Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fysiker - Informatiker (Universitetsbibliotekar)

Søknadsfrist: 15.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er en åpen og tverrfaglig arena, som tilbyr kunnskap gjennom fysiske og digitale samlinger og tjenester.

Universitetsbiblioteket har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetssykehus.


Universitetsbiblioteket skal

 • tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø som fremmer læring, trivsel og tilhørighet
 • sikre tilgang til, og forvalte samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet
 • være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen
 • styrke studentene som deltagere i egen og andres læring i studier, arbeidsliv og i samfunnet

Om stillingen

Tverrfaglige satsinger, teknologiske muligheter og verktøy, samt endring i vitenskapelig kommunikasjon og publiseringsmønstre skaper etterspørsel etter nye typer tjenester fra Universitetsbiblioteket.

Vi styrker nå generell kontakt med flere av universitetets viktige fagmiljøer. Samtidig styrker vi arbeidet med utvikling av gode plattformer for ulike typer spesialsamlinger og forskningsdata.

Bibliotek for medisin og realfag søker fysiker eller informatiker i 100 % stilling. Stillingen innebærer særlig nær kontakt med Fysisk institutt og Institutt for informatikk, formidlingsarbeid, samt veiledning, undervisning og videreutvikling av eksisterende tjenester.

Vi søker deg som har kombinert erfaring fra fysikk og informatikk og et ønske om å være med å videreutvikle undervisning og relevante tjenester til studenter og ansatte innen rammene av biblioteket.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og delta i undervisning, veiledning og støtte til forskere
 • Være kontaktperson for fagmiljø og forskningsgrupper på begge instituttene
 • Utforme nye tjenester og ny undervisning basert på endringer innen vitenskapelig publisering og kommunikasjon
 • Delta i prosjekter knyttet til tverrfaglig samarbeid mellom avdelingsbibliotekene
 • Bidra til kunnskapsdeling med fagmiljø og internt i biblioteket
 • Arbeide med kritisk vurdering av litteratur og relevante verktøy
 • Delta i utvikling av maler for LaTeX og undervisning i LaTeX

Kvalifikasjonskrav

 • Master innenfor fysikk/informatikk eller lignende relevante fagområder
 • God kjennskap til forsknings- og publiseringsprosesser
 • Erfaring fra undervisning
 • God kjennskap til programmering

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har god kjennskap til LaTex og BibLaTeX
 • Er engasjert, initiativrik og har gjennomføringsevne
 • Samarbeider godt og liker å dele sine kunnskaper
 • Har gode kommunikasjonsevner og språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Er god på nettverksbygging
 • Er interessert i utvikling av bibliotek
 • Har erfaring fra bibliotekvirksomhet i universitets- og høyskolesektoren
 • Har pedagogisk kompetanse knyttet til undervisning på universitetsnivå
 • Har noe kjennskap til opphavsrett

Universitetsbibliotekarer/førstebibliotekarer forplikter seg i løpet av en to-årsperiode fra ansettelse til å delta på fellesdelen av kurs i universitetspedagogikk, eller dokumentere tilsvarende kompetanse.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Et tverrfaglig og bibliotekfaglig godt miljø i landets største fag- og forskningsbibliotek
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere, i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden

Lønn fastsettes etter individuell vurdering i stillingskode SKO 1199 Universitetsbibliotekar kr. 535 000 – 643 000 avhengig av kompetanse.

Kandidater med doktorgrad vil bli tilsatt som førstebibliotekar SKO 1200.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Jessica Lønn-Stensrud, telefon 908 50 391

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS