Nytt om navn

Hildfrid Brataas

04. februar 2015

Stor gratulasjon til førsteamanuensis Hildfrid Brataas ved Avdeling for helsefag som er kommisjonsvurdert til å oppfylle kravene til opprykk til professor i helsefag, med fagområde helse og omsorgspedagogikk.
Brataas ble ansatt som høgskolelektor ved HiNT i 1994, og som førsteamanuensis i 2001. Hun har sykepleierutdanning fra 1979 og fullførte sin doktorgrad ced Pedagogisk institutt, NTNU i 2001.
Videre har hun fra 2008 hatt del av sin stilling ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Hun har også hatt del av sin stilling ved Høgskolen i Ålesund. Hun har vært prodekan ved HiNT i 2000-2003, har omfattende administrativ erfaring, er medlem i flere forskningsnettverk og har omfattende arbeidserfaring som sykepleier.
Les mer her: http://www.hint.no/aktuelt/nyheter/opprykk_til_professor


Terje Pedersen

03. februar 2015

Nasjonalforeningen for folkehelsens hjertepris deles ut tirsdag 3. februar. H.M Kongen vil være til stede i Det Norske Teateret for å overrekke prisen.
Professor Terje Pedersen (1945) får Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertepris for sitt mangeårige bidrag til forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer.
Gjennom ledelse av flere internasjonale studier har Pedersen stått i front for utvikling og bruk av både kolesterolsenkende medikamenter og betablokker for hjertet. Arbeidet hans har bidratt til mye høyere overlevelse etter hjerteinfarkt.
 
Hans første større studie var den store norske Timolol-multisenterstudien der man vurderte effekten av betablokker etter gjennomgått hjerteinfarkt.
– Betablokkere hadde kommet på markedet bare noen få år tidligere og ble intenst diskutert i fagmiljøene. Enda ble medisinen bare gitt pasienter for å senke blodtrykket og dempe angina, forteller Pedersen.
 Av: Kari Andresen, Foto: Pål Audestad


Bjørnar Karlsen

02. februar 2015

Offentlig ph.d. på vekselspenning.
Bjørnar Karlsen er en av landets første stipendiater med "Offentlig sektor-ph.d."- midler fra Forskningsrådet.
Hans doktorgradsarbeid om realisering (skaping) og måling av vekselspenning, blir nyttig for arbeidsgiveren Justervesenet og HBV.
- Justervesenet har som en av sine hovedoppgaver å ha referanser for fysiske enheter som masse, tid og spenning.  Min viktigste oppgave blir å ferdigstille et eget oppsett for Justervesenet for realisering av vekselspenning, sier Karlsen.
Han kommer til å tilbringe mye tid på Campus Vestfold de tre neste årene, men skal også drive forskningsarbeid hos Justervesenet, samt på laboratorier andre steder. Foto: Jan-Henrik Kulberg.
Les mer: http://www.hbv.no/aktuelt/offentlig-ph-d-pa-vekselspenning-article130600-6683.html


Helene Aarseth

30. januar 2015

Forskningsleder Helene Aarseth ved NOVA, HiOA vant Sosiolognytts kronikkonkurranse for 2014 med en kronikk om finansfedre og hjemmemødre publisert i Aftenposten.
Sosiolog og forsker ved NOVA, Helene Aarseth, vant Sosiolognytts store kronikk-konkurranse for 2014, for kronikken «Kjønnsdelte drømmer må tas alvorlig«, publisert i Aftenposten.
Juryen har bestått av sosiologene Arve Hjelseth (NTNU), Unn Conradi Andersen (UiO/Dagbladet), Magne Flemmen (UiO) og Jan Frode Haugseth (HiST/Sosiolognytt), som la følgende kriterier til grunn i sitt arbeid:
«Bidraget skal være publisert i en norsk, skandinavisk eller europeisk offentlighet i 2014, synliggjøre sosiologiens plass i offentligheten og bidra til å kommunisere hva sosiologien kan yte i drøftingen av aktuelle samfunnsspørsmål. Kronikken måtte være publisert på et redigert nettsted, en avis eller lignende».


Knut Roald

29. januar 2015

FoU-prisen til Knut Roald.
Prisen blir delt ut på bakgrunn av forsking- og utviklingsarbeid og formidlingsarbeid av særleg høgt nivå - både i ein nasjonal og helst internasjonal målestokk. Årets prisvinnar fyller alle desse kriteria på ein framifrå måte, sa viserektor for FoU, Erik Kyrkjebø, under utdelinga av prisen på personalseminaret 23. januar.
- Årets prisvinnar utmerkar seg særleg i høgskulen gjennom omfattande forskingsaktivitet, stort omfang av fagbøker og fagartiklar, samtidig som han aktivt har knytt HISF til internasjonale, nasjonale og regionale utviklingsprosjekt innanfor ein av dei største samfunnssektorane våre - oppvekst og utdanning, sa Kyrkjebø.
Seinast i haust var dosent Knut Roald med på tre utgjevingar av fagbøker innan organisasjonslæring, kvalitetsarbeid og leiing. Samstundes som han arbeider med store nasjonale og internasjonale forskings- og utdanningsprosjekt, er han med på å forme utdanningsfeltet i regionen. Som fagmann har han vore sentral i å utvikle samarbeidet medllom høgskulen, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunane i Sogn og Fjordane. Kunnskapsdepartementet har framheva dette regionale samarbeidet som eit føredøme.
Les mer: https://www.hisf.no/fou-prisen-til-knut-roald-0#.VMnf5xN0xaQ


Jørgen Nordmoen

28. januar 2015

Fra sommerstudent til UAV-forsker.
En god dose frihet og nyttig teknologisk forskning er en stor del av hverdagen til unge forskere ved FFI.   Jørgen Nordmoen har gått veien fra sommerstudent til forsker på få år. Nå jobber han i et av Norges mest avanserte forskningsmiljøer for ubemannede systemer.  
Hva jobber du med?
– Jeg forsker på ubemannede systemer og ser på hvordan flere av disse kan samarbeide. Det kan være flere ubemannede småhelikoptre, såkalte Unmanned Aerial Vehicles (UAV-er), som samarbeider for å løse en oppgave. Dette er interessant fordi vi ofte ser veldig stor nytte av å bruke få større systemer som opererer alene. Slike systemer kan brukes til mange forskjellige oppgaver, for eksempel til å søke etter savnede personer. I et slikt scenario kan vi se for oss mange UAV-er som samarbeider om å søke i ett område. Fordi UAV-ene opererer i luften, vil de kunne utføre søket hurtigere og med mindre behov for søkemannskap.   Foto: Christian Vinculado Tandberg
Les mer her: http://universumtopp100.no/companies/forsvarets-forskningsinstitutt/stories/jorgen-nordmoen


Per Henning Uppstad

27. januar 2015

Per Henning Uppstad er tilsatt som professor i spesialpedagogikk ved Lesesenteret.
Per Henning Uppstad (44) har siden 2005 arbeidet som førsteamanuensis i lesevitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, og ved Høgskolen i Stavanger som høgskolelektor og stipendiat siden 1997.
 Uppstad har bakgrunn i nordisk språk med cand philol fra Universitetet i Bergen (1994), og har PhD i allmenn lingvistikk fra Lunds Universitet (2005) med en avhandling om lingvistisk filosofi i dysleksiforskningen.
Les mer her: http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=91353&categoryID=12719


Pål Roland

26. januar 2015

Pål Roland har blitt tildelt personlig opprykk til dosent i pedagogikk.
Pål Roland har lang erfaring med arbeid i skolen relatert til  barn og unge i kategorien alvorlige atferdsproblemer og psykiatri. Samtidig jobbet han som høgskolelektor i idrett ved HiS (1999-2000), som høgskolelektor i sosialpedagogikk ved HiS (2000-2004) og som universitetslektor ved Senter for atferdsforskning fra 2004. Førstelektor fra 2007.
 I 2012 disputerte Roland for sin doktorgrad i utdanningsvitenskap og har arbeidet fram til nå som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).
Les mer her: http://laringsmiljosenteret.uis.no/om-senteret/nyhende/opprykk-til-dosent-article91385-12952.html


Kjersti Melberg

23. januar 2015

Kjersti Melberg er ansatt som forskningssjef i faggruppen velferd og politikk ved IRIS Samfunnsforskning.
Hun kommer fra en lederstilling innen HR i Statoil, hvor hun har hatt ulike leder- og spesialiststillinger innen HMS og HR siden januar 2009.
Hun har tidligere vært ansatt ved Rogalandsforskning/IRIS ved avdeling for samfunn som forsker/seniorforsker (1996-2006) og forskningssjef (2006-2009). Kjersti Melberg har doktorgrad i sosiologi fra UiB (2003).
Les mer her: http://www.iris.no/about-iris/employees/1455285374/KME


Hildegunn Fandrem

22. januar 2015

Hildegunn Fandrem er tildelt personlig opprykk til professor i Spesialpedagogikk.
Hildegunn Fandrem startet som høgskolelektor ved Høgskolen i Finnmark i 1996, før hun begynte som pedagogisk konsulent i Nordkapp kommune i 1997.
Hun har vært tilknyttet Senter for atferdsforskning/Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) siden 1998, først som høgskolelektor/universitetslektor, så som førsteamanuensis etter at hun i 2009 disputerte for sin doktorgrad om psykisk og sosial tilpasning blant innvandrerungdom.
Les mer her: http://laringsmiljosenteret.uis.no/om-senteret/nyhende/opprykk-til-professor-article91388-12952.html


Dennis Aske

21. januar 2015

Dennis Aske har klare ambisjoner om å ta vare på studentenes rettigheter i saker som angår studiene. Han er UiS nye studentombud og tiltrådte stillingen 1. januar.
Studenter med problemer knyttet til studiehverdagen som opplever at henvendelser til andre instanser på universitetet ikke fører fram, kan nå banke på døra til Dennis Aske i Kitty Kiellands hus. Han skal ta vare på studentenes rettigheter.  Foto: Asbjørn Jensen
Les mer: http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/skal-soerge-for-studentenes-rettigheter-article91306-8108.html


Henrik O. Madsen

20. januar 2015

Forskningsrådets nye styreleder, Henrik O. Madsen, mener innovasjon i politikken blir avgjørende for å klare omstillingen til et bærekraftig samfunn.
For perioden 2015-2018 er Henrik O. Madsen styreleder i Forskningsrådet. Til daglig er han administrerende direktør i DNV GL, der han har jobbet siden han flyttet til Norge i 1982. Den gangen flyttet han fra Danmark og til Oslo for å forske på konstruksjonssikkerhet. Trettifire år senere kom telefonen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med spørsmålet om han ville lede Forskningsrådets hovedstyre.
Les mer her: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/_M_bli_enda_bedre_der_vi_er_gode/1254004542250/p1174467583739


Kristian Smeland Ytre-Hauge

19. januar 2015

Jobber for partikkelsenter i Bergen.
Kristian Smeland Ytre-Hauge har fått 8 millioner kroner fra Bergens forskningsstiftelse for å kunne tilby skånsom strålebehandling for kreftpasienter i Bergen.
I dag blir norske kreftpasienter som får strålebehandling behandlet med såkalt fotonstråling, som også blir kalt for gammastråling eller høyenergetisk røntgenstråling.
 Om få år håper kreftbehandlere ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssykehus å kunne tilby partikkelterapi ved et nytt strålesenter. Partikkelterapi har nemlig vist seg å være mer effektiv og gi mindre skadelige bivirkninger enn dagens strålebehandling.
Les mer er: http://www.uib.no/aktuelt/84741/jobber-partikkelsenter-i-bergen


Ragnhild Hutchison og Maria Almli

15. januar 2015

HLB styrkar fagstaben med to nye medarbeidarar som er på plass frå 2015. Ragnhild Hutchison (t.v.) er utviklingsorientert historikar, medan Maria Almli er bygdeutviklingsforskar og kjend for sitt engasjement for friluftsliv. Maria Almli vil sitja på HLB sitt nye lokalkontor i Nordland.
HLB har hatt jamn vekst dei siste åra, først og fremst grunna ei tydeleg fagleg spissing rundt utviklingsretta forsking og formidling. Frå nyttår er fagstaben ytterlegare styrka.
Les mer: http://hlb.no/om-hlb/nyhetsarkiv/314-hlb-styrkar-fagstaben-og-opnar-regionkontor-i-nord


Torjan Bodvin

14. januar 2015

Formidlingsprisen vart delt ut under havforskingsdagane i Bergen i byrjinga av januar.
Torjan Bodvin deler konsekvent og raust av kunnskapen og forskinga si; slik når han ut til eit stadig større publikum. No er han heidra med Havforskingsinstituttet sin formidlingspris. 
Som dei to føregåande åra, gjekk også Formidlingsprisen 2014 sørover til Forskingsstasjonen Flødevigen i Arendal. Men medan dei tidlegare Flødevig-vinnarane har delt prisen med ein kollega, kunne Torjan Bodvin stå åleine på pallen.
Les mer: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2015/januar/i_ein_klasse_for_seg/nb-no


Rune Storvold

13. januar 2015

Seniorforsker ved Norut, Rune Storvold, er daglig leder i Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) som lanseres i Tromsø 6. januar. Senteret vil inneholde både utdanning, forskning og kommersielle operasjoner knyttet til bruk av droner til beredskap og miljøovervåkning i Arktis.
UiT Norges arktiske universitet, Lufttransport AS og Norut samarbeider om det nye senteret. Universitetet oppretter en ny 3-årig ingeniørutdanning med 20 studieplasser for RPAS-operatører, og Lufttransport går inn med sin erfaring med operasjoner i luften, beredskap og flysikkerhet. Norut har 10 års erfaring med bruk av ubemannede fly som verktøy for teknologiutvikling, datainnsamling og miljøovervåkning. 
ASUF har tilgang til tre godkjente testområder i Troms og på Svalbard, og ved oppstarten er 25 personer knyttet til senteret. 
Les mer her: http://norut.no/nb/news/nytt-arktisk-senter-ubemannede-fly


Runar Danielsen

12. januar 2015

Runar Danielsen (54) er ansatt som ny dekan ved Fakultet for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark.
Han er i dag sjef for medisinsk sykepleieavdeling ved Sykehuset i Vestfold. Det innebærer personalansvar for rundt 450 årsverk.
Til sammen har han nærmere 25 år bak seg i lederfunksjoner.
Les mer her: http://www.hit.no/nor/HiT/Om-HiT/Nyhetsarkiv/2014/Ny-leder-for


Nina Sylvia Liland

12. januar 2015

Nina Sylvia Liland disputerte i dag 12 desember for PhD- graden ved Universitetet i Bergen/NIFES med avhandlingen: “Atlantic salmon (Salmo salar L.) sterol metabolism and metabolic health – impact of dietary lipids”.
Dette doktorgradsarbeidet har fokusert på hvordan mettet fett, de marine, langkjedede omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA), kolesterol og plantesteroler i fôr påvirker laksens fettomsetning.
Les mer: http://nifes.no/doktorgrad-ikke-ett-fett-laksen/


Anne Karine Halse

09. januar 2015

Anne Karine Halse, ingeniør ved NILUs avdeling for miljøkjemi (MILK) forsvarte 16. desember sin doktorgradsavhandling ”Long-Range atmospheric transport and deposition of organic pollutants (POPs) in North Western Europe”.
Halses avhandling bidrar til å øke forståelsen rundt fordelingsmønstre av regulerte persistente organiske miljøgifter (POPs) i luft, ved bruk av både passive og aktive luftprøvetakingsteknikker (AAS), samt anvendelse av en atmosfærisk transportmodell (FLEXPART). I tillegg omhandler avhandlingen feltstudier av langtransportpotensiale samt fordeling av enkelte «nyere» regulerte POPs, så som PeCB, endosulfaner og kortkjedede klorparafiner.
Les mer: http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/672/Ny-doktor-pa-NILU-Anne-Karine-Halse.aspx


Miguel Angel Luzuriaga Moreno

08. januar 2015

Miguel Angel Luzuriaga Moreno forsvarer sin doktorgradsavhandling i økonomi. Avhandlingen har tittelen «Tillit, risikotaking, og sosiale preferanser».
Er folk mer eller mindre risikovillige, eller tillitsfulle, hvis det er andres penger som står på spill?
Ved hjelp av kontrollerte eksperimenter undersøker Miguel Luzuriaga hvordan folk tar økonomiske beslutninger på vegne av andre. Han studerer spesielt situasjoner hvor enten tillit eller risiko er involvert.
Luzuriaga viser at det er vanskeligere å gjennomføre profitable tillitsbaserte transaksjoner hvis tillitsbeslutningen er delegert. Grunnen er at det er vanskeligere å gjengjelde positive tillitsfulle handlinger dersom gjengjeldelsen ikke kommer beslutningstaker direkte til gode.
Les mer her: http://www.uis.no/kalender/2013/disputas-om-tillit-og-risikovilje-article90909-9617.html


Janicke Rasmussen

06. januar 2015

Janicke Rasmussen er ansatt som deans for Master of Science og Executive ved BI.
Stillingen som dean er en fireårs åremålsstilling med ansvar for å evaluere og videreutvikle programmene, lede undervisningsutvalget for fagområdet, og sikre at kursene oppfyller interne og eksterne kvalitetskrav.
Rasmussen har sin doktorgrad fra Cass Business School og er i dag førsteamanuensis på institutt for regnskap, revisjon og jus.
Les mer her: https://www.bi.no/om-bi/Nyheter-fra-BI/nyhetsarkiv-2014/nye-deaner-ved-bi/


Anne Lise Fimreite

05. januar 2015

Prorektor ved UiB, Anne Lise Fimreite, vart oppnemnt til  hovudstyret i Forskingsrådet, og ikkje minst til å leia styret i Divisjon for vitskap.
Vitskapsdivisjonen si hovedoppgåve er å bidra til utvikling av den grunnleggjande forskinga innanfor alle fag og disiplinar, og til utvikling av tverr- og fleirfagleg forsking.
Divisjonen skal stimulera til fagleg fornying og ny vitskapleg erkjenning og arbeide for bedre rammevilkår for norsk forskning. Vitskapsdivisjonen har eit særskilt strategisk ansvar for universitets-, høgskule- og instituttsektoren.
Les mer her: http://www.uib.no/aktuelt/84579/prorektor-vert-styreleiar-i-divisjon-vitskap


Atle Hauge

30. desember 2014

Atle Hauge (43) fra Østlandsforskning er tilsatt som professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer (HiL).
Hauge har hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i kulturgeografi fra Uppsala Universitet. Han har også vært postdoktor ved University og Toronto.
Hauge har vært ansatt i Østlandsforsking siden 2004 og har her blant annet forsket på innovasjon i sportsindustien, regional utvikling, brukerdrevet innovasjon og attraksjon og bolyst. Han er også en av forskerne bak et nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer, som nylig ble etablert på HiL. Samfunnsgeografen skal fortsette i en 20-prosents stilling i Østlandsforskning.


Christoph Merschbrock

19. desember 2014

Førsteamanuensis Christoph Merschbrock ved Institutt for bygg- og energiteknikk har skrevet «Årets artikkel 2014» i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift.
Det internasjonale, vitenskapelige tidsskriftet IJeC ( International Journal of e-Collaboration) har kåret den vitenskapelige artikkelen «How is Building Information Modeling Influenced by Project Complexity?: A Cross-Case Analysis of e-Collaboration Performance in Building Construction» til beste artikkel publisert i IJeC i 2014 .
Artikkelen er skrevet av førsteamanuensis Christoph Merschbrock ved Høgskolen i Oslo og Akershus og professor Bjørn Erik Munkvold fra Universitetet i Agder (UiA).
I den vitenskapelige artikkelen ser Merschbrock og Munkvold på digital samhandling ved bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i to norske byggeprosjekter.
Les mer her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-forsker-fikk-pris-for-aarets-beste-artikkel


Tone Lindheim

03. desember 2014

Tone Lindheim er i dag tilsett av styret på Universitetet i Oslo som ny direktør for Naturhistorisk museum( NHM). Lindheim har bakgrunn som  professor i landskapsplanlegging ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU),  ho er landskapsarkitekt og dagleg leiar i Bjørbekk & Lindheim.
NHM er Noregs største naturvitskaplege samling med over sju millionar objekt i samlinga, og museet har forsking på  eit høgt internasjonalt nivå og formidling til breie grupper.
- Med Tone Lindheim får NHM ein sterk leiar som vil løfte museet i ein svært viktig periode. Museet har eit stort potensiale og er ein nasjonal ressurs. NHM har store prosjekter med å modernisere utdaterte bygg og arbeider for å realisere det nye veksthuset som er under planlegging, seier rektor Ole Petter Ottersen.
Lindheim har lang erfaring frå store prosjekt og med å leia store tverrfaglige grupper, ved sidan av sitt vitskaplege arbeid.


Nytt om navn

Katrine V. Løken

NHH-professor Katrine V. Løken er tildelt ERC Starting Grant for prosjektet «Criminality, Victimization and Social Interactions». Fullt stipend gir over 14 millioner kroner.

Katrine Vellesen Løken, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved CELE, gleder seg over anerkjennelsen, både av tidligere forskning og det nye prosjektet innen feltet economics of crime; økonomi og kriminalitet.

– Det er veldig gøy at forskningen min blir anerkjent internasjonalt. Det blir spennende å starte på prosjektet. Dette vil åpne dørene for mer forskning på økonomi og kriminalitet i Norge, sier NHHs ferske professor. Foto: Odd Mehus

Les mer her


Les om flere navn