Nytt om navn

Mari Sundli Tveit

16. mars 2017

Styret ved NMBU har i møte 9. mars enstemmig vedtatt å ansette Mari Sundli Tveit som rektor for fire nye år (2017-2021).

– Jeg er glad for at jeg får mulighet til å lede universitetet i neste periode og for å få fortsette det arbeidet vi har satt i gang. Jeg har urokkelig tro på NMBU, på fagmiljøene våre og det vi skal bidra med i årene som kommer. Satsingen på våre fagområder er formidabel, og vi har det som skal til for å lykkes, sier Mari Sundli Tveit. Foto Håkon Sparre, NMBU

Les mer her


Ole Ringdal

10. mars 2017

Styret ved Universitetet i Stavanger har vedtatt å ansette Ole Ringdal som universitetsdirektør de neste to årene, fra 1. august 2017 til og med 31. juli 2019.

Ringdal overtar etter John Branem Møst, som i juli avslutter sin åremålsperiode som universitetsdirektør og går av med alderspensjon.

Les mer her


Øystein Thøgersen

08. mars 2017

Styret ved NHH har ansatt Øystein Thøgersen som ny rektor.

– NHH er den ledende handelshøyskolen i Norge med noen av landets beste studenter og ansatte. Jeg er svært motivert for rektorjobben, og er klar for å gjøre de nødvendige grepene for at NHH skal bli en svært synlig handelshøyskole som hevder seg mot våre aller fremste europeiske konkurrenter, sier Øystein Thøgersen.

Les mer her


Anne Grete Preus

06. mars 2017

Anne Grete Preus (59) er tilsatt som professor II ved Institutt for rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag. Dette vil bidra til å styrke den rytmiske musikkutdanningen ved Universitetet i Agder.

Preus har en over 40 år lang karriere som musiker, sanger, bandleder, låtskriver, tekstforfatter, teater-, ballett- og filmmusikkomponist, og har gjennom sin varierte og lange karriere en særstilling blant kvinnelige rockeartister i Norge. (Foto: Annie Hagen Okalla/Universitetet i Agder)

Les mer her


Obeid Mahenya

27. februar 2017

Fredag 3. mars forsvarer Obeid Mahenya sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad, Høgskolen i Innlandet. Tittelen for avhandlingen er "Browsing by giraffe in heterogeneous savanna".

Obeid har brukt Maasai-giraffer som studieobjekt for å studere giraffers spiseadferd i tre nasjonalparker i Tanzania: Arusha, Mikumi og Serengeti, med hovedvekt på Arusha nasjonalpark.

Les mer her


Øystein Nordvik, Knut Steffen Kvala og Inge Thorsen

27. februar 2017

Øystein Nordvik, Knut Steffen Kvala og Inge Thorsen har fått årets læringsmiljøpris i nærregion Stord/Haugesund. Dei tre lærarane får ros for å ha bidrege til eit godt læringsmiljø gjennom fleire år.

Det var under den årlege Læringsmiljøkonferansen i Rosendal denne veka at prisen vart delt ut.

Les mer her


Iver B. Neumann

21. februar 2017

Iver B. Neumann ble hedret med pris for forskningsinnsats på globaliseringsfeltet på statsviterkonferanse i USA torsdag.

Sist uke gikk årskonferansen til ISA (International Studies Association) – hovedorganisasjonen for forskere på internasjonal politikk – av stabelen i Baltimore i USA.

Tradisjonen tro er NUPI sterkt representert på konferansen, og forrige uke ble det annonsert at Iver B. Neumann (NUPI og London School of Economics) tildeles den høythengende James N. Rosenau-prisen.

Les mer her


Leonor Tarrasón

17. februar 2017

Lenonor Tarrasón blir NILUs første markedsdirektør for miljøløsninger, en stilling som skal utvikle og ivareta instituttets markedspotensiale i det grønne skiftet.

– Den nyetablerte stillingen ligger til staben, og er av stor strategisk viktighet for at vi skal kunne utvikle markedspotensialet vårt i privat sektor, sier administrerende direktør Kari Nygaard.

– I utformingen av stillingen tok vi utgangspunkt i vår tverrgående strategi «NILU og det grønne skiftet», og den nye markedsdirektørens jobb vil blant annet være å posisjonere instituttet slik at vi kan være med på å drive fram fremtidens miljøløsninger.

Les mer her


Amund Måge

14. februar 2017

I mars byrjar Amund Måge som marin direktør ved UiB. Ein av dei første oppgåvene hans vert å inkludera heile universitetet i den marine satsinga.

– Stillinga er på eit strategisk nivå, på eit område som har stor potensiale. Bergen har store ressursar og moglegheiter innan det marine. UiB må vere navet og drivkrafta i satsinga på marin forsking, seier Amund Måge om kva som motiverte han til å søkje stillinga som marin direktør ved Universitetet i Bergen.

Les mer her


Kari Olrud Moen

07. februar 2017

Kari Olrud Moen (47) blir ny styreleder ved NHH. Hun tiltrer 1. august. Olrud Moen blir med dette NHHs første eksterne og første kvinnelige styreleder.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen utnevnte Kari Olrud Moen til ny styreleder ved NHH. Virkeperioden er fire år, fra august 2017 til juli 2021.

Les mer her


Terje Aven

06. februar 2017

UiS-professor skal lede verdens største risikoorganisasjon.

Professor Terje Aven er valgt til leder for Society for Risk Analysis (SRA), verdens største og ledende organisasjonen innen risikofaget.

Les mer her på UiS


Gaute Lenvik

02. februar 2017

1. februar tiltrodde Gaute Lenvik (46) som ny administrerende direktør ved Veterinærinstituttet. Lenvik kommer fra stillingen som direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke. - Jeg har stor respekt for den kompetansen som finnes i organisasjonen og den nøkkelrollen Veterinærinstituttet har innen helse- og velferdsutfordringer for fisk, dyr, menneske og miljø, sier Lenvik. Foto: Eivind Røhne.

Les mer her


Stein Egil K. Hervik

01. februar 2017

Stein Egil K. Hervik disputerer 2. februar med avhandlingen «Jeg har pacemaker og hofte­protese, men jeg er frist og rask». Rurale norske menns meninger knyttet til helse, kropp og fysisk aktivitet.

Stein Egil Kolderup Hervik er stipendiat/høgskolelektor ved Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Innlandet, og tar sin doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole.

Les mer her


Christine Øye

31. januar 2017

Christine Øye ved Campus Stord er HVL sin ferskeste professor.

Det er en sakkyndige komité som har vurdert Øye sin kompetanse både innen forskning og utdanning. De er klare i sine vurderinger:
«Når det gjelder kravet om selvstendighet og samarbeid, er det grunn til å fremheve at Øye her viser særskilt gode kvaliteter. Øye har deltatt i internasjonale prosjekter, har tilstrekkelig erfaring med forskningsledelse, hatt omfattende lokalt fagansvar og forskningsansvar og vært svært aktiv deltaker i mange ulike forskningsgrupper som har tilknytning til internasjonale prosjekter. Hun har bidratt til prosjektakkvisisjon og skaffet til veie eksterne forskningsmidler»
Les mer her


Cristina de Brito Beirão Guerreiro

26. januar 2017

Cristina Guerreiro er ansatt som ny forskningsdirektør for NILUs avdeling for industri og miljøøkonomi.

Cristina Guerreiro overtar ledelsen av avdelingen etter professor Jozef Marian Pacyna, som går over i en stilling som seniorrådgiver.

– NILU vil bidra til det grønne skiftet, og derfor er det viktig at vi har en avdeling med solid kompetanse innen miljøøkonomi og virkningen av forurensning på miljøet. Slik kan vi være med på å skaffe forskningsbasert grunnlag som støtter næringslivet i å gjøre gode miljøøkonomiske og konkurransefremmende valg. Det vil være bra for både næringslivet og for samfunnet som helhet, sier administrerende direktør Kari Nygaard.

Les mer her


Bente Vatne

25. januar 2017

Bente Vatne har fått opprykk til dosent, og er tilsatt i en stilling ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Vatne har arbeidet ved høgskolen siden 1991 og undervist i pedagogisk teori og praksis/pedagogikk på ulike nivåer i lærerutdanningene.

Bente Vatne er utdanna førskolelærer fra Høgskulen i Volda i 1976. Hun tok hovedfag i pedagogikk, Cand polit-grad ved Universitetet i Oslo i 2002. Vatne har godkjent formell del av doktorgradsutdanning fra Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet i 2006. I tillegg til de obligatoriske kursene i forskerutdanninga har hun tatt kurs tilsvarende 30,5 studiepoeng (den valgfrie delen) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo.

Les mer her


Airindy Ayu Felisita

24. januar 2017

Airindy Ayu Felisita (33) har disputert til doktorgraden ved UiS. Hennes avhandling dreier seg om hvordan offshore-industrien bedre kan bruke en spesiell type stigerør, spesielt i værharde områder.

Et stigerør frakter olje og gass fra brønnhodet på havbunnen og opp til en plattform eller et produksjonsskip. Felisita har studert en type stigerør kalt «steel lazy wave riser» (SLWR). Det er laget av stål som henger i en bue, fordi røret har påmontert oppdriftselementer.

Dette er en relativt ny og interessant løsning for industrien, fordi fleksible rør av plast- og gummimaterialer har lavere levetid enn rør som er laget av stål.

Felisita har studert hvordan slike rør kan prosjekteres og brukes i røff sjø, med produksjonsskip som er i stor bevegelse. Analysen fokuserer på styrke og slitasje, installering og spesielle utfordringer som indre bølger i havet. Den nye kunnskapen kan brukes til å videreutvikle slike stigerør, verifisere design i feltutviklingsfasen og identifisere mulige installasjonsmetoder, skipstyper og værforhold som er påkrevd for installasjon i værharde områder.

I tillegg presenterer avhandlingen et stigerør-konsept til bruk i farvann med breis. Det kan bli svært nyttig, ikke minst fordi det inneholder nye sikkerhetselementer for slike operasjoner.


Svein Terje Strandlie

23. januar 2017

Svein Terje Strandlie (58) er ansatt som ny administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing AS.

– Strandlie er en erfaren leder med lang internasjonal erfaring. Han kjenner SINTEF Raufoss Manufacturing, industrien og SINTEF godt og kommer senest fra tilsvarende stilling hos en av våre viktigste kunder, sier styreleder Reidar Bye om ansettelsen.

Les mer her


Frank H. Aarebrot

20. januar 2017

Professor Frank H. Aarebrot ved UiB har gjort europeisk historie levende for studenter og levert spissformulerte innsikter til norske avisredaksjoner. Torsdag 19. januar fyllte han 70 år.

Frank H. Aarebrot, professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen har gjennom flere tiår markert seg som en av Norges fremste og uredde formidlere av samfunnsvitenskapelig kunnskap, og har vunnet ærefulle priser fra både Norges Forskningsråd og Meltzerfondet for fremragende forskningsformidling.

Les mer her


Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

19. januar 2017

Fredag 20. januar 2017 vil Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer her


Natalie Truong

17. januar 2017

Natalie Truong ved NHH disputerer 19. januar for doktorgraden med avhandlingen «When My Relationship Partner Fails Me»… - The Role of Consumer-Product Relationship in Responses to Functional Failures.
Les mer her


Kristin Sæterdal Myhra

16. januar 2017

Kristin Sæterdal Myhra frå Avdeling for lærarutdanning og idrett campus Sogndal disputerer 17. januar for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlinga "Modelling Permafrost Conditions in Steep Mountain Environments".

Les mer her.


Thomas Kaufmann

10. januar 2017

Prof. dr. Thomas Kaufmann utnevnes til æresdoktor ved Det teologiske menighetsfakultet fredag 13. januar 2017.

Prof. dr. Thomas Kaufmann (Universitetet i Göttingen) er en av verdens fremste reformasjonsforskere. Han utnevnes til æresdoktor ved MF i anledning reformasjonsjubileet i 2017.

Les mer her


Olav Nikolai Breivik

04. januar 2017

16. desember 2017 forsvarte Norsk Regnesentral forsker Olav Nikolai Breivik sin PhD-avhandling "Bayesian spatio-temporal hierarchical modeling: Bycatch in the Barents Sea shrimp fishery and North Atlantic windiness" ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Les mer her


Ulrike Spring

30. desember 2016

Ulrike Spring fekk Fou-prisen for 2016.
Historikaren sin innsats har vore eit særs viktig bidrag til forskings-, utviklings- og formidlingsarbeidet i HiSF gjennom fleire år.
Ho har sterke og fine eigenskapar som innovativ forskar, miljøskapar, diskusjonspartnar og bidragsytar.  Dette har ikkje berre eige fagmiljø hatt glede av, men og fleire forskingsmiljø, fag og utdanningar ved høgskulen. Ho har og eit stort nettverk nasjonalt og internasjonalt, og har ei tydeleg stemme utover HiSF som kjem både vinnaren og heile høgskulen til gode.

Les mer her


Karin Julsrud

20. desember 2016

Karin Julsrud tilbys stillingen som dekan ved Den norske filmskolen (HiL) på åremål for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2021. - Med Karin Julsrud som dekan får vi en visjonær, engasjert og målrettet leder med omfattende erfaring fra film - og TV-bransjen, og med et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt innen kultur - og næringsliv, sier rektor Kathrine Skretting.

Les mer her


Hans Erik Bugge

19. desember 2016

Hans Erik Bugge disputerte for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 15. desember 2016.

Han har forsket på hvordan læreren kan hjelpe elevene til å lykkes med språkfag.

Det er viktig at elever skjønner hvorfor de lykkes med noe og mislykkes med noe annet. Men mange lærere sliter med å legge opp undervisningen slik at elevene får denne innsikten.

Hans Erik Bugge har undersøkt hvordan lærere i språkfag kan hjelpe elevene til å skjønne hvor de befinner seg i det faglige landskapet, og hvordan de skal navigere mot målet.

Avhandlingen har tittelen «Creation of Metacognitive Knowledge and Self-Awareness in the Foreign Language Classroom: a Game-Theoretical Approach».

Hans Erik Bugge er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Bergen i 1996 og arbeider som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger og ved Universitetet i Bergen.

Les mer om doktorgradsarbeidet på uis.no.


Nina Schuhen

15. desember 2016

Nina Schuhen begynte som PhD-stipendiat ved SAMBA, Norsk Regnesentral.

Nina Schuhen har diplom i matematikk fra Heidelberg Universität, Tyskland, med spesialisering innen anvendt statistikk og avanserte prognoser. Siden 2012 har hun vært forsker ved to nasjonale meteorologitjenester, Deutscher Wetterdienst og UK Met Office. Der var hun med på å utvikle og ta i bruk statistiske metoder for forbedring av deterministiske og sannsynlighetsbaserte værmeldinger.

Nina vil fortsette arbeidet med værprognoser ved Norsk Regnesentral, og hennes doktorgradsarbeid vil blant annet forbedre oppdateringen av værprognoser.


Lise Lotte Ågedal

12. desember 2016

Lise Lotte Ågedal forsvarer i offentlig disputas sin avhandling «Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang». Avhandlingen handler om sang som talestimulering ved NMH torsdag 15. desember.

Les mer her


Eli Eikefjord

09. desember 2016

Disputerer om MR-metode.

Eli Eikefjord disputerer tirsdag 13. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Eikefjord disputerer med avhandlingen «Towards clinical application of renal dynamic contrast-enhanced MRI – optimization of technical performance and evaluation of clinical feasibility».  Foto: Ken Åge Kårstad.

Les mer her


Nytt om navn

Eirin Abrahamsen

Eirin Abrahamsen (31) fra Sandnes har i sin doktoravhandling utviklet bedre og mer miljøvennlige kjemikalier som kan hindre isdannelse i gassrørledninger.

Abrahamsen disputerte til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger 1. februar.

Når naturgass og vann blir utsatt for høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer, kan det føre til en type ising som skaper problemer. Is-lignende strukturer kalt gasshydrater kan tette rørledningene og dermed hindre produksjon og transport av olje og gass.

Ofte brukes en slags frostvæske for å forhindre dannelse av gasshydrater, men problemet er at du må ha store mengder for at det skal være effektivt.

De siste 10-20 årene har det vært stor interesse for alternativer, som for eksempel lavdoserings hydrat-inhibitorer, forkortet LDHI-er. Dette er kjemikalier som kan brukes i stedet for, eller sammen med frostvæskene. På grunn av de strenge HMS-reglene i Norge er det svært få kjemikalier av denne typen som brukes i Nordsjøen i dag.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen utviklet og testet mange ulike og nye typer LDHI-er. Flere av disse har gitt gode resultater, spesielt én type ga god effekt samtidig som den er miljøvennlig nok til å brukes på norsk sokkel.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen vært tilknyttet Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM) ved UiS. Abrahamsens avhandling har tittelen «Investigation of New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors».


Les om flere navn