Nytt om navn

Iver B. Neumann

21. februar 2017

Iver B. Neumann ble hedret med pris for forskningsinnsats på globaliseringsfeltet på statsviterkonferanse i USA torsdag.

Sist uke gikk årskonferansen til ISA (International Studies Association) – hovedorganisasjonen for forskere på internasjonal politikk – av stabelen i Baltimore i USA.

Tradisjonen tro er NUPI sterkt representert på konferansen, og forrige uke ble det annonsert at Iver B. Neumann (NUPI og London School of Economics) tildeles den høythengende James N. Rosenau-prisen.

Les mer her


Leonor Tarrasón

17. februar 2017

Lenonor Tarrasón blir NILUs første markedsdirektør for miljøløsninger, en stilling som skal utvikle og ivareta instituttets markedspotensiale i det grønne skiftet.

– Den nyetablerte stillingen ligger til staben, og er av stor strategisk viktighet for at vi skal kunne utvikle markedspotensialet vårt i privat sektor, sier administrerende direktør Kari Nygaard.

– I utformingen av stillingen tok vi utgangspunkt i vår tverrgående strategi «NILU og det grønne skiftet», og den nye markedsdirektørens jobb vil blant annet være å posisjonere instituttet slik at vi kan være med på å drive fram fremtidens miljøløsninger.

Les mer her


Amund Måge

14. februar 2017

I mars byrjar Amund Måge som marin direktør ved UiB. Ein av dei første oppgåvene hans vert å inkludera heile universitetet i den marine satsinga.

– Stillinga er på eit strategisk nivå, på eit område som har stor potensiale. Bergen har store ressursar og moglegheiter innan det marine. UiB må vere navet og drivkrafta i satsinga på marin forsking, seier Amund Måge om kva som motiverte han til å søkje stillinga som marin direktør ved Universitetet i Bergen.

Les mer her


Kari Olrud Moen

07. februar 2017

Kari Olrud Moen (47) blir ny styreleder ved NHH. Hun tiltrer 1. august. Olrud Moen blir med dette NHHs første eksterne og første kvinnelige styreleder.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen utnevnte Kari Olrud Moen til ny styreleder ved NHH. Virkeperioden er fire år, fra august 2017 til juli 2021.

Les mer her


Terje Aven

06. februar 2017

UiS-professor skal lede verdens største risikoorganisasjon.

Professor Terje Aven er valgt til leder for Society for Risk Analysis (SRA), verdens største og ledende organisasjonen innen risikofaget.

Les mer her på UiS


Gaute Lenvik

02. februar 2017

1. februar tiltrodde Gaute Lenvik (46) som ny administrerende direktør ved Veterinærinstituttet. Lenvik kommer fra stillingen som direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke. - Jeg har stor respekt for den kompetansen som finnes i organisasjonen og den nøkkelrollen Veterinærinstituttet har innen helse- og velferdsutfordringer for fisk, dyr, menneske og miljø, sier Lenvik. Foto: Eivind Røhne.

Les mer her


Stein Egil K. Hervik

01. februar 2017

Stein Egil K. Hervik disputerer 2. februar med avhandlingen «Jeg har pacemaker og hofte­protese, men jeg er frist og rask». Rurale norske menns meninger knyttet til helse, kropp og fysisk aktivitet.

Stein Egil Kolderup Hervik er stipendiat/høgskolelektor ved Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Innlandet, og tar sin doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole.

Les mer her


Christine Øye

31. januar 2017

Christine Øye ved Campus Stord er HVL sin ferskeste professor.

Det er en sakkyndige komité som har vurdert Øye sin kompetanse både innen forskning og utdanning. De er klare i sine vurderinger:
«Når det gjelder kravet om selvstendighet og samarbeid, er det grunn til å fremheve at Øye her viser særskilt gode kvaliteter. Øye har deltatt i internasjonale prosjekter, har tilstrekkelig erfaring med forskningsledelse, hatt omfattende lokalt fagansvar og forskningsansvar og vært svært aktiv deltaker i mange ulike forskningsgrupper som har tilknytning til internasjonale prosjekter. Hun har bidratt til prosjektakkvisisjon og skaffet til veie eksterne forskningsmidler»
Les mer her


Cristina de Brito Beirão Guerreiro

26. januar 2017

Cristina Guerreiro er ansatt som ny forskningsdirektør for NILUs avdeling for industri og miljøøkonomi.

Cristina Guerreiro overtar ledelsen av avdelingen etter professor Jozef Marian Pacyna, som går over i en stilling som seniorrådgiver.

– NILU vil bidra til det grønne skiftet, og derfor er det viktig at vi har en avdeling med solid kompetanse innen miljøøkonomi og virkningen av forurensning på miljøet. Slik kan vi være med på å skaffe forskningsbasert grunnlag som støtter næringslivet i å gjøre gode miljøøkonomiske og konkurransefremmende valg. Det vil være bra for både næringslivet og for samfunnet som helhet, sier administrerende direktør Kari Nygaard.

Les mer her


Bente Vatne

25. januar 2017

Bente Vatne har fått opprykk til dosent, og er tilsatt i en stilling ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Vatne har arbeidet ved høgskolen siden 1991 og undervist i pedagogisk teori og praksis/pedagogikk på ulike nivåer i lærerutdanningene.

Bente Vatne er utdanna førskolelærer fra Høgskulen i Volda i 1976. Hun tok hovedfag i pedagogikk, Cand polit-grad ved Universitetet i Oslo i 2002. Vatne har godkjent formell del av doktorgradsutdanning fra Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet i 2006. I tillegg til de obligatoriske kursene i forskerutdanninga har hun tatt kurs tilsvarende 30,5 studiepoeng (den valgfrie delen) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo.

Les mer her


Airindy Ayu Felisita

24. januar 2017

Airindy Ayu Felisita (33) har disputert til doktorgraden ved UiS. Hennes avhandling dreier seg om hvordan offshore-industrien bedre kan bruke en spesiell type stigerør, spesielt i værharde områder.

Et stigerør frakter olje og gass fra brønnhodet på havbunnen og opp til en plattform eller et produksjonsskip. Felisita har studert en type stigerør kalt «steel lazy wave riser» (SLWR). Det er laget av stål som henger i en bue, fordi røret har påmontert oppdriftselementer.

Dette er en relativt ny og interessant løsning for industrien, fordi fleksible rør av plast- og gummimaterialer har lavere levetid enn rør som er laget av stål.

Felisita har studert hvordan slike rør kan prosjekteres og brukes i røff sjø, med produksjonsskip som er i stor bevegelse. Analysen fokuserer på styrke og slitasje, installering og spesielle utfordringer som indre bølger i havet. Den nye kunnskapen kan brukes til å videreutvikle slike stigerør, verifisere design i feltutviklingsfasen og identifisere mulige installasjonsmetoder, skipstyper og værforhold som er påkrevd for installasjon i værharde områder.

I tillegg presenterer avhandlingen et stigerør-konsept til bruk i farvann med breis. Det kan bli svært nyttig, ikke minst fordi det inneholder nye sikkerhetselementer for slike operasjoner.


Svein Terje Strandlie

23. januar 2017

Svein Terje Strandlie (58) er ansatt som ny administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing AS.

– Strandlie er en erfaren leder med lang internasjonal erfaring. Han kjenner SINTEF Raufoss Manufacturing, industrien og SINTEF godt og kommer senest fra tilsvarende stilling hos en av våre viktigste kunder, sier styreleder Reidar Bye om ansettelsen.

Les mer her


Frank H. Aarebrot

20. januar 2017

Professor Frank H. Aarebrot ved UiB har gjort europeisk historie levende for studenter og levert spissformulerte innsikter til norske avisredaksjoner. Torsdag 19. januar fyllte han 70 år.

Frank H. Aarebrot, professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen har gjennom flere tiår markert seg som en av Norges fremste og uredde formidlere av samfunnsvitenskapelig kunnskap, og har vunnet ærefulle priser fra både Norges Forskningsråd og Meltzerfondet for fremragende forskningsformidling.

Les mer her


Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

19. januar 2017

Fredag 20. januar 2017 vil Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer her


Natalie Truong

17. januar 2017

Natalie Truong ved NHH disputerer 19. januar for doktorgraden med avhandlingen «When My Relationship Partner Fails Me»… - The Role of Consumer-Product Relationship in Responses to Functional Failures.
Les mer her


Kristin Sæterdal Myhra

16. januar 2017

Kristin Sæterdal Myhra frå Avdeling for lærarutdanning og idrett campus Sogndal disputerer 17. januar for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlinga "Modelling Permafrost Conditions in Steep Mountain Environments".

Les mer her.


Thomas Kaufmann

10. januar 2017

Prof. dr. Thomas Kaufmann utnevnes til æresdoktor ved Det teologiske menighetsfakultet fredag 13. januar 2017.

Prof. dr. Thomas Kaufmann (Universitetet i Göttingen) er en av verdens fremste reformasjonsforskere. Han utnevnes til æresdoktor ved MF i anledning reformasjonsjubileet i 2017.

Les mer her


Olav Nikolai Breivik

04. januar 2017

16. desember 2017 forsvarte Norsk Regnesentral forsker Olav Nikolai Breivik sin PhD-avhandling "Bayesian spatio-temporal hierarchical modeling: Bycatch in the Barents Sea shrimp fishery and North Atlantic windiness" ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Les mer her


Ulrike Spring

30. desember 2016

Ulrike Spring fekk Fou-prisen for 2016.
Historikaren sin innsats har vore eit særs viktig bidrag til forskings-, utviklings- og formidlingsarbeidet i HiSF gjennom fleire år.
Ho har sterke og fine eigenskapar som innovativ forskar, miljøskapar, diskusjonspartnar og bidragsytar.  Dette har ikkje berre eige fagmiljø hatt glede av, men og fleire forskingsmiljø, fag og utdanningar ved høgskulen. Ho har og eit stort nettverk nasjonalt og internasjonalt, og har ei tydeleg stemme utover HiSF som kjem både vinnaren og heile høgskulen til gode.

Les mer her


Karin Julsrud

20. desember 2016

Karin Julsrud tilbys stillingen som dekan ved Den norske filmskolen (HiL) på åremål for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2021. - Med Karin Julsrud som dekan får vi en visjonær, engasjert og målrettet leder med omfattende erfaring fra film - og TV-bransjen, og med et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt innen kultur - og næringsliv, sier rektor Kathrine Skretting.

Les mer her


Hans Erik Bugge

19. desember 2016

Hans Erik Bugge disputerte for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 15. desember 2016.

Han har forsket på hvordan læreren kan hjelpe elevene til å lykkes med språkfag.

Det er viktig at elever skjønner hvorfor de lykkes med noe og mislykkes med noe annet. Men mange lærere sliter med å legge opp undervisningen slik at elevene får denne innsikten.

Hans Erik Bugge har undersøkt hvordan lærere i språkfag kan hjelpe elevene til å skjønne hvor de befinner seg i det faglige landskapet, og hvordan de skal navigere mot målet.

Avhandlingen har tittelen «Creation of Metacognitive Knowledge and Self-Awareness in the Foreign Language Classroom: a Game-Theoretical Approach».

Hans Erik Bugge er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Bergen i 1996 og arbeider som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger og ved Universitetet i Bergen.

Les mer om doktorgradsarbeidet på uis.no.


Nina Schuhen

15. desember 2016

Nina Schuhen begynte som PhD-stipendiat ved SAMBA, Norsk Regnesentral.

Nina Schuhen har diplom i matematikk fra Heidelberg Universität, Tyskland, med spesialisering innen anvendt statistikk og avanserte prognoser. Siden 2012 har hun vært forsker ved to nasjonale meteorologitjenester, Deutscher Wetterdienst og UK Met Office. Der var hun med på å utvikle og ta i bruk statistiske metoder for forbedring av deterministiske og sannsynlighetsbaserte værmeldinger.

Nina vil fortsette arbeidet med værprognoser ved Norsk Regnesentral, og hennes doktorgradsarbeid vil blant annet forbedre oppdateringen av værprognoser.


Lise Lotte Ågedal

12. desember 2016

Lise Lotte Ågedal forsvarer i offentlig disputas sin avhandling «Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang». Avhandlingen handler om sang som talestimulering ved NMH torsdag 15. desember.

Les mer her


Eli Eikefjord

09. desember 2016

Disputerer om MR-metode.

Eli Eikefjord disputerer tirsdag 13. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Eikefjord disputerer med avhandlingen «Towards clinical application of renal dynamic contrast-enhanced MRI – optimization of technical performance and evaluation of clinical feasibility».  Foto: Ken Åge Kårstad.

Les mer her


Jarle Aarstad

08. desember 2016

Jarle Aarstad ved Senter for nyskaping HiB har fått opprykk til professor.

Aarstad har doktorgrad fra NHH i strategi og ledelse og har vært ansatt ved Høgskolen i Bergen siden 2005; først ved Institutt for økonomisk-administrative fag, og de senere årene ved Senter for nyskaping. 
Han har publisert i en rekke internasjonalt anerkjente tidsskrifter og har deltatt i flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. Aarstads forskning retter seg primært mot fagområdene innovasjon og entreprenørskap i en regional kontekst.

 – Jeg er glad for å få professorkompetanse, men aller mest setter jeg pris på at forskningen vår begynner å bli lagt merke til nasjonalt og internasjonalt. Uten gode samarbeidspartnere hadde dette aldri vært mulig, forteller Aarstad. Foto: Mauricio Pavez


Marit Skivenes

05. desember 2016

Professor Marit Skivenes ved Universitetet i Bergen (UiB) har fått det prestisjefylte Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC). Hun mottar stipendet for nytenkende forskning på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land. Foto: Paul-Erik Lillholm Rosenholm

Les mer her


Mari Bjerck

30. november 2016

Mari Bjerck (36) har i høst begynt som forsker 2 i Østlandsforskning. Hun var inntil nylig ansatt som stipendiat ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og skal i starten av 2017 disputere på avhandlingen "Apparal at work: Work uniforms and women in male dominated occupations" ved Copenhagen Business School, Institutt for Interkulturell Kommunikasjon og Ledelse. Avhandlingen bidrar til vår forståelse av arbeidsuniformer i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og skisserer nye veier for forskning og praksis på dette området. Den er basert på et Forskningsrådsstøttet innovasjonsprosjekt (BIA) i samarbeid med Helly Hansen og Forsvarets logistikkorganisasjon. Les mer om det her.

Bjerck har også en tverrfaglig, internasjonal mastergrad fra 2007 ved Universitetet i Oslo, Senter for utvikling og miljø med en avhandling om nordmenns etablering av fritidsboliger i Brasil. I Østlandsforskning skal hun  blant annet  jobbe med Horizon2020-prosjektet Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA). 


Reidun Renstrøm

28. november 2016

Utdanningsprisen til Reidun Renstrøm. (Foto: Walter Norman Wehus)

Engasjement, formidlingsevne og metodisk utviklingsarbeid er nøkkelord for Reidun Renstrøm – og for prisutvalget da de tildelte fysikk-førsteamanuensisen UiAs Utdanningspris for 2016.

Les mer her


William Gilje Gjedrem

24. november 2016

Disputerer om atferdsøkonomi 29.11.2016

Stipendiat William Gilje Gjedrem fra Handelshøgskolen ved UiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, disputerer for Ph.D-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Feedback and Performance Experiments in Behavioral Economics"

Les mer her


Kristoffer Herland Hellton

22. november 2016

1. november 2016 begynte Kristoffer Herland Hellton som forsker i forskningsavdelingen SAMBA ved Norsk Regnesentral.

Kristoffer Hellton er sivilingeniør i industriell matematikk fra NTNU, med spesialisering i statistikk. Han disputerte med sin doktorgradsavhandling i biostatistikk ved Avd for biostatistikk, UiO, i februar 2015 om utfordringer ved prinsipalkomponent-analyse knyttet til målefeil og konsistens i høy-dimensjonale data, samt en ny klusteringsmetode basert på integrasjon av ulike genetiske datatyper.

Les mer her


Nytt om navn

Kristin T. Ravndal

Kristin T. Ravndal har avlagt doktorgrad om gjenvinning av avløpsvann ved Universitetet i Stavanger. Hun har i sin avhandling utviklet ny kunnskap og konkret renseteknologi for bruk i utviklingsland.

Verden står overfor store vannutfordringer. Vannmangel og utilfredsstillende sanitærforhold er fremdeles hverdagen for flere milliarder mennesker. Avløpsvann inneholder flere gjenvinnbare ressurser, og gjenvinning i en bærekraftig sirkulærøkonomi er i dag målsetningen for fremtidens renseteknologi.

Avhandlingen hennes har tittelen «Biologisk nedbrytning av partikulært og polymerisk organisk stoff i avløpsvannsystemer». Hun avla doktorgraden i disputas ved UiS den 19. juni 2017.


Les om flere navn