Nytt om navn

Christoph Merschbrock

19. desember 2014

Førsteamanuensis Christoph Merschbrock ved Institutt for bygg- og energiteknikk har skrevet «Årets artikkel 2014» i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift.
Det internasjonale, vitenskapelige tidsskriftet IJeC ( International Journal of e-Collaboration) har kåret den vitenskapelige artikkelen «How is Building Information Modeling Influenced by Project Complexity?: A Cross-Case Analysis of e-Collaboration Performance in Building Construction» til beste artikkel publisert i IJeC i 2014 .
Artikkelen er skrevet av førsteamanuensis Christoph Merschbrock ved Høgskolen i Oslo og Akershus og professor Bjørn Erik Munkvold fra Universitetet i Agder (UiA).
I den vitenskapelige artikkelen ser Merschbrock og Munkvold på digital samhandling ved bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i to norske byggeprosjekter.
Les mer her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-forsker-fikk-pris-for-aarets-beste-artikkel


Tone Lindheim

03. desember 2014

Tone Lindheim er i dag tilsett av styret på Universitetet i Oslo som ny direktør for Naturhistorisk museum( NHM). Lindheim har bakgrunn som  professor i landskapsplanlegging ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU),  ho er landskapsarkitekt og dagleg leiar i Bjørbekk & Lindheim.
NHM er Noregs største naturvitskaplege samling med over sju millionar objekt i samlinga, og museet har forsking på  eit høgt internasjonalt nivå og formidling til breie grupper.
- Med Tone Lindheim får NHM ein sterk leiar som vil løfte museet i ein svært viktig periode. Museet har eit stort potensiale og er ein nasjonal ressurs. NHM har store prosjekter med å modernisere utdaterte bygg og arbeider for å realisere det nye veksthuset som er under planlegging, seier rektor Ole Petter Ottersen.
Lindheim har lang erfaring frå store prosjekt og med å leia store tverrfaglige grupper, ved sidan av sitt vitskaplege arbeid.


Nytt om navn

Nichole Elgueta Silva

UiA styrker norsk forskningsadministrasjon. Nichole Elgueta Silva skal sørge for at forskningsadministrativt personale i hele Norge har tilgang til gode kurs og kompetanseheving.

Det finnes en rekke kurs som er tilgjengelige for forskningsadministrativt personale ved norske universiteter og høyskoler. Disse kan omfatte alt fra EU-rådgivning til prosjektarbeid og søknadsstrategi.   

Gjennom Norges forskningsråd og Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) har Universitetet i Agder (UiA) nå fått ansvar for et kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrativt personale i Norge. NARMA er organisert som et nettverk under Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Les mer her


Les om flere navn