Nytt om navn

Ingvil Hellstrand

25. februar 2015

Ingvil Hellstrand forsvarer avhandlingen "Passing as human. Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction."
Stipendiat i Nettverk for kjønnsforskning Ingvil Hellstrand (UiS) disputerer fredag 27. februar klokken 12.00.
I avhandlingen Å passere som menneske: posthumane verdensgjøringer i science fiction diskuterer Ingvil Hellstrand forbindelseslinjer mellom populærkultur og politikk. I en samtid hvor den politiske situasjonen preges av skiftende fiendebilder, og sosio-kulturelle grenser for identitet og tilhørighet er i bevegelse, stiller Hellstrand spørsmål om hvordan ideer om det spesifikt ‘menneskelige’ blir etablert og forhandlet i populærkulturen, med spesifikt fokus på science fiction. På hvilke måter relaterer fortellinger om å passere som menneskelig til pågående diskusjoner om bioteknologi, biopolitikk og bioetikk?
Les mer her: http://www.uis.no/kalender/2013/disputas-om-posthumane-verdensgjoeringer-i-science-fiction-article92151-9617.html


Trond Mohn

24. februar 2015

Trond Mohn, Laila Stien og Oran R. Young er utnevnt til nye æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet i 2015. Alle har takket ja og sier de er beæret.
En forkjemper for arktiske områder, en stor bidragsyter for nordnorsk og samisk litteratur, samt en person som har bidratt med betydelige midler til norsk forskning har takket ja til å bli æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet.
– Æresdoktoratene gis til personer som på en eller annen måte har betydd noe spesielt i forskning, utdanning og samfunnsliv. Universitetsstyret har valgt tre gode kandidater som hver på sin måte gjør en innsats av betydning for kunnskap og kompetanse i nord, sier rektor Anne Husebekk. Foto: Stig Brøndbo
Les mer her: http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=406660&p_dim=88205


Jozef M. Pacyna

23. februar 2015

Jozef Pacyna, forskningsdirektør for NILU, ble nylig tatt opp som medlem i the European Academy of Sciences and Arts.
The Academy of Sciences and Arts er et europeisk faglig forum med 1500 medlemmer. Akademiet fokuserer på europeiske problemstillinger, og de 1500 medlemmene er fordelt på 7 klasser; humaniora, medisin, kunst, naturvitenskap, samfunnsvitenskap/jus/økonomi, teknologi/miljøvitenskap og verdensreligionene.
Les mer her: http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/681/Nytt-medlem-i-European-Academy-of-Sciences-and-Arts--NILUs-Jozef-M-Pacyna.aspx


Sindre M. Dyrstad

20. februar 2015

Sindre M. Dyrstad er tildelt personlig opprykk til professor og blir dermed den første professoren i idrettsvitenskap ved UiS.
Idrettsstudiene ved UiS har vært i sterk vekst de siste 10 årene og det er stor søkning til studiene.
Idettsforskerne ved UiS er også ofte sitert i både nasjonale og regionale medier.
Dyrstads  forskningsfelt er fysisk aktivitet og helse (helseeffekter og livsstil), treningslære (treningsprinsipper, prestasjon og energiomsetning) samt kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form.
Les mer her: http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/opprykk-til-professor-sindre-m-dyrstad-article91899-8108.html


Steen Steensen og Arne H. Krumsvik

19. februar 2015

Steen Steensen og Arne H. Krumsvik fikk begge opprykk til professor i journalistikk ved HiOA 18. februar. Det betyr at Institutt for journalistikk og mediefag nå har seks professorer ansatt, og STM har åtte professorer.
Les mer her: http://blogg.hioa.no/stm/2015/02/18/to-nye-stm-professorer/


Katrine Vellesen Løken

19. februar 2015

Forskartalentet Katrine Vellesen Løken (31) kan titulere seg med å vere Noregs yngste kvinnelege økonomiprofessor nokonsinne.
Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi (UiB) rykka tysdag 17. februar formelt opp til professor. Ho blei dermed den yngste kvinnelege professoren økonomi i Noreg nokonsinne.
- Det følast veldig bra! Det er ei anerkjenning i forhold til kva eg har gjort, seier 31-åringen, som nyleg fekk milliontildeling i FRIPRO-programmet for unge forskertalent. Foto: John Ivar Sunde
Les mer her: http://www.uib.no/econ/86151/rekordstart-kvinneleg-%c3%b8konomiprofessor


Eiliv Lund

17. februar 2015

– Vi har ikke klart å finne noen andre norske forskere som har klart det samme som professor Eiliv Lund.
Det sier en stolt instituttleder for samfunnsmedisin ved UiT, Magritt Brustad som 26.januar svingte sammen en spontanfest for UiTs anerkjente kreftforsker Eiliv Lund.
Han har nemlig klart å få tildelt det høyest aktede forskningsstipendet fra EUs forskningsråd, og det to ganger. Foto: Elisabeth Øvreberg
Les mer her: http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=404054


Jozef Pacyna

16. februar 2015

Jozef Pacyna, forskningsdirektør ved NILUs avdeling for miljøeffekter og økonomi (IMPEC), ble nylig tatt opp som medlem i the European Academy of Sciences and Arts.
The Academy of Sciences and Arts er et europeisk faglig forum med 1500 medlemmer. Akademiet fokuserer på europeiske problemstillinger, og de 1500 medlemmene er fordelt på 7 klasser; humaniora, medisin, kunst, naturvitenskap, samfunnsvitenskap/jus/økonomi, teknologi/miljøvitenskap og verdensreligionene.
Jozef blir offisielt innlemmet i akademiet med en festmiddag i Salzburg 7. mars.
Mer om akademiet: http://www.euro-acad.eu/


Tre nye forskere hos Nordlandsforskning.

12. februar 2015

2015 har allerede bydd på tre nyansettelser for Nordlandsforskning. Joakim Høgås, Mariell Opdal Johnsen og Marianne Karlsson starter alle sine forskerkarrierer hos Nordlandsforskning.
Administrerende direktør ved Nordlandsforskning, Iselin Marstrander, er glad for å få de ferske forskerne på plass.
-Nordlandsforskning satser og er hele tiden på jakt etter de gode forskerhodene, sier Marstrander
Fra venstre: Mariell Opdal Johnsen, Marianne Karlsson, Joakim Høgås og Iselin Marstrander
Les mer her: http://www.nordlandsforskning.no/aktuelt/nye-nf-ere-pa-plass-article1413-155.html


Johanne Raade

12. februar 2015

Johanne Raade er tilsatt som ny direktør ved Universitetsbiblioteket ved UiT
Raade er født i Vadsø, men vokst opp i Bærum. Hun har studert Idehistorie, statsvitenskap og historie ved både UiO og UiT, og har i tillegg studier i økonomi og ledelse bak seg.
Raade har vært ved UB siden 2007, som leder for Kultur- og samfunnsbiblioteket.
- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene ved Universitetsbiblioteket. Gjennom en omorganisering som nå begynner å ta form ønsker vi enda tydeligere å kunne bidra som en støttespiller for fagmiljøene ved UiT, sier den nye UB-direktøren.


Kjell Overvåg

11. februar 2015

Fjell-forsk-nett, forskernettverket som ønsker å fremme fjellforskning og rette fokus mot kunnskap om fjellområder, er nå etablert. På nettverkets første årsmøte ble samfunnsgeograf Kjell Overvåg ved Østlandsforskning valgt som styreleder. De andre styremedlemmene er Odd Inge Vistad (NINA), Hanne Astrup Velure (Lesja kommune), Ingrid Bay-Larsen (Nordlandsforskning) og Per Ingvar Haukeland (Telemarksforskning).
Foreløpig har 10 forskningsinstitutter meldt interesse for å delta i nettverket.
Styreleder Overvåg har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2003 og forsker på temaer som fritidsboliger, reiseliv, mobilitet og flytting i rurale områder, fjellpolitikk og han har gjort mange regionale analyser. I perioden 2012 - 2014 hadde han en post.doc og var prosjektleder for prosjektet ‘Mountain areas in Norway as attractive rural communities or urban recreational playgrounds: the challenges to a mountain policy’, finansiert gjennom DEMOSREG-programmet i Norges Forskningsråd. 
Les mer om fjell-forsk-nett og last ned nettverkets strategidokument via: http://www.ostforsk.no/fjell-forsk-nett-sparket-gang/


Katharina Herlofson

10. februar 2015

NOVA-forskerne Katharina Herlofson og Elisabeth Ugreninov vant Sosiologforeningens pris for beste norskspråklige sosiologiske artikkel 2014.
De fikk prisen for artikkelen "Er omsorgsfulle fedre omsorgfulle sønner?" publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014. Prisen ble delt ut på Sosiologforeningens vinterseminar januar 2015.
Les mer her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Pris-for-beste-artikkel


Ying Guo

09. februar 2015

Ying Guo er ansatt som forskningssjef i gruppe for økt oljeutvinning i IRIS Energi. Ying kommer fra stillingen som "Head of Subsurface section, R&D" i Total E&P Norge. Hun har tidligere jobbet i IRIS (Rogalandsforskning) fra 1989-1995.


Liv Elin Torheim

06. februar 2015

Professor Liv Elin Torheim ved Høgskolen i Oslo og Akershus er oppnevnt som leder av Nasjonalt råd for ernæring.
Helsedirektoratet har nyoppnevnt Nasjonalt råd for ernæring for perioden 2015-2017.
Torheim leder forskningsgruppen Samfunnsernæring ved høgskolen og har stått sentralt i oppbygging både av utdanning og forskningsvirksomhet innenfor fagfeltet.
Tyngdepunktet i hennes forskning er kosthold og ernæring hos barn og mødre, både i utviklingsland og i Norge. Hun er blant annet medlem i ekspertgruppen som utvikler nye norske anbefalinger for spedbarnsernæring.  Torheim var også nestleder i det forrige ernæringsrådet (2008-2012).
Les mer her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-forsker-leder-nasjonalt-raad


Katharina Herlofson

05. februar 2015

NOVA-forskerne Katharina Herlofson og Elisabeth Ugreninov vant Sosiologforeningens pris for beste norskspråklige sosiologiske artikkel 2014.

De fikk prisen for artikkelen "Er omsorgsfulle fedre omsorgfulle sønner?" publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014. Prisen ble delt ut på Sosiologforeningens vinterseminar januar 2015.

Les mer:
http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Pris-for-beste-artikkel


Hildfrid Brataas

04. februar 2015

Stor gratulasjon til førsteamanuensis Hildfrid Brataas ved Avdeling for helsefag som er kommisjonsvurdert til å oppfylle kravene til opprykk til professor i helsefag, med fagområde helse og omsorgspedagogikk.
Brataas ble ansatt som høgskolelektor ved HiNT i 1994, og som førsteamanuensis i 2001. Hun har sykepleierutdanning fra 1979 og fullførte sin doktorgrad ced Pedagogisk institutt, NTNU i 2001.
Videre har hun fra 2008 hatt del av sin stilling ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Hun har også hatt del av sin stilling ved Høgskolen i Ålesund. Hun har vært prodekan ved HiNT i 2000-2003, har omfattende administrativ erfaring, er medlem i flere forskningsnettverk og har omfattende arbeidserfaring som sykepleier.
Les mer her: http://www.hint.no/aktuelt/nyheter/opprykk_til_professor


Terje Pedersen

03. februar 2015

Nasjonalforeningen for folkehelsens hjertepris deles ut tirsdag 3. februar. H.M Kongen vil være til stede i Det Norske Teateret for å overrekke prisen.
Professor Terje Pedersen (1945) får Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertepris for sitt mangeårige bidrag til forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer.
Gjennom ledelse av flere internasjonale studier har Pedersen stått i front for utvikling og bruk av både kolesterolsenkende medikamenter og betablokker for hjertet. Arbeidet hans har bidratt til mye høyere overlevelse etter hjerteinfarkt.
 
Hans første større studie var den store norske Timolol-multisenterstudien der man vurderte effekten av betablokker etter gjennomgått hjerteinfarkt.
– Betablokkere hadde kommet på markedet bare noen få år tidligere og ble intenst diskutert i fagmiljøene. Enda ble medisinen bare gitt pasienter for å senke blodtrykket og dempe angina, forteller Pedersen.
 Av: Kari Andresen, Foto: Pål Audestad


Bjørnar Karlsen

02. februar 2015

Offentlig ph.d. på vekselspenning.
Bjørnar Karlsen er en av landets første stipendiater med "Offentlig sektor-ph.d."- midler fra Forskningsrådet.
Hans doktorgradsarbeid om realisering (skaping) og måling av vekselspenning, blir nyttig for arbeidsgiveren Justervesenet og HBV.
- Justervesenet har som en av sine hovedoppgaver å ha referanser for fysiske enheter som masse, tid og spenning.  Min viktigste oppgave blir å ferdigstille et eget oppsett for Justervesenet for realisering av vekselspenning, sier Karlsen.
Han kommer til å tilbringe mye tid på Campus Vestfold de tre neste årene, men skal også drive forskningsarbeid hos Justervesenet, samt på laboratorier andre steder. Foto: Jan-Henrik Kulberg.
Les mer: http://www.hbv.no/aktuelt/offentlig-ph-d-pa-vekselspenning-article130600-6683.html


Helene Aarseth

30. januar 2015

Forskningsleder Helene Aarseth ved NOVA, HiOA vant Sosiolognytts kronikkonkurranse for 2014 med en kronikk om finansfedre og hjemmemødre publisert i Aftenposten.
Sosiolog og forsker ved NOVA, Helene Aarseth, vant Sosiolognytts store kronikk-konkurranse for 2014, for kronikken «Kjønnsdelte drømmer må tas alvorlig«, publisert i Aftenposten.
Juryen har bestått av sosiologene Arve Hjelseth (NTNU), Unn Conradi Andersen (UiO/Dagbladet), Magne Flemmen (UiO) og Jan Frode Haugseth (HiST/Sosiolognytt), som la følgende kriterier til grunn i sitt arbeid:
«Bidraget skal være publisert i en norsk, skandinavisk eller europeisk offentlighet i 2014, synliggjøre sosiologiens plass i offentligheten og bidra til å kommunisere hva sosiologien kan yte i drøftingen av aktuelle samfunnsspørsmål. Kronikken måtte være publisert på et redigert nettsted, en avis eller lignende».


Knut Roald

29. januar 2015

FoU-prisen til Knut Roald.
Prisen blir delt ut på bakgrunn av forsking- og utviklingsarbeid og formidlingsarbeid av særleg høgt nivå - både i ein nasjonal og helst internasjonal målestokk. Årets prisvinnar fyller alle desse kriteria på ein framifrå måte, sa viserektor for FoU, Erik Kyrkjebø, under utdelinga av prisen på personalseminaret 23. januar.
- Årets prisvinnar utmerkar seg særleg i høgskulen gjennom omfattande forskingsaktivitet, stort omfang av fagbøker og fagartiklar, samtidig som han aktivt har knytt HISF til internasjonale, nasjonale og regionale utviklingsprosjekt innanfor ein av dei største samfunnssektorane våre - oppvekst og utdanning, sa Kyrkjebø.
Seinast i haust var dosent Knut Roald med på tre utgjevingar av fagbøker innan organisasjonslæring, kvalitetsarbeid og leiing. Samstundes som han arbeider med store nasjonale og internasjonale forskings- og utdanningsprosjekt, er han med på å forme utdanningsfeltet i regionen. Som fagmann har han vore sentral i å utvikle samarbeidet medllom høgskulen, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunane i Sogn og Fjordane. Kunnskapsdepartementet har framheva dette regionale samarbeidet som eit føredøme.
Les mer: https://www.hisf.no/fou-prisen-til-knut-roald-0#.VMnf5xN0xaQ


Jørgen Nordmoen

28. januar 2015

Fra sommerstudent til UAV-forsker.
En god dose frihet og nyttig teknologisk forskning er en stor del av hverdagen til unge forskere ved FFI.   Jørgen Nordmoen har gått veien fra sommerstudent til forsker på få år. Nå jobber han i et av Norges mest avanserte forskningsmiljøer for ubemannede systemer.  
Hva jobber du med?
– Jeg forsker på ubemannede systemer og ser på hvordan flere av disse kan samarbeide. Det kan være flere ubemannede småhelikoptre, såkalte Unmanned Aerial Vehicles (UAV-er), som samarbeider for å løse en oppgave. Dette er interessant fordi vi ofte ser veldig stor nytte av å bruke få større systemer som opererer alene. Slike systemer kan brukes til mange forskjellige oppgaver, for eksempel til å søke etter savnede personer. I et slikt scenario kan vi se for oss mange UAV-er som samarbeider om å søke i ett område. Fordi UAV-ene opererer i luften, vil de kunne utføre søket hurtigere og med mindre behov for søkemannskap.   Foto: Christian Vinculado Tandberg
Les mer her: http://universumtopp100.no/companies/forsvarets-forskningsinstitutt/stories/jorgen-nordmoen


Per Henning Uppstad

27. januar 2015

Per Henning Uppstad er tilsatt som professor i spesialpedagogikk ved Lesesenteret.
Per Henning Uppstad (44) har siden 2005 arbeidet som førsteamanuensis i lesevitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, og ved Høgskolen i Stavanger som høgskolelektor og stipendiat siden 1997.
 Uppstad har bakgrunn i nordisk språk med cand philol fra Universitetet i Bergen (1994), og har PhD i allmenn lingvistikk fra Lunds Universitet (2005) med en avhandling om lingvistisk filosofi i dysleksiforskningen.
Les mer her: http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=91353&categoryID=12719


Pål Roland

26. januar 2015

Pål Roland har blitt tildelt personlig opprykk til dosent i pedagogikk.
Pål Roland har lang erfaring med arbeid i skolen relatert til  barn og unge i kategorien alvorlige atferdsproblemer og psykiatri. Samtidig jobbet han som høgskolelektor i idrett ved HiS (1999-2000), som høgskolelektor i sosialpedagogikk ved HiS (2000-2004) og som universitetslektor ved Senter for atferdsforskning fra 2004. Førstelektor fra 2007.
 I 2012 disputerte Roland for sin doktorgrad i utdanningsvitenskap og har arbeidet fram til nå som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).
Les mer her: http://laringsmiljosenteret.uis.no/om-senteret/nyhende/opprykk-til-dosent-article91385-12952.html


Kjersti Melberg

23. januar 2015

Kjersti Melberg er ansatt som forskningssjef i faggruppen velferd og politikk ved IRIS Samfunnsforskning.
Hun kommer fra en lederstilling innen HR i Statoil, hvor hun har hatt ulike leder- og spesialiststillinger innen HMS og HR siden januar 2009.
Hun har tidligere vært ansatt ved Rogalandsforskning/IRIS ved avdeling for samfunn som forsker/seniorforsker (1996-2006) og forskningssjef (2006-2009). Kjersti Melberg har doktorgrad i sosiologi fra UiB (2003).
Les mer her: http://www.iris.no/about-iris/employees/1455285374/KME


Hildegunn Fandrem

22. januar 2015

Hildegunn Fandrem er tildelt personlig opprykk til professor i Spesialpedagogikk.
Hildegunn Fandrem startet som høgskolelektor ved Høgskolen i Finnmark i 1996, før hun begynte som pedagogisk konsulent i Nordkapp kommune i 1997.
Hun har vært tilknyttet Senter for atferdsforskning/Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) siden 1998, først som høgskolelektor/universitetslektor, så som førsteamanuensis etter at hun i 2009 disputerte for sin doktorgrad om psykisk og sosial tilpasning blant innvandrerungdom.
Les mer her: http://laringsmiljosenteret.uis.no/om-senteret/nyhende/opprykk-til-professor-article91388-12952.html


Dennis Aske

21. januar 2015

Dennis Aske har klare ambisjoner om å ta vare på studentenes rettigheter i saker som angår studiene. Han er UiS nye studentombud og tiltrådte stillingen 1. januar.
Studenter med problemer knyttet til studiehverdagen som opplever at henvendelser til andre instanser på universitetet ikke fører fram, kan nå banke på døra til Dennis Aske i Kitty Kiellands hus. Han skal ta vare på studentenes rettigheter.  Foto: Asbjørn Jensen
Les mer: http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/skal-soerge-for-studentenes-rettigheter-article91306-8108.html


Henrik O. Madsen

20. januar 2015

Forskningsrådets nye styreleder, Henrik O. Madsen, mener innovasjon i politikken blir avgjørende for å klare omstillingen til et bærekraftig samfunn.
For perioden 2015-2018 er Henrik O. Madsen styreleder i Forskningsrådet. Til daglig er han administrerende direktør i DNV GL, der han har jobbet siden han flyttet til Norge i 1982. Den gangen flyttet han fra Danmark og til Oslo for å forske på konstruksjonssikkerhet. Trettifire år senere kom telefonen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med spørsmålet om han ville lede Forskningsrådets hovedstyre.
Les mer her: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/_M_bli_enda_bedre_der_vi_er_gode/1254004542250/p1174467583739


Kristian Smeland Ytre-Hauge

19. januar 2015

Jobber for partikkelsenter i Bergen.
Kristian Smeland Ytre-Hauge har fått 8 millioner kroner fra Bergens forskningsstiftelse for å kunne tilby skånsom strålebehandling for kreftpasienter i Bergen.
I dag blir norske kreftpasienter som får strålebehandling behandlet med såkalt fotonstråling, som også blir kalt for gammastråling eller høyenergetisk røntgenstråling.
 Om få år håper kreftbehandlere ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssykehus å kunne tilby partikkelterapi ved et nytt strålesenter. Partikkelterapi har nemlig vist seg å være mer effektiv og gi mindre skadelige bivirkninger enn dagens strålebehandling.
Les mer er: http://www.uib.no/aktuelt/84741/jobber-partikkelsenter-i-bergen


Ragnhild Hutchison og Maria Almli

15. januar 2015

HLB styrkar fagstaben med to nye medarbeidarar som er på plass frå 2015. Ragnhild Hutchison (t.v.) er utviklingsorientert historikar, medan Maria Almli er bygdeutviklingsforskar og kjend for sitt engasjement for friluftsliv. Maria Almli vil sitja på HLB sitt nye lokalkontor i Nordland.
HLB har hatt jamn vekst dei siste åra, først og fremst grunna ei tydeleg fagleg spissing rundt utviklingsretta forsking og formidling. Frå nyttår er fagstaben ytterlegare styrka.
Les mer: http://hlb.no/om-hlb/nyhetsarkiv/314-hlb-styrkar-fagstaben-og-opnar-regionkontor-i-nord


Torjan Bodvin

14. januar 2015

Formidlingsprisen vart delt ut under havforskingsdagane i Bergen i byrjinga av januar.
Torjan Bodvin deler konsekvent og raust av kunnskapen og forskinga si; slik når han ut til eit stadig større publikum. No er han heidra med Havforskingsinstituttet sin formidlingspris. 
Som dei to føregåande åra, gjekk også Formidlingsprisen 2014 sørover til Forskingsstasjonen Flødevigen i Arendal. Men medan dei tidlegare Flødevig-vinnarane har delt prisen med ein kollega, kunne Torjan Bodvin stå åleine på pallen.
Les mer: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2015/januar/i_ein_klasse_for_seg/nb-no


Nytt om navn

Cecilie Haraldseid

Cecilie Haraldseid disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21. november 2017.

Hun forsvarte avhandlingen Unsupervised clinical skills training in nursing education: Active student involvement in development of a technology based learning tool.

Støtter studentenes egentrening 

Innen høyere utdanning har studenter i stor grad ansvar for egen læring. I sykepleierutdanningen er ferdighetstrening et av de områdene hvor det forventes stor egeninnsats. Her trener studentene på ferdigheter som for eksempel sårstell og medisinhåndtering. Mestring av disse ferdighetene stiller store krav til studenten og små feilmarginer kan få alvorlige konsekvenser. Utdanningsinstitusjonene har i økende grad tatt i bruk teknologiske læringsverktøyer for trening av ferdigheter i simulerte pasientsituasjoner.

Avhandlingen har undersøkt hvordan et teknologisk læringsverktøy kan støtte studentenes egentrening på kliniske ferdigheter. Gjennom studentenes involvering ble viktige læringsbehov kartlagt og læringsverktøyets innhold utformet for å dekke behovene. I uttestingen av det teknologiske læringsverktøyet viste resultatene at studentenes evne til å nyttiggjøre seg verktøyet hadde sammenheng med evnen til å håndtere egen læringsprosess.

Cecilie Haraldseid (31) er førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, og har en master i helsevitenskap. Hun er fra Skjold i Vindafjord, nå bosatt i Stavanger.


Les om flere navn