Nytt om navn

Jesper Werdelin Simonsen

17. mars 2015

NordForsks styre har besluttet å etablere et program om likestilling innen forskning og innovasjon i Norden, inkludert «Nordic She Figures». Divisjonsdirektør Jesper Werdelin Simonsen i Norges forskningsråd er utnevnt til leder av programkomiteen.
Nordisk program om likestilling innen forskning og innovasjon i Norden
Medfinansiører i programmet så langt er Norges forskningsråd, Forte i Sverige, og Ministeriet for utdanning, forskning og kultur i Island. Flere finansieringsinstitusjoner i de nordiske landene vurderer å delta i programmet. Foto: Norges forskningsråd
Les mer her: http://www.nordforsk.org/no/news/nordisk-program-om-likestilling-innen-forskning-og-innovasjon-i-norden


Inghild Aldal Jørgenvåg

13. mars 2015

Inghild Aldal Jørgenvåg (39) er tilsatt som kontorleder ved Trøndelag Forskning og Utvikling. Hun tiltrer 1. juni 2015.
Jørgenvåg kommer fra stilling som kvalitetsleder i Nortura SA, Steinkjer, med ansvar for fabrikkens kvalitetssystem og laboratorium. Hun er en del av Norturas ledergruppe.
Tidligere har hun arbeidet 12 år som prosjektleder i Animalia, et fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon.
Jørgenvåg er utdannet næringsmiddelkandidat fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 1999.
Les mer her: http://www.tfou.no/default.asp?id=2003


Marina Warner

12. mars 2015

Marina Warner får Holbergprisen 2015 for sitt arbeid med å analysere hvordan eventyr og myter reflekterer sin samtid.
Vinneren av Holbergprisen 2015 ble offentliggjort torsdag 12. mars. Prisen betegnes som ”nobelprisen” innen samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, og gis til forskere som på en avgjørende måte har påvirket internasjonal forskning.
Årets vinner er den britiske forskeren, forfatteren og kritikeren Marina Warner. Hun får prisen for sitt arbeid med å analysere hvordan eventyr og myter omformes og forandres for å forhandle med vår samtid. Foto: Dan Welldon
Les mer her: http://www.uib.no/aktuelt/86862/holbergprisen-til-britisk-eventyrkritiker


Anne Husebekk

11. mars 2015

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk overtok i dag som leder for Framsenteret. Det er 21 institusjoner som utgjør Framsenteret i dag. Den viktigste saken for Husebekk blir å jobbe for å realisere neste byggetrinn av Framsenteret.
Leder velges av sentermøtet, det øverste organet i Framsenteret. Anne Husebekk overtar nå etter Jan-Gunnar Winther.
Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt, har vært leder av Polarmiljøsenteret siden 2007 og Framsenteret som ble offisielt åpnet 29. september 2010. Ledervervet er viktig i arbeidet med strategien innenfor forskning, forvaltning og formidling.
«Jan-Gunnar Winther har gjort en kjempeinnsats for utviklingen av Framsenteret. I dag framstår senteret som en suksess.» Det har vært en krevende jobb som han har løst på en utmerket måte, sa Husebekk etter at hun var enstemmig valgt tirsdag».
Akkurat som sin forgjenger er Husebekk helt klar på hva som er hennes viktigste jobb i tiden framover; sikre start av neste byggetrinn av Framsenteret.
Framsenteret er kortnavnet for FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning og består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Senteret har base i Tromsø.
(Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret)


Terje Rein Hansen

10. mars 2015

H.M. Kongen har utnevnt professor emeritus Terje Rein Hansen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgavnlige innsats.
Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten". Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Stupet på NHH mandag 16. mars 2015. Rektor Frøystein Gjesdal inviterer alle til åpen mottakelse i Stupet kl. 14.15 i anledning overrekkelsen.
Les mer her: http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2015/mars/terje-rein-hans/


Trond Markestad

09. mars 2015

Trond Markestad ved UiB er professoren som fikk verdens nyfødte til å sove på ryggen. Nå får han Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.
– Det er den enkleste forskningen jeg har gjort, men det er den som har hatt størst konsekvens, sier Trond Markestad. Han er professor II ved Klinisk institutt 2 på Universitetet i Bergen.
Fredag 6. mars ble han tildelt Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling, blant annet for arbeidet sitt med krybbedød. Basert på forskningen sin gikk Markestad på starten av 1990-tallet ut med anbefaling om at nyfødte burde sove på ryggen, ikke på magen. Foto: Thor Brødreskift.
Les mer her: http://www.uib.no/aktuelt/86774/barnelege-f%C3%A5r-formidlingspris


Kjetil Klette Bøhler

06. mars 2015

Kjetil Bøhler er tilsett som forskar i Seksjon for helse- og velferdsforsking ved NOVA.
Bøhler er tilsett i ei ettårig forskarstilling på prosjektet DISCIT: ”Making Persons with Disabilities Active Citizens” som er finansiert av EU sitt 7. rammeprogram for forsking og utvikling (2013-16).
Han forsvarte sin doktorgrad i tverrfagleg musikkvitskap oktober 2013, og avhandlinga handlar om korleis cubansk populærmusikk utfordrar eller held oppe revolusjonære verdiar i et post-sosialistisk Cuba. Bøhler har tidligare jobba som forskar og førelesar ved Universitet i Oslo, Institutt for Musikkvitskap, og som assisterande senterleiar og førelesar for norske bachelorstudentar via eit studieutvekslingsprosjekt på Cuba i samarbeid med Høgskulen i Nord-Trøndelag.
Les mer her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Kjetil-Klette-Boehler-ny-forskar-paa-NOVA


Hilde Afdal

05. mars 2015

Sammen med ni andre håndplukkede av regjeringen, skal førsteamanuensis ved HiØ Hilde Afdal utrede ny femårig lærerutdanning.
Utvalget som regjerningen har satt sammen, ble offentliggjort av statssekretær Bjørn Haugstad under et møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning i slutten av februar.
- Vi skal levere en forskrift med struktur og innhold på ny grunnskolelærerutdanning innen 1.november. Om grunnskolelærerutdanning 5-10 skal falle bort er en del av det arbeidet vi skal sette i gang. Det blir et veldig spennende arbeid å være med i, og som pedagog er jeg selvfølgelig opptatt av pedagogikkens og profesjonskunnskapens plass i nye masterutdanninger, sier Hilde Afdal ved HiØ.
Les mer her: http://www.hiof.no/aktuelt?displayitem=3988&module=news&newscat=aktuelt


Alvhild Hedstein

04. mars 2015

Alvhild Hedstein er tilsatt som administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Hedstein kommer fra stilling som ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Kyst og miljøavdelingen. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Miljømerking Norge (Svanemerket), og har hatt flere stillinger i miljøforvaltningen og i Bellona. Hedstein har også bred politisk erfaring, bl.a. fra Stortinget og som politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet for Lars Sponheim. Hun har styreerfaring fra ulike organisasjoner som konsernstyret i Norgesgruppen og Regnskogsfondet og har sittet i to offentlige utvalg, hhv. Lavutslippsutvalget og Miljøgiftutvalget.
Hedstein er utdannet ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) på Ås, Studieretning Naturforvaltning, naturvern og ressursøkonomi.
NIBIO er resultat av fusjon mellom Skog og landskap. Bioforsk og NILF
Foto: Olav Heggø


Andreas Hejnol

03. mars 2015

Andreas H. Hejnol har forsket på evolusjon ved Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi (Sars) i en årrekke. Nå har han mottatt EU-stipend på 17 millioner kroner (2 millioner euro) for å rekonstruere deler av evolusjonen.
Han er dermed den andre UiB-forskeren som i løpet av kort tid mottar et såkalt Consolidator Grant fra det Europeiske forskningsrådet (ERC).
Hejnol leder forskningsgruppen Comparative Developmental Biology of Animals ved Sars-senteret, som i flere år var en avdeling ved Uni Research AS før det ble en del av Universitetet i Bergen (UiB) fra 1. januar 2015.
Les mer: http://www.uib.no/aktuelt/85949/eu-millioner-til-evolusjonsbiolog


Kristin Joachimsen

02. mars 2015

Kristin Joachimsen blir ny professor i Det gamle testamentet på Det teologiske Menighetsfakultet.
Joachimsen kommer fra en stilling ved institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hun ser frem til å begynne i jobben ved MF fra 1. mai 2015.
- MF er attraktiv som en stor, mangfoldig og ambisiøs utdannings-og forskningsinstitusjon. Jeg synes det er flott at MF har stadig flere fag representert i virksomheten sin, ikke minst fordi jeg selv jobber tverrfaglig. På MF er det mange dyktige folk både innenfor min egen disiplin, Det gamle testamentet, og ellers. Og så er MF kjent for å ha et godt arbeidsmiljø og et godt bibliotek.
Les mer her: http://www.mf.no/nyhet/ny-professor-ved-mf


Dag Jørund Lønning

27. februar 2015

Dag Jørund Lønning er Årets Landbruksbloggar 2014
HLB sin rektor er kåra til Årets Landbruksbloggar 2014. Kåringa skjedde på landbrukskonferansen Mat og Landbruk 2015.
Dag Jørund Lønning er stemt fram av avisa Nationen sine lesarar, og dei mange tusen som les landbruksbloggen via Norsk Landbrukssamvirke.
Les mer: http://www.hlb.no/om-hlb/nyhetsarkiv/316-dag-jorund-lonning-er-arets-landbruksbloggar-2014


Christopher Kjølberg

26. februar 2015

Masterstudent Christopher Kjølberg kunne slippe jubelen løs for et stipend på kr. 30 000,- da Rådet for anvendt medievitenskap offentliggjorde tildelingen av stipendmidler til anvendt medieforskning tidligere i februar.
Kjølberg var en av tre masterstudenter som mottok stipendmidler for å skrive masteroppgave, for hans del på Master i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer (HiL).
Les mer: http://hil.no/hjem/nyheter/stipend_for_aa_skrive_om_filmsensur


Ingvil Hellstrand

25. februar 2015

Ingvil Hellstrand forsvarer avhandlingen "Passing as human. Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction."
Stipendiat i Nettverk for kjønnsforskning Ingvil Hellstrand (UiS) disputerer fredag 27. februar klokken 12.00.
I avhandlingen Å passere som menneske: posthumane verdensgjøringer i science fiction diskuterer Ingvil Hellstrand forbindelseslinjer mellom populærkultur og politikk. I en samtid hvor den politiske situasjonen preges av skiftende fiendebilder, og sosio-kulturelle grenser for identitet og tilhørighet er i bevegelse, stiller Hellstrand spørsmål om hvordan ideer om det spesifikt ‘menneskelige’ blir etablert og forhandlet i populærkulturen, med spesifikt fokus på science fiction. På hvilke måter relaterer fortellinger om å passere som menneskelig til pågående diskusjoner om bioteknologi, biopolitikk og bioetikk?
Les mer her: http://www.uis.no/kalender/2013/disputas-om-posthumane-verdensgjoeringer-i-science-fiction-article92151-9617.html


Trond Mohn

24. februar 2015

Trond Mohn, Laila Stien og Oran R. Young er utnevnt til nye æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet i 2015. Alle har takket ja og sier de er beæret.
En forkjemper for arktiske områder, en stor bidragsyter for nordnorsk og samisk litteratur, samt en person som har bidratt med betydelige midler til norsk forskning har takket ja til å bli æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet.
– Æresdoktoratene gis til personer som på en eller annen måte har betydd noe spesielt i forskning, utdanning og samfunnsliv. Universitetsstyret har valgt tre gode kandidater som hver på sin måte gjør en innsats av betydning for kunnskap og kompetanse i nord, sier rektor Anne Husebekk. Foto: Stig Brøndbo
Les mer her: http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=406660&p_dim=88205


Jozef M. Pacyna

23. februar 2015

Jozef Pacyna, forskningsdirektør for NILU, ble nylig tatt opp som medlem i the European Academy of Sciences and Arts.
The Academy of Sciences and Arts er et europeisk faglig forum med 1500 medlemmer. Akademiet fokuserer på europeiske problemstillinger, og de 1500 medlemmene er fordelt på 7 klasser; humaniora, medisin, kunst, naturvitenskap, samfunnsvitenskap/jus/økonomi, teknologi/miljøvitenskap og verdensreligionene.
Les mer her: http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/681/Nytt-medlem-i-European-Academy-of-Sciences-and-Arts--NILUs-Jozef-M-Pacyna.aspx


Sindre M. Dyrstad

20. februar 2015

Sindre M. Dyrstad er tildelt personlig opprykk til professor og blir dermed den første professoren i idrettsvitenskap ved UiS.
Idrettsstudiene ved UiS har vært i sterk vekst de siste 10 årene og det er stor søkning til studiene.
Idettsforskerne ved UiS er også ofte sitert i både nasjonale og regionale medier.
Dyrstads  forskningsfelt er fysisk aktivitet og helse (helseeffekter og livsstil), treningslære (treningsprinsipper, prestasjon og energiomsetning) samt kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form.
Les mer her: http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/opprykk-til-professor-sindre-m-dyrstad-article91899-8108.html


Steen Steensen og Arne H. Krumsvik

19. februar 2015

Steen Steensen og Arne H. Krumsvik fikk begge opprykk til professor i journalistikk ved HiOA 18. februar. Det betyr at Institutt for journalistikk og mediefag nå har seks professorer ansatt, og STM har åtte professorer.
Les mer her: http://blogg.hioa.no/stm/2015/02/18/to-nye-stm-professorer/


Katrine Vellesen Løken

19. februar 2015

Forskartalentet Katrine Vellesen Løken (31) kan titulere seg med å vere Noregs yngste kvinnelege økonomiprofessor nokonsinne.
Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi (UiB) rykka tysdag 17. februar formelt opp til professor. Ho blei dermed den yngste kvinnelege professoren økonomi i Noreg nokonsinne.
- Det følast veldig bra! Det er ei anerkjenning i forhold til kva eg har gjort, seier 31-åringen, som nyleg fekk milliontildeling i FRIPRO-programmet for unge forskertalent. Foto: John Ivar Sunde
Les mer her: http://www.uib.no/econ/86151/rekordstart-kvinneleg-%c3%b8konomiprofessor


Eiliv Lund

17. februar 2015

– Vi har ikke klart å finne noen andre norske forskere som har klart det samme som professor Eiliv Lund.
Det sier en stolt instituttleder for samfunnsmedisin ved UiT, Magritt Brustad som 26.januar svingte sammen en spontanfest for UiTs anerkjente kreftforsker Eiliv Lund.
Han har nemlig klart å få tildelt det høyest aktede forskningsstipendet fra EUs forskningsråd, og det to ganger. Foto: Elisabeth Øvreberg
Les mer her: http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=404054


Jozef Pacyna

16. februar 2015

Jozef Pacyna, forskningsdirektør ved NILUs avdeling for miljøeffekter og økonomi (IMPEC), ble nylig tatt opp som medlem i the European Academy of Sciences and Arts.
The Academy of Sciences and Arts er et europeisk faglig forum med 1500 medlemmer. Akademiet fokuserer på europeiske problemstillinger, og de 1500 medlemmene er fordelt på 7 klasser; humaniora, medisin, kunst, naturvitenskap, samfunnsvitenskap/jus/økonomi, teknologi/miljøvitenskap og verdensreligionene.
Jozef blir offisielt innlemmet i akademiet med en festmiddag i Salzburg 7. mars.
Mer om akademiet: http://www.euro-acad.eu/


Tre nye forskere hos Nordlandsforskning.

12. februar 2015

2015 har allerede bydd på tre nyansettelser for Nordlandsforskning. Joakim Høgås, Mariell Opdal Johnsen og Marianne Karlsson starter alle sine forskerkarrierer hos Nordlandsforskning.
Administrerende direktør ved Nordlandsforskning, Iselin Marstrander, er glad for å få de ferske forskerne på plass.
-Nordlandsforskning satser og er hele tiden på jakt etter de gode forskerhodene, sier Marstrander
Fra venstre: Mariell Opdal Johnsen, Marianne Karlsson, Joakim Høgås og Iselin Marstrander
Les mer her: http://www.nordlandsforskning.no/aktuelt/nye-nf-ere-pa-plass-article1413-155.html


Johanne Raade

12. februar 2015

Johanne Raade er tilsatt som ny direktør ved Universitetsbiblioteket ved UiT
Raade er født i Vadsø, men vokst opp i Bærum. Hun har studert Idehistorie, statsvitenskap og historie ved både UiO og UiT, og har i tillegg studier i økonomi og ledelse bak seg.
Raade har vært ved UB siden 2007, som leder for Kultur- og samfunnsbiblioteket.
- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene ved Universitetsbiblioteket. Gjennom en omorganisering som nå begynner å ta form ønsker vi enda tydeligere å kunne bidra som en støttespiller for fagmiljøene ved UiT, sier den nye UB-direktøren.


Kjell Overvåg

11. februar 2015

Fjell-forsk-nett, forskernettverket som ønsker å fremme fjellforskning og rette fokus mot kunnskap om fjellområder, er nå etablert. På nettverkets første årsmøte ble samfunnsgeograf Kjell Overvåg ved Østlandsforskning valgt som styreleder. De andre styremedlemmene er Odd Inge Vistad (NINA), Hanne Astrup Velure (Lesja kommune), Ingrid Bay-Larsen (Nordlandsforskning) og Per Ingvar Haukeland (Telemarksforskning).
Foreløpig har 10 forskningsinstitutter meldt interesse for å delta i nettverket.
Styreleder Overvåg har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2003 og forsker på temaer som fritidsboliger, reiseliv, mobilitet og flytting i rurale områder, fjellpolitikk og han har gjort mange regionale analyser. I perioden 2012 - 2014 hadde han en post.doc og var prosjektleder for prosjektet ‘Mountain areas in Norway as attractive rural communities or urban recreational playgrounds: the challenges to a mountain policy’, finansiert gjennom DEMOSREG-programmet i Norges Forskningsråd. 
Les mer om fjell-forsk-nett og last ned nettverkets strategidokument via: http://www.ostforsk.no/fjell-forsk-nett-sparket-gang/


Katharina Herlofson

10. februar 2015

NOVA-forskerne Katharina Herlofson og Elisabeth Ugreninov vant Sosiologforeningens pris for beste norskspråklige sosiologiske artikkel 2014.
De fikk prisen for artikkelen "Er omsorgsfulle fedre omsorgfulle sønner?" publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014. Prisen ble delt ut på Sosiologforeningens vinterseminar januar 2015.
Les mer her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Pris-for-beste-artikkel


Ying Guo

09. februar 2015

Ying Guo er ansatt som forskningssjef i gruppe for økt oljeutvinning i IRIS Energi. Ying kommer fra stillingen som "Head of Subsurface section, R&D" i Total E&P Norge. Hun har tidligere jobbet i IRIS (Rogalandsforskning) fra 1989-1995.


Liv Elin Torheim

06. februar 2015

Professor Liv Elin Torheim ved Høgskolen i Oslo og Akershus er oppnevnt som leder av Nasjonalt råd for ernæring.
Helsedirektoratet har nyoppnevnt Nasjonalt råd for ernæring for perioden 2015-2017.
Torheim leder forskningsgruppen Samfunnsernæring ved høgskolen og har stått sentralt i oppbygging både av utdanning og forskningsvirksomhet innenfor fagfeltet.
Tyngdepunktet i hennes forskning er kosthold og ernæring hos barn og mødre, både i utviklingsland og i Norge. Hun er blant annet medlem i ekspertgruppen som utvikler nye norske anbefalinger for spedbarnsernæring.  Torheim var også nestleder i det forrige ernæringsrådet (2008-2012).
Les mer her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-forsker-leder-nasjonalt-raad


Katharina Herlofson

05. februar 2015

NOVA-forskerne Katharina Herlofson og Elisabeth Ugreninov vant Sosiologforeningens pris for beste norskspråklige sosiologiske artikkel 2014.

De fikk prisen for artikkelen "Er omsorgsfulle fedre omsorgfulle sønner?" publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014. Prisen ble delt ut på Sosiologforeningens vinterseminar januar 2015.

Les mer:
http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Pris-for-beste-artikkel


Hildfrid Brataas

04. februar 2015

Stor gratulasjon til førsteamanuensis Hildfrid Brataas ved Avdeling for helsefag som er kommisjonsvurdert til å oppfylle kravene til opprykk til professor i helsefag, med fagområde helse og omsorgspedagogikk.
Brataas ble ansatt som høgskolelektor ved HiNT i 1994, og som førsteamanuensis i 2001. Hun har sykepleierutdanning fra 1979 og fullførte sin doktorgrad ced Pedagogisk institutt, NTNU i 2001.
Videre har hun fra 2008 hatt del av sin stilling ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Hun har også hatt del av sin stilling ved Høgskolen i Ålesund. Hun har vært prodekan ved HiNT i 2000-2003, har omfattende administrativ erfaring, er medlem i flere forskningsnettverk og har omfattende arbeidserfaring som sykepleier.
Les mer her: http://www.hint.no/aktuelt/nyheter/opprykk_til_professor


Terje Pedersen

03. februar 2015

Nasjonalforeningen for folkehelsens hjertepris deles ut tirsdag 3. februar. H.M Kongen vil være til stede i Det Norske Teateret for å overrekke prisen.
Professor Terje Pedersen (1945) får Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertepris for sitt mangeårige bidrag til forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer.
Gjennom ledelse av flere internasjonale studier har Pedersen stått i front for utvikling og bruk av både kolesterolsenkende medikamenter og betablokker for hjertet. Arbeidet hans har bidratt til mye høyere overlevelse etter hjerteinfarkt.
 
Hans første større studie var den store norske Timolol-multisenterstudien der man vurderte effekten av betablokker etter gjennomgått hjerteinfarkt.
– Betablokkere hadde kommet på markedet bare noen få år tidligere og ble intenst diskutert i fagmiljøene. Enda ble medisinen bare gitt pasienter for å senke blodtrykket og dempe angina, forteller Pedersen.
 Av: Kari Andresen, Foto: Pål Audestad


Nytt om navn

Eirin Abrahamsen

Eirin Abrahamsen (31) fra Sandnes har i sin doktoravhandling utviklet bedre og mer miljøvennlige kjemikalier som kan hindre isdannelse i gassrørledninger.

Abrahamsen disputerte til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger 1. februar.

Når naturgass og vann blir utsatt for høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer, kan det føre til en type ising som skaper problemer. Is-lignende strukturer kalt gasshydrater kan tette rørledningene og dermed hindre produksjon og transport av olje og gass.

Ofte brukes en slags frostvæske for å forhindre dannelse av gasshydrater, men problemet er at du må ha store mengder for at det skal være effektivt.

De siste 10-20 årene har det vært stor interesse for alternativer, som for eksempel lavdoserings hydrat-inhibitorer, forkortet LDHI-er. Dette er kjemikalier som kan brukes i stedet for, eller sammen med frostvæskene. På grunn av de strenge HMS-reglene i Norge er det svært få kjemikalier av denne typen som brukes i Nordsjøen i dag.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen utviklet og testet mange ulike og nye typer LDHI-er. Flere av disse har gitt gode resultater, spesielt én type ga god effekt samtidig som den er miljøvennlig nok til å brukes på norsk sokkel.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen vært tilknyttet Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM) ved UiS. Abrahamsens avhandling har tittelen «Investigation of New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors».


Les om flere navn