Nytt om navn

Synnøve Nesse

11. mai 2017

Synnøve Nesse disputerer for doktorgraden ved NHH 24. mai 2017 med avhandlingen «When Leadership Matters More Than Leaders: Developing a Processual Perspective on Leadership during Organizational Crises».

Les mer her


Bjørg Kristin Selvik, Liv Reidun Grimstvedt og Gro Anita Fonnes Flaten

25. april 2017

Bjørg Kristin Selvik, Liv Reidun Grimstvedt og Gro Anita Fonnes Flaten er tilsett som prorektorar for høvesvis utdanning, samhandling og forsking ved HVL.

Ei viktig brikke i leiarkabalen ved HVL er no på plass, etter at styret i dag har vedteke å tilsetta tre prorektorar. Til stillingane ligg det også eit særskilt nærregionsansvar, det vil blant anna seia at dei tre rektorane skal ha hovudarbeidsstad i den nærregionen dei har ansvar for. Bjørg Kristin Selvik får denne rolla for nærregion Sogn og Fjordane, Liv Reidun Grimstvedt for Stord/Haugesund, og Gro Anita Fonnes Flaten for Bergen.

Les mer her på HVL


Svein Stølen

21. april 2017

Svein Stølen valgt til ny rektor ved UiO.

Stølen ble valgt sammen med prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo, professor i fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Viserektorer blir Per Morten Sandset, professor II ved Institutt for klinisk medisin og Åse Gornitzka, professor ved Institutt for statsvitenskap og tilknyttet Arena – senter for europaforskning.

Stølen og hans team tiltrer 1. august 2017. Ole Petter Ottersen sitter som UiOs rektor frem til samme dato, sammen med prorektor Ragnhild Hennum og viserektor Knut Fægri. Foto: © UiO/Anders Lien

Les mer her


Jostein Fet

18. april 2017

Jostein Fet (1924) er forskar, forfattar, kulturhistorikar, folkemusikar og tidlegare dosent og undervisningsleiar ved Høgskulen i Volda. Fet har levert ny innsikt i norsk kulturhistorie gjennom mange litteratursosiologiske forskingsarbeid. No er han utnemnd som æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Les mer her


Dag Rune Olsen og Margareth Hagen

07. april 2017

Dag Rune Olsen og Margareth Hagen er valde til rektor og prorektor for perioden 2017 - 2021 ved Universitetet i Bergen.

- Det er veldig hyggeleg å få fornya tillit i ein jobb som eg har sett stor pris på i fire år. UiB er ein fantastisk institusjon som eg gler meg til å få leie dei neste åra, seier Dag Rune Olsen

Han har vore rektor ved UiB i perioden 2013 - 2017, er professor i biomedisinsk fysikk og tidlegare dekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

1. august skal han ta fatt på sin andre periode saman med ny prorektor Margareth Hagen, og viserektorar Robert Bjerknes og Oddrun Samdal. Det nye rektoratet blei valde utan motkandidatar. Foto: Reimers Atelier

Les mer her


Martin Vogt Juhler

06. april 2017

Martin Vogt Juhler disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 7. april 2017. Han har sett på hvordan vi kan få bedre sammenheng mellom teori og praksis i utdanningen av naturfaglærere.

Juhler har kombinert en japansk undervisningsmetode, «Lesson study», med et skjema kalt «Content representation» i to praksisgrupper i naturfag.

For å evaluere effekten sammenlignet han de to praksisgruppene med tilsvarende grupper som gjennomførte praksis på vanlig måte.

Resultatene tyder på at kombinasjonen av «Lesson Study» og skjemaet gjør at lærerstudentene bruker mindre tid på strategier for å komme gjennom det de har planlagt for timen og drift av klassen og i stedet fokuserer mer på elevene og deres læring.

Avhandlingen har tittelen «Educating Pre-service Science Teachers: Promoting PCK development through the use of Lesson Study combined  with Content Representation».

Martin Vogt Juhler er 33 år gammel og fra Sønderborg i Danmark. Han har en mastergrad i profesjonsrettet naturfag fra Høgskolen i Nesna, nå Nord universitet, Nesna.

Les mer om doktorgradsarbeidet på uis.no.


Ole Arve Misund

05. april 2017

Ole Arve Misund (59 år) er utnevnt til ny direktør for Norsk Polarinstitutt i statsråd. Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for forskning, miljøovervåking og kartlegging i Arktis og Antarktis.

Norsk Polarinstitutt er også kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis.

Les mer her


Margaret Ljosnes Søvik

30. mars 2017

Margaret Ljosnes Søvik disputerer 7.april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Evaluating the implementation of the Empowering Coaching™ program in Norway».

Søviks avhandling fokuserer på instruktørenes opplæring av trenerne, og trenernes erfaringer med bruk av programmet. Studien bidrar med kunnskap om kompleksiteten ved implementering av program i idrettssektoren, som i stor grad er basert på frivillig innsats fra både trenere og klubbledelse. Foto: Linda Lemvik.

Les mer her


Kathrine Skretting

27. mars 2017

Høgskolestyret besluttet 24. mars å tilsette Kathrine Skretting i åremålsstilling som rektor ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

-Med denne tilsettingen har vi fått en svært godt kvalifisert rektor. Skretting fremstår som en involverende og samarbeidsorientert leder, som har omsorg og respekt for sine medarbeidere, men som også kan fatte og stå ved beslutninger, sier styreleder Nesje Vestli.

Les mer her


Tore Hansen

24. mars 2017

Styret tilsatte 9. mars Tore Hansen som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tore Hansen har fungert i stillingen som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring (ORV) siden 1. januar 2016, og har hatt det øverste ansvaret for fagområdene HMS, HR, kommunikasjon og økonomi.

- Jeg har mange dyktige kolleger i avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring, og sammen tror jeg vi kan bidra til å utvikle organisasjonen vår ytterligere i tiden som kommer, sier Tore Hansen. Foto: Sonja Balci.

Les mer her


John Birks

21. mars 2017

Superstipend til John Birks

Professor emeritus John Birks ved Institutt for biologi får ERC Advanced Grant frå det europeiske forskingsrådet. Prosjektet han skal leie heiter Humans On Planet Earth - Long-term impacts on biosphere dynamics (HOPE). Foto: Jens Helleland Ådnanes, UiB

Professor emeritus Birks er tilknytt Institutt for biologi og Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen.

Les mer her


Edith Roth Gjevjon

17. mars 2017

Edith Roth Gjevjon, PhD er ansatt som ny studieleder for bacheloravdelingen ved Lovisenberg diakonale høgskole

Edith Roth Gjevjon (47) er født i Ålesund, og er offentlig godkjent hjelpepleier og sykepleier. Hun har omfattende klinisk praksis fra kommunehelsetjenesten, og har arbeidet i hjemmesykepleien som hjelpepleier, sykepleier, leder og bestillerkonsulent.

Edith tiltrer etter påske i en deltidsstilling og trapper gradvis opp til full stilling fra august. Hun vil lede bacheloravdelingen sammen med studieleder Unni Jenssen og vi ønsker hjertelig velkommen til LDH. (foto: Sykepleien)


Katarzyna Julia Leikvoll

16. mars 2017

Katarzyna Julia  Leikvoll disputerer for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 17. mars 2017. Hun forsvarer en avhandling om hvordan prinsipper fra grunnskolens leseopplæring kan hjelpe nybegynnere til å mestre notelesing.

Mange spilleelever synes det er vanskelig å lære å spille et instrument og strever med notene. Selv etter lang tids øving kan få åpne et notehefte og spille like flytende som de leser en bok.

Les mer om doktorgradsarbeidet på uis.no.


Mari Sundli Tveit

16. mars 2017

Styret ved NMBU har i møte 9. mars enstemmig vedtatt å ansette Mari Sundli Tveit som rektor for fire nye år (2017-2021).

– Jeg er glad for at jeg får mulighet til å lede universitetet i neste periode og for å få fortsette det arbeidet vi har satt i gang. Jeg har urokkelig tro på NMBU, på fagmiljøene våre og det vi skal bidra med i årene som kommer. Satsingen på våre fagområder er formidabel, og vi har det som skal til for å lykkes, sier Mari Sundli Tveit. Foto Håkon Sparre, NMBU

Les mer her


Ole Ringdal

10. mars 2017

Styret ved Universitetet i Stavanger har vedtatt å ansette Ole Ringdal som universitetsdirektør de neste to årene, fra 1. august 2017 til og med 31. juli 2019.

Ringdal overtar etter John Branem Møst, som i juli avslutter sin åremålsperiode som universitetsdirektør og går av med alderspensjon.

Les mer her


Øystein Thøgersen

08. mars 2017

Styret ved NHH har ansatt Øystein Thøgersen som ny rektor.

– NHH er den ledende handelshøyskolen i Norge med noen av landets beste studenter og ansatte. Jeg er svært motivert for rektorjobben, og er klar for å gjøre de nødvendige grepene for at NHH skal bli en svært synlig handelshøyskole som hevder seg mot våre aller fremste europeiske konkurrenter, sier Øystein Thøgersen.

Les mer her


Anne Grete Preus

06. mars 2017

Anne Grete Preus (59) er tilsatt som professor II ved Institutt for rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag. Dette vil bidra til å styrke den rytmiske musikkutdanningen ved Universitetet i Agder.

Preus har en over 40 år lang karriere som musiker, sanger, bandleder, låtskriver, tekstforfatter, teater-, ballett- og filmmusikkomponist, og har gjennom sin varierte og lange karriere en særstilling blant kvinnelige rockeartister i Norge. (Foto: Annie Hagen Okalla/Universitetet i Agder)

Les mer her


Obeid Mahenya

27. februar 2017

Fredag 3. mars forsvarer Obeid Mahenya sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad, Høgskolen i Innlandet. Tittelen for avhandlingen er "Browsing by giraffe in heterogeneous savanna".

Obeid har brukt Maasai-giraffer som studieobjekt for å studere giraffers spiseadferd i tre nasjonalparker i Tanzania: Arusha, Mikumi og Serengeti, med hovedvekt på Arusha nasjonalpark.

Les mer her


Øystein Nordvik, Knut Steffen Kvala og Inge Thorsen

27. februar 2017

Øystein Nordvik, Knut Steffen Kvala og Inge Thorsen har fått årets læringsmiljøpris i nærregion Stord/Haugesund. Dei tre lærarane får ros for å ha bidrege til eit godt læringsmiljø gjennom fleire år.

Det var under den årlege Læringsmiljøkonferansen i Rosendal denne veka at prisen vart delt ut.

Les mer her


Iver B. Neumann

21. februar 2017

Iver B. Neumann ble hedret med pris for forskningsinnsats på globaliseringsfeltet på statsviterkonferanse i USA torsdag.

Sist uke gikk årskonferansen til ISA (International Studies Association) – hovedorganisasjonen for forskere på internasjonal politikk – av stabelen i Baltimore i USA.

Tradisjonen tro er NUPI sterkt representert på konferansen, og forrige uke ble det annonsert at Iver B. Neumann (NUPI og London School of Economics) tildeles den høythengende James N. Rosenau-prisen.

Les mer her


Leonor Tarrasón

17. februar 2017

Lenonor Tarrasón blir NILUs første markedsdirektør for miljøløsninger, en stilling som skal utvikle og ivareta instituttets markedspotensiale i det grønne skiftet.

– Den nyetablerte stillingen ligger til staben, og er av stor strategisk viktighet for at vi skal kunne utvikle markedspotensialet vårt i privat sektor, sier administrerende direktør Kari Nygaard.

– I utformingen av stillingen tok vi utgangspunkt i vår tverrgående strategi «NILU og det grønne skiftet», og den nye markedsdirektørens jobb vil blant annet være å posisjonere instituttet slik at vi kan være med på å drive fram fremtidens miljøløsninger.

Les mer her


Amund Måge

14. februar 2017

I mars byrjar Amund Måge som marin direktør ved UiB. Ein av dei første oppgåvene hans vert å inkludera heile universitetet i den marine satsinga.

– Stillinga er på eit strategisk nivå, på eit område som har stor potensiale. Bergen har store ressursar og moglegheiter innan det marine. UiB må vere navet og drivkrafta i satsinga på marin forsking, seier Amund Måge om kva som motiverte han til å søkje stillinga som marin direktør ved Universitetet i Bergen.

Les mer her


Kari Olrud Moen

07. februar 2017

Kari Olrud Moen (47) blir ny styreleder ved NHH. Hun tiltrer 1. august. Olrud Moen blir med dette NHHs første eksterne og første kvinnelige styreleder.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen utnevnte Kari Olrud Moen til ny styreleder ved NHH. Virkeperioden er fire år, fra august 2017 til juli 2021.

Les mer her


Terje Aven

06. februar 2017

UiS-professor skal lede verdens største risikoorganisasjon.

Professor Terje Aven er valgt til leder for Society for Risk Analysis (SRA), verdens største og ledende organisasjonen innen risikofaget.

Les mer her på UiS


Gaute Lenvik

02. februar 2017

1. februar tiltrodde Gaute Lenvik (46) som ny administrerende direktør ved Veterinærinstituttet. Lenvik kommer fra stillingen som direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke. - Jeg har stor respekt for den kompetansen som finnes i organisasjonen og den nøkkelrollen Veterinærinstituttet har innen helse- og velferdsutfordringer for fisk, dyr, menneske og miljø, sier Lenvik. Foto: Eivind Røhne.

Les mer her


Stein Egil K. Hervik

01. februar 2017

Stein Egil K. Hervik disputerer 2. februar med avhandlingen «Jeg har pacemaker og hofte­protese, men jeg er frist og rask». Rurale norske menns meninger knyttet til helse, kropp og fysisk aktivitet.

Stein Egil Kolderup Hervik er stipendiat/høgskolelektor ved Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Innlandet, og tar sin doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole.

Les mer her


Christine Øye

31. januar 2017

Christine Øye ved Campus Stord er HVL sin ferskeste professor.

Det er en sakkyndige komité som har vurdert Øye sin kompetanse både innen forskning og utdanning. De er klare i sine vurderinger:
«Når det gjelder kravet om selvstendighet og samarbeid, er det grunn til å fremheve at Øye her viser særskilt gode kvaliteter. Øye har deltatt i internasjonale prosjekter, har tilstrekkelig erfaring med forskningsledelse, hatt omfattende lokalt fagansvar og forskningsansvar og vært svært aktiv deltaker i mange ulike forskningsgrupper som har tilknytning til internasjonale prosjekter. Hun har bidratt til prosjektakkvisisjon og skaffet til veie eksterne forskningsmidler»
Les mer her


Cristina de Brito Beirão Guerreiro

26. januar 2017

Cristina Guerreiro er ansatt som ny forskningsdirektør for NILUs avdeling for industri og miljøøkonomi.

Cristina Guerreiro overtar ledelsen av avdelingen etter professor Jozef Marian Pacyna, som går over i en stilling som seniorrådgiver.

– NILU vil bidra til det grønne skiftet, og derfor er det viktig at vi har en avdeling med solid kompetanse innen miljøøkonomi og virkningen av forurensning på miljøet. Slik kan vi være med på å skaffe forskningsbasert grunnlag som støtter næringslivet i å gjøre gode miljøøkonomiske og konkurransefremmende valg. Det vil være bra for både næringslivet og for samfunnet som helhet, sier administrerende direktør Kari Nygaard.

Les mer her


Bente Vatne

25. januar 2017

Bente Vatne har fått opprykk til dosent, og er tilsatt i en stilling ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Vatne har arbeidet ved høgskolen siden 1991 og undervist i pedagogisk teori og praksis/pedagogikk på ulike nivåer i lærerutdanningene.

Bente Vatne er utdanna førskolelærer fra Høgskulen i Volda i 1976. Hun tok hovedfag i pedagogikk, Cand polit-grad ved Universitetet i Oslo i 2002. Vatne har godkjent formell del av doktorgradsutdanning fra Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet i 2006. I tillegg til de obligatoriske kursene i forskerutdanninga har hun tatt kurs tilsvarende 30,5 studiepoeng (den valgfrie delen) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo.

Les mer her


Airindy Ayu Felisita

24. januar 2017

Airindy Ayu Felisita (33) har disputert til doktorgraden ved UiS. Hennes avhandling dreier seg om hvordan offshore-industrien bedre kan bruke en spesiell type stigerør, spesielt i værharde områder.

Et stigerør frakter olje og gass fra brønnhodet på havbunnen og opp til en plattform eller et produksjonsskip. Felisita har studert en type stigerør kalt «steel lazy wave riser» (SLWR). Det er laget av stål som henger i en bue, fordi røret har påmontert oppdriftselementer.

Dette er en relativt ny og interessant løsning for industrien, fordi fleksible rør av plast- og gummimaterialer har lavere levetid enn rør som er laget av stål.

Felisita har studert hvordan slike rør kan prosjekteres og brukes i røff sjø, med produksjonsskip som er i stor bevegelse. Analysen fokuserer på styrke og slitasje, installering og spesielle utfordringer som indre bølger i havet. Den nye kunnskapen kan brukes til å videreutvikle slike stigerør, verifisere design i feltutviklingsfasen og identifisere mulige installasjonsmetoder, skipstyper og værforhold som er påkrevd for installasjon i værharde områder.

I tillegg presenterer avhandlingen et stigerør-konsept til bruk i farvann med breis. Det kan bli svært nyttig, ikke minst fordi det inneholder nye sikkerhetselementer for slike operasjoner.