Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker / prosjektleder - International Computer and Information Literacy Study

Søknadsfrist: 15.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).


Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

En fast stilling som forsker (SKO 1109) og prosjektleder (National Research Coordinator - NRC) for International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2023 er ledig ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Mer om stillingen

ICILS 2023 er en internasjonal sammenliknende undersøkelse av elevers digitale kompetanse og ferdigheter i å bruke digitale verktøy for forståelse, læring og kommunikasjon på 9. trinn i skolen. Undersøkelsen gjennomføres internasjonalt i regi av International Asscociation for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Den norske delen av undersøkelsen vil gjennomføres ved Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved ILS på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

ICILS 2023 gjennomføres digitalt og vil bestå av seks deler: Elevspørreskjema, elevprøve i digitale ferdigheter og algoritmisk tenkning, lærerspørreskjema, skolelederspørreskjema, spørreskjema til skolenes IT-koordinator, samt en nasjonal kontekst-survey.

Mer informasjon om ICILS finner du her.

Arbeidsoppgaver

 • Styring og ledelse av alle faser i prosjektet
 • Kontakt med den internasjonale prosjektledelsen og deltakelse på internasjonale NRC-møter
 • Ansvar for kontakt med deltakende skoler, datainnsamling, tilpassing og oversettelse av internasjonalt materiell, samt datahåndtering og analyse
 • Koordinering og samarbeid med andre tilsvarende prosjekter som gjennomføres av EKVA
 • Vitenskapelig publisering, rapportering og formidling

Kvalifikasjonskrav

 • PhD-grad med relevant for forskning på elevers digitale ferdigheter
 • Dokumentert kunnskap og vitenskapelige publikasjoner om utvikling av digital kompetanse i skolen
 • Dokumentert kunnskap om bruk av kvantitative metoder
 • Erfaring med bruk av digitale systemer og databaser, samt behandling av forskningsdata
 • Administrativ erfaring
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk ved ansettelsestidspunktet
 • Gode samarbeidsevner og motivasjon for stillingen
 • Personlig egnethet

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn, også søkeren personlige egnethet. Erfaring fra tilsvarende prosjekter og fra prosjektledelse vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 605 500 til kr 704 900 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1109)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Publikasjonsliste

Søknaden skrives på norsk. Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS