Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Bibliotekar - spesialbibliotekar -metadata

Søknadsfrist 27.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.


HumSam-biblioteket har ca. 100 ansatte. Biblioteket tilbyr tjenester til Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Det teologiske fakultet og Kulturhistorisk museum.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Seksjon for tilvekst og katalog har hovedansvaret for å anskaffe, registre og tilgjengeliggjøre samlingene ved HumSam-biblioteket. Samlingsarbeidet er i sterk endring. En økende andel av samlingene anskaffes og tilbys i elektronisk form, samtidig som biblioteket fortsatt mottar trykt materiale på mange ulike språk.

Det jobbes målrettet med effektivisering av arbeidsprosesser. Vi står også foran flere spennende endringer i registreringsstandarder og bibliografiske verktøy. Dette gir mange muligheter, og stiller samtidig store krav til medarbeidernes vilje og evne til omstilling

Arbeidsoppgaver

I stillingen inngår tilvekst- og katalogarbeid. De daglige oppgavene vil omfatte mottak, registrering av ny litteratur og øvrig arbeid knyttet til bibliografisk arbeid.

Publikumsvakter inngår også i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • minimum bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker en medarbeider som

 • har erfaring fra katalog- og tilvekstarbeid
 • har interesse for, og kunnskaper om metadataproduksjon
 • arbeider godt i team
 • er aktiv, dyktig, engasjert og innovativ og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • tverrfaglig samarbeid
 • mange hyggelige, kompetente og engasjerte kollegaer
 • utviklingsmuligheter
 • gode velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • god pensjonsordning

Stillingskode 1410 Bibliotekar 403200-472300 avhengig av kompetanse, stillingskode 1515 spesialbibliotekar 480600-534100 avhengig av kompetanse og ansenitet.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

 • Unni Knutsen, mobil 95777978

Søk på stillingen