Nytt om navn

Christine Øye

31. januar 2017

Christine Øye ved Campus Stord er HVL sin ferskeste professor.

Det er en sakkyndige komité som har vurdert Øye sin kompetanse både innen forskning og utdanning. De er klare i sine vurderinger:
«Når det gjelder kravet om selvstendighet og samarbeid, er det grunn til å fremheve at Øye her viser særskilt gode kvaliteter. Øye har deltatt i internasjonale prosjekter, har tilstrekkelig erfaring med forskningsledelse, hatt omfattende lokalt fagansvar og forskningsansvar og vært svært aktiv deltaker i mange ulike forskningsgrupper som har tilknytning til internasjonale prosjekter. Hun har bidratt til prosjektakkvisisjon og skaffet til veie eksterne forskningsmidler»
Les mer her


Cristina de Brito Beirão Guerreiro

26. januar 2017

Cristina Guerreiro er ansatt som ny forskningsdirektør for NILUs avdeling for industri og miljøøkonomi.

Cristina Guerreiro overtar ledelsen av avdelingen etter professor Jozef Marian Pacyna, som går over i en stilling som seniorrådgiver.

– NILU vil bidra til det grønne skiftet, og derfor er det viktig at vi har en avdeling med solid kompetanse innen miljøøkonomi og virkningen av forurensning på miljøet. Slik kan vi være med på å skaffe forskningsbasert grunnlag som støtter næringslivet i å gjøre gode miljøøkonomiske og konkurransefremmende valg. Det vil være bra for både næringslivet og for samfunnet som helhet, sier administrerende direktør Kari Nygaard.

Les mer her


Bente Vatne

25. januar 2017

Bente Vatne har fått opprykk til dosent, og er tilsatt i en stilling ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Vatne har arbeidet ved høgskolen siden 1991 og undervist i pedagogisk teori og praksis/pedagogikk på ulike nivåer i lærerutdanningene.

Bente Vatne er utdanna førskolelærer fra Høgskulen i Volda i 1976. Hun tok hovedfag i pedagogikk, Cand polit-grad ved Universitetet i Oslo i 2002. Vatne har godkjent formell del av doktorgradsutdanning fra Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet i 2006. I tillegg til de obligatoriske kursene i forskerutdanninga har hun tatt kurs tilsvarende 30,5 studiepoeng (den valgfrie delen) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo.

Les mer her


Airindy Ayu Felisita

24. januar 2017

Airindy Ayu Felisita (33) har disputert til doktorgraden ved UiS. Hennes avhandling dreier seg om hvordan offshore-industrien bedre kan bruke en spesiell type stigerør, spesielt i værharde områder.

Et stigerør frakter olje og gass fra brønnhodet på havbunnen og opp til en plattform eller et produksjonsskip. Felisita har studert en type stigerør kalt «steel lazy wave riser» (SLWR). Det er laget av stål som henger i en bue, fordi røret har påmontert oppdriftselementer.

Dette er en relativt ny og interessant løsning for industrien, fordi fleksible rør av plast- og gummimaterialer har lavere levetid enn rør som er laget av stål.

Felisita har studert hvordan slike rør kan prosjekteres og brukes i røff sjø, med produksjonsskip som er i stor bevegelse. Analysen fokuserer på styrke og slitasje, installering og spesielle utfordringer som indre bølger i havet. Den nye kunnskapen kan brukes til å videreutvikle slike stigerør, verifisere design i feltutviklingsfasen og identifisere mulige installasjonsmetoder, skipstyper og værforhold som er påkrevd for installasjon i værharde områder.

I tillegg presenterer avhandlingen et stigerør-konsept til bruk i farvann med breis. Det kan bli svært nyttig, ikke minst fordi det inneholder nye sikkerhetselementer for slike operasjoner.


Svein Terje Strandlie

23. januar 2017

Svein Terje Strandlie (58) er ansatt som ny administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing AS.

– Strandlie er en erfaren leder med lang internasjonal erfaring. Han kjenner SINTEF Raufoss Manufacturing, industrien og SINTEF godt og kommer senest fra tilsvarende stilling hos en av våre viktigste kunder, sier styreleder Reidar Bye om ansettelsen.

Les mer her


Frank H. Aarebrot

20. januar 2017

Professor Frank H. Aarebrot ved UiB har gjort europeisk historie levende for studenter og levert spissformulerte innsikter til norske avisredaksjoner. Torsdag 19. januar fyllte han 70 år.

Frank H. Aarebrot, professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen har gjennom flere tiår markert seg som en av Norges fremste og uredde formidlere av samfunnsvitenskapelig kunnskap, og har vunnet ærefulle priser fra både Norges Forskningsråd og Meltzerfondet for fremragende forskningsformidling.

Les mer her


Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

19. januar 2017

Fredag 20. januar 2017 vil Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer her


Natalie Truong

17. januar 2017

Natalie Truong ved NHH disputerer 19. januar for doktorgraden med avhandlingen «When My Relationship Partner Fails Me»… - The Role of Consumer-Product Relationship in Responses to Functional Failures.
Les mer her


Kristin Sæterdal Myhra

16. januar 2017

Kristin Sæterdal Myhra frå Avdeling for lærarutdanning og idrett campus Sogndal disputerer 17. januar for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlinga "Modelling Permafrost Conditions in Steep Mountain Environments".

Les mer her.


Thomas Kaufmann

10. januar 2017

Prof. dr. Thomas Kaufmann utnevnes til æresdoktor ved Det teologiske menighetsfakultet fredag 13. januar 2017.

Prof. dr. Thomas Kaufmann (Universitetet i Göttingen) er en av verdens fremste reformasjonsforskere. Han utnevnes til æresdoktor ved MF i anledning reformasjonsjubileet i 2017.

Les mer her


Olav Nikolai Breivik

04. januar 2017

16. desember 2017 forsvarte Norsk Regnesentral forsker Olav Nikolai Breivik sin PhD-avhandling "Bayesian spatio-temporal hierarchical modeling: Bycatch in the Barents Sea shrimp fishery and North Atlantic windiness" ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Les mer her


Ulrike Spring

30. desember 2016

Ulrike Spring fekk Fou-prisen for 2016.
Historikaren sin innsats har vore eit særs viktig bidrag til forskings-, utviklings- og formidlingsarbeidet i HiSF gjennom fleire år.
Ho har sterke og fine eigenskapar som innovativ forskar, miljøskapar, diskusjonspartnar og bidragsytar.  Dette har ikkje berre eige fagmiljø hatt glede av, men og fleire forskingsmiljø, fag og utdanningar ved høgskulen. Ho har og eit stort nettverk nasjonalt og internasjonalt, og har ei tydeleg stemme utover HiSF som kjem både vinnaren og heile høgskulen til gode.

Les mer her


Karin Julsrud

20. desember 2016

Karin Julsrud tilbys stillingen som dekan ved Den norske filmskolen (HiL) på åremål for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2021. - Med Karin Julsrud som dekan får vi en visjonær, engasjert og målrettet leder med omfattende erfaring fra film - og TV-bransjen, og med et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt innen kultur - og næringsliv, sier rektor Kathrine Skretting.

Les mer her


Hans Erik Bugge

19. desember 2016

Hans Erik Bugge disputerte for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 15. desember 2016.

Han har forsket på hvordan læreren kan hjelpe elevene til å lykkes med språkfag.

Det er viktig at elever skjønner hvorfor de lykkes med noe og mislykkes med noe annet. Men mange lærere sliter med å legge opp undervisningen slik at elevene får denne innsikten.

Hans Erik Bugge har undersøkt hvordan lærere i språkfag kan hjelpe elevene til å skjønne hvor de befinner seg i det faglige landskapet, og hvordan de skal navigere mot målet.

Avhandlingen har tittelen «Creation of Metacognitive Knowledge and Self-Awareness in the Foreign Language Classroom: a Game-Theoretical Approach».

Hans Erik Bugge er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Bergen i 1996 og arbeider som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger og ved Universitetet i Bergen.

Les mer om doktorgradsarbeidet på uis.no.


Nina Schuhen

15. desember 2016

Nina Schuhen begynte som PhD-stipendiat ved SAMBA, Norsk Regnesentral.

Nina Schuhen har diplom i matematikk fra Heidelberg Universität, Tyskland, med spesialisering innen anvendt statistikk og avanserte prognoser. Siden 2012 har hun vært forsker ved to nasjonale meteorologitjenester, Deutscher Wetterdienst og UK Met Office. Der var hun med på å utvikle og ta i bruk statistiske metoder for forbedring av deterministiske og sannsynlighetsbaserte værmeldinger.

Nina vil fortsette arbeidet med værprognoser ved Norsk Regnesentral, og hennes doktorgradsarbeid vil blant annet forbedre oppdateringen av værprognoser.


Lise Lotte Ågedal

12. desember 2016

Lise Lotte Ågedal forsvarer i offentlig disputas sin avhandling «Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang». Avhandlingen handler om sang som talestimulering ved NMH torsdag 15. desember.

Les mer her


Eli Eikefjord

09. desember 2016

Disputerer om MR-metode.

Eli Eikefjord disputerer tirsdag 13. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Eikefjord disputerer med avhandlingen «Towards clinical application of renal dynamic contrast-enhanced MRI – optimization of technical performance and evaluation of clinical feasibility».  Foto: Ken Åge Kårstad.

Les mer her


Jarle Aarstad

08. desember 2016

Jarle Aarstad ved Senter for nyskaping HiB har fått opprykk til professor.

Aarstad har doktorgrad fra NHH i strategi og ledelse og har vært ansatt ved Høgskolen i Bergen siden 2005; først ved Institutt for økonomisk-administrative fag, og de senere årene ved Senter for nyskaping. 
Han har publisert i en rekke internasjonalt anerkjente tidsskrifter og har deltatt i flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. Aarstads forskning retter seg primært mot fagområdene innovasjon og entreprenørskap i en regional kontekst.

 – Jeg er glad for å få professorkompetanse, men aller mest setter jeg pris på at forskningen vår begynner å bli lagt merke til nasjonalt og internasjonalt. Uten gode samarbeidspartnere hadde dette aldri vært mulig, forteller Aarstad. Foto: Mauricio Pavez


Marit Skivenes

05. desember 2016

Professor Marit Skivenes ved Universitetet i Bergen (UiB) har fått det prestisjefylte Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC). Hun mottar stipendet for nytenkende forskning på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land. Foto: Paul-Erik Lillholm Rosenholm

Les mer her


Mari Bjerck

30. november 2016

Mari Bjerck (36) har i høst begynt som forsker 2 i Østlandsforskning. Hun var inntil nylig ansatt som stipendiat ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og skal i starten av 2017 disputere på avhandlingen "Apparal at work: Work uniforms and women in male dominated occupations" ved Copenhagen Business School, Institutt for Interkulturell Kommunikasjon og Ledelse. Avhandlingen bidrar til vår forståelse av arbeidsuniformer i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og skisserer nye veier for forskning og praksis på dette området. Den er basert på et Forskningsrådsstøttet innovasjonsprosjekt (BIA) i samarbeid med Helly Hansen og Forsvarets logistikkorganisasjon. Les mer om det her.

Bjerck har også en tverrfaglig, internasjonal mastergrad fra 2007 ved Universitetet i Oslo, Senter for utvikling og miljø med en avhandling om nordmenns etablering av fritidsboliger i Brasil. I Østlandsforskning skal hun  blant annet  jobbe med Horizon2020-prosjektet Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA). 


Reidun Renstrøm

28. november 2016

Utdanningsprisen til Reidun Renstrøm. (Foto: Walter Norman Wehus)

Engasjement, formidlingsevne og metodisk utviklingsarbeid er nøkkelord for Reidun Renstrøm – og for prisutvalget da de tildelte fysikk-førsteamanuensisen UiAs Utdanningspris for 2016.

Les mer her


William Gilje Gjedrem

24. november 2016

Disputerer om atferdsøkonomi 29.11.2016

Stipendiat William Gilje Gjedrem fra Handelshøgskolen ved UiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, disputerer for Ph.D-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Feedback and Performance Experiments in Behavioral Economics"

Les mer her


Kristoffer Herland Hellton

22. november 2016

1. november 2016 begynte Kristoffer Herland Hellton som forsker i forskningsavdelingen SAMBA ved Norsk Regnesentral.

Kristoffer Hellton er sivilingeniør i industriell matematikk fra NTNU, med spesialisering i statistikk. Han disputerte med sin doktorgradsavhandling i biostatistikk ved Avd for biostatistikk, UiO, i februar 2015 om utfordringer ved prinsipalkomponent-analyse knyttet til målefeil og konsistens i høy-dimensjonale data, samt en ny klusteringsmetode basert på integrasjon av ulike genetiske datatyper.

Les mer her


Kristin Danielsen

17. november 2016

På NordForsks styremøte 6. oktober i Oslo ble Kristin Danielsen, internasjonal direktør ved Norges forskningsråd, utnevnt til ny styreleder i NordForsk.

Kristin Danielsen har mange års fartstid fra Norges forskningsråd hvor hun fra 2012 har hatt stillingen som internasjonal direktør, etter 10 år som programkoordinator og avdelingsdirektør. 

Hun har sittet som medlem i NordForsks styre i flere år og tar over som styreleder etter Marja Makarow.

Eva Björck, huvudsekreterare för Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, fortsetter som nestleder.

Andre styremedlemmer som har kommet til i 2016 er islandske Ragnhildur Helgadóttir, Riitta Maijala fra Finlands Akademi, og Vidar Leif Haanes fra Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS).

Les mer her


Petter Andreas Kongsgården

16. november 2016

Petter Andreas Kongsgården er kåret til Årets nettlærer 2016 av Fleksibel utdanning Norge (FuN) . Han underviser på det nettbaserte studieprogrammet ved HSN, der han har ansvar for pedagogikk.

Petter har hovedfag i pedagogikk og er nå i gang med sitt doktorgradsstudium. Tidligere var han lærer i ungdomsskolen og videregående skole, rektor ved en ungdomsskole, og han har også vært forsker og direktør ved Telemarksforsking-Notodden.

Forskningsprosjektene hans knyttet til doktorgradsarbeidet, har dreid seg om bruk av teknologi i undervisning, læring og vurdering for læring både i grunnskole og videregående opplæring.

Les mer her


Elin Borrebæk

15. november 2016

Elin Borrebæk ansatt som ny digital direktør ved BI.
Borrebæk (40) kommer fra stillingen som direktør for porteføljestyring og prosjektutvikling ved Telenor, og tiltrer arbeidet som digital direktør ved BI 1. februar 2017.
Les mer her


Klaus Høiland

08. november 2016

Fredag 4. November fikk Klaus Høiland Bonnevieprisen (UiO) for sin livslange innsats for å formidle forskning.
Under Norsk Biologforenings årlige konferanse, denne gangen i samarbeid med Sabima, ble Bonnevieprisen delt ut. Det er 6. Gangen prisen deles ut, og kriteriet er ifølge foreningens nettsider at prisen gis til "... en person, en organisasjon, en informasjonskanal eller et spesielt initiativ, som på en særdeles fordelaktig måte har fremhevet biologifaget i norsk offentlighet eller i norsk skole". Foto: Elina Melteig
Les mer her


HSN vant Erasmus-pris

07. november 2016

Årets Erasmus+ -pris til HSN. F.v: Heidi Tovsrud Knutsen (leder for Seksjon for internasjonalisering ved HSN), Gro Tjore (assisterende direktør ved SIU) og rektor Petter Aasen.

Prisen ble delt ut under det årlige Erasmus-seminaret til SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning), som samler deltakere fra hele landet.  HSN er vertskap for årets seminar som foregår ved campus Kongsberg 3. og 4. november. 

Prisen ble opprettet i fjor for å fremheve dem som gjør det godt innen EUs Erasmus-program (NTNU fikk den i fjor).  

- Vi vil gjøre litt stas på institusjoner som har tatt store skritt i riktig retning, forteller Vidar Pedersen, avdelingsdirektør for høyere utdanning i SIU.

Les mer her


Frode Thuen

04. november 2016

Professor Frode Thuen er tildelt Formidlingsprisen 2016 ved Høgskolen i Bergen.

Han får prisen for å ha utmerket seg med levende og nyskapende forskningsformidling av høy kvalitet til et brett publikum gjennom en årrekke, heter det i juryens begrunnelse.

Forskningsformidlingen har både dekt et brett fagfelt innen psykologi og spesialisert kunnskap fra forskning og klinisk erfaring innen familie og samliv. Foto: Lisbeth A. Heilund.

Les mer her


Nina Goga

03. november 2016

Professor Nina Goga er tildelt FoU-prisen ved Høgskolen i Bergen. Ho får prisen for forskinga si som plasserer henne internasjonalt som ein av Nordens og fagfeltets fremste barnebokforskarar.

Prisvinnaren har ei fleirfagleg orientering mot forskingsfeltet og er særleg oppteken av feltets berøringspunkt mellom allmenn litteraturvitskap, danningsteori og kunstfagdidaktiske problemstillingar.

Goga si forsking er nært knytt til undervisnings- og utdanningsoppåver ved høgskulen og juryen anerkjenner henne for hennar forskingsbaserte undervisningsmåte. Foto: Lisbeth A. Heilund

Les mer her


Nytt om navn

Cecilie Haraldseid

Cecilie Haraldseid disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21. november 2017.

Hun forsvarte avhandlingen Unsupervised clinical skills training in nursing education: Active student involvement in development of a technology based learning tool.

Støtter studentenes egentrening 

Innen høyere utdanning har studenter i stor grad ansvar for egen læring. I sykepleierutdanningen er ferdighetstrening et av de områdene hvor det forventes stor egeninnsats. Her trener studentene på ferdigheter som for eksempel sårstell og medisinhåndtering. Mestring av disse ferdighetene stiller store krav til studenten og små feilmarginer kan få alvorlige konsekvenser. Utdanningsinstitusjonene har i økende grad tatt i bruk teknologiske læringsverktøyer for trening av ferdigheter i simulerte pasientsituasjoner.

Avhandlingen har undersøkt hvordan et teknologisk læringsverktøy kan støtte studentenes egentrening på kliniske ferdigheter. Gjennom studentenes involvering ble viktige læringsbehov kartlagt og læringsverktøyets innhold utformet for å dekke behovene. I uttestingen av det teknologiske læringsverktøyet viste resultatene at studentenes evne til å nyttiggjøre seg verktøyet hadde sammenheng med evnen til å håndtere egen læringsprosess.

Cecilie Haraldseid (31) er førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, og har en master i helsevitenskap. Hun er fra Skjold i Vindafjord, nå bosatt i Stavanger.


Les om flere navn