 • Erfaring fra undervisning og/eller kursvirksomhet er en fordel.
 • Du har god systemforståelse og god digital kompetanse.
 • Konkret erfaring med Software og Data Carpentry-kurs, CodeRefinery, Programming Historian eller tilsvarende kursopplegg for digital forskning vil være en fordel.
 • Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.
 • Det er en fordel med god språkforståelse på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Du er serviceorientert, utadvendt og initiativrik.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Prosjektmedarbeider tilsettes i stillingskode 1434 Rådgiver 524 200-631 700, avhengig av ansiennitet og kompetanse.
 • Prosjektleder tilsettes i stillingskode 1199/1200 Universitetsbibliotekar/førstebibliotekar 576 100-695 500 avhengig av ansiennitet og kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Kandidater med doktorgrad vil bli tilsatt som førstebibliotekar.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Stilling som prosjektmedarbeider: Elin Stangeland [email protected] , tlf 22844020

Stilling som prosjektleder: Live Rasmussen [email protected] tlf 90066138

Søk på stillingen