Nytt om navn

Stein Olav Skrøvseth

11. april 2016

Skrøvseth (38) er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han har forsket på algoritmebaserte medisinske teknologier. Nå skal han bidra til at myndighetene gjør gode og fornuftige millioninvesteringer i helse-IKT.

- Jeg er beæret over tilliten og ydmyk foran det store nasjonale oppdraget senteret har fått. Vi skal være med på å sikre en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet i årene som kommer. Sammen med Direktoratet for e-helse skal vi hjelpe myndighetene med å finne svaret på det som skjer her og nå. Gjennom forskningen vår skal vi se inn i kula for hva som venter sektoren i fremtiden, sier Skrøvseth.

Han er sivilingeniør med doktorgrad i fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Les mer på ehealthresearch.no


Siri Andreassen Devik

09. april 2016

Den 27. april vil Devik disputere ved Nord universitetet med avhandlingen "Hjemmesykepleie til eldre som bor på bygda med uhelbredelig kreft".

Devik (f.1971) er ansatt som Ph.D-stipendiat ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge.

I mitt PhD arbeid er formålet å se nærmere på omsorgsbehov og livskvalitet hos hjemmeboende eldre som er rammet av kreft. Studien vil sette søkelys på den sammensatte opplevelse og mestring av sykdom, symptomer, livssituasjon(alder og sosiale faktorer) og den kommunale hjelp som ytes i utkantene. Både kvalitative og kvantitative metoder vil anvendes, sier Devik til Senter for omsorgsforskning Midt-Norge.

Les mer på nord.no


Kalle Moene

07. april 2016

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er i år tildelt ESOP- Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling ved Økonomisk institutt sin leder, Kalle Moene.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen tildeles norske forskere som har levert vitenskapelige bidag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Moene mottar belønningen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag "for sin sentrale bidrag til studiet av den nordiske modellen, korrupsjon, økonomisk ulikhet og institusjoners betydning for vekst". Moene er professor i økonomi og leder av ESOP.

Les mer på uio.no


Thor Ole Gulsrud

04. april 2016

Gulsrud er ansatt i IRIS som prosjektleder for Norway Pumps & Pipes og senior rådgiver innen helseforskning. Gulsrud har lang erfaring både fra medisinsk teknologi og olje og gass. Han har doktorgrad innen datamaskinbasert deteksjon av brystkreft og jobbet i den forbindelse tett med radiologer ved Stavanger universitetssykehus (SUS). Forskningsarbeidet ble utført som en del av en førsteamanuensisstilling ved UiS.

Gulsrud har vært forskningssjef for Boring og Brønn i SINTEF og før han startet i IRIS jobbet han i forsknings- og utviklingsavdelingen i det amerikanske selskapet National Oilwell Varco. Formålet med Norway Pumps & Pipes er å utvikle et tett faglig samarbeid mellom to ulike sektorer; medisin og oljeteknologi. Initiativtakerne er SUS, IRIS, UiS og Greater Stavanger. Disse skal i tett samarbeid med partnere fra næringslivet bidra til utvikling av nye og forbedrede produkter og tjenester innen helse og omsorg.


Gard Frodahl Tveitevåg Svingen

03. april 2016

Den 07.04.2016 disputerer Gard Frodahl Tveitevåg Svingen for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Tittelen på avhandlingen er : "Components of the choline oxidation pathway in relation to acute myocardial infarction, type 2 diabetes and mortality. Prospective observational studies among patients with suspected or verified coronary heart disease in Norway"

Les mer på uib.no


Leik Woie

31. mars 2016

I en alder av 77 år har tidligere overlege ved Stavanger Universitetssjukehus Leik Woie disputert til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger.

Woies doktorgradsarbeid baserer seg på et samarbeidsprosjekt mellom Hjerteavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for elektroteknikk og databehandling (IDE), der professorene Trygve Christian Eftestøl, Kjersti Engan og Jan Terje Kvaløy var viktige medspillere.

Om doktorgradsarbeidet sitt sier Woie at det er utviklet nye metoder for å undersøke infarkt-arr i hjertemuskelen ved hjelp av magnettomografi. Disse har vist seg å være langt mer effektive enn de som vanligvis er i bruk for å fastslå arrets lokalisering, størrelse og karakter.

Les mer på uis.no


Kenneth Hugdahl

29. mars 2016

Professor Kenneth Hugdahl ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen (UiB) var innehaver av et Advanced Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC) mellom 2010 og 2015. Nå har han klart den utrolige bragden å få et nytt slikt stipend, som plasserer ham helt i den globale eliteserien av norske forskere.

Det er kun Nobelprisvinner Edvard Moser ved NTNU som tidligere har mottatt ERC Advanced Grant to ganger. Dette er det mest høytstående stipendet som blir delt ut av ERC. I tillegg har samfunnsøkonom Bård Harstad ved Universitetet i Oslo (UiO) mottatt først et Starting Grant og tidligere i år et Consolidator Grant fra ERC.

Les mer på uib.no


Monika Knudsen Gullslett

27. mars 2016

Gullslett disputerer for ph.d.-graden fredag 29. april 2016 ved Universitetet i Agder (UiA). Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Disputasen vil finne sted ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen.

Tittelen på avhandlingen er: «En kvalitativ studie om personlige opplevelser og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant aktutteam – hva kan fremme bedring i psykiske kriser?»

Les mer på uia.no


Talette Rørvik Simonsen

22. mars 2016

Master Talette Rørvik Simonsen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d) den 1. april.

Tittelen på avhandlingen er: Towards a «Photographic Synthesis» of the Arts? A Study of Architectural Photography in publications of Le Corbusier’s The Chapel of Ronchamp in the 1950s.

I sin avhandling undersøker Simonsen ulike publikasjoners fotografiske framstilling av et av etterkrigstidens mest sentrale arkitekturverk: Le Corbusiers The Chapel of Ronchamp (1950-55). Simonsen retter søkelys mot arkitekturfotografiets fleksibilitet som retorisk medium.

Les mer på uio.no


Jørn Ljunggren

21. mars 2016

Master i sosiologi Jørn Ljunggren vil 1. april forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO).

Tittelen på avhandlingen er: How does gender and ethnicity influence the analysis of cultural elites, and how do sampling strategies affect understandings of variation within those elites?​

Les mer på uio.no


Ernst Håkon Jahr

20. mars 2016

Professor emeritus og tidligere rektor ved Universitetet i Agder (UiA), Ernst Håkon Jahr, er blitt tildelt Gunnerus-medaljen for hans mangeårige og fremragende forskning innen språkvitenskap.

- Jeg er svært glad og stolt. Å motta Gunnerusmedaljen er jo noe av det største som kan skje en forsker i Norge. Det er ikke noe en tror eller kan regne med at skal skje. Jeg er veldig takknemlig for at jeg gjennom så mange år har fått anledning til å arbeide på så spennende felter som forskning og institusjonsbygging, undervisning og formidling. Det har gitt mening i hverdagen og glede i arbeidet i alle år. Uten familien og gode kolleger i inn- og utland hadde jeg ikke kunnet nå de resultater som i dag har resultert i denne store anerkjennelsen, sier Ernst Håkon Jahr, og legger til at det virkelig var en stor opplevelse å få Gunnerusmedaljen.

Les mer på uia.no


Cecilie Schou Andreassen

19. mars 2016

Forsker Cecilie Schou Andreassens forskning på avhengighet er lest av millioner. Nå får hun Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.

204 oppslag i norsk papirmedia, 637 oppslag på norsk internett og flere hundre internasjonale nettmedier har omtalt Cecilie Schou Andreassens forskning på ulike former for avhengighet. Huffington Post, med sine 115 millioner unike brukere, er en av flere medier som har omtalt forskningen.

Andreassen er i dag postdoktor ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen (UiB). I august går hun over i ny jobb som professor ved Institutt for klinisk psykologi. Siden doktorgraden i 2009 har hun forsket på ikke-kjemisk avhengighet, mellom annet avhengighet av spill, Facebook, shopping og arbeidsavhengighet.

Les mer på uib.no


Alina L. Evans

17. mars 2016

Fredag den 18. mars forsvarer Alina L. Evans sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad, Høgskolen i Hedmark. Tittelen for avhandlingen er: Ecophysiology of brown bears; basic physiology and effects of hibernation, pregnancy, body mass, and capture.

Hvordan overlever brunbjørnen 6-7 måneder i hiet uten å spise, drikke eller gå på do? Hvordan vet bjørnen når den skal gå i hi og hva vår den til å gå ut av hiet om våren?  Hvordan regulerer bjørner kroppstemperaturen og hjerteaktiviteten under vintersøvnen og når de er aktive? Og påvirkes bjørner av menneskelig aktivitet? Dette er noen av spørsmålene som besvares i denne avhandlingen.

Disputasen holdes på engelsk og finner sted i låven på Campus Evenstad fredag 18. mars.

Les mer på hihm.no


Monika Knudsen Gullslett

15. mars 2016

Gullslett disputerer den 29.april ved Høgskolen i Sørøst- Norge, campus Drammen med avhandlingen: «En kvalitativ studie om personlige opplevelser og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant aktutteam – hva kan fremme bedring i psykiske kriser?»

Studien har hatt som hensikt å undersøke personer i kriser sine opplevelser av, og erfaringer med psykiske kriser, hva som er god hjelp.  Det har vært spesielt fokus hva som fremmer bedring i psykiske kriser, og om ambulante akutteam er en god tjeneste sett fra brukerne sin side.

Les mer på usn.no


Tore Dag Bøe

12. mars 2016

Den 11. mars 2016 forsvarte Bøe doktorgradsavhandlingen «They say yes; they don’t say no» - Experiences of change in dialogical approaches to mental health - a qualitative exploration for ph.d.-graden på ved Universitetet i Agder, Campus Kristiansand.

Bøe har fulgt Fakultet for helse og idrettsvitenskaps doktorgradsprogram med spesialisering i helse- og idrettsvitenskap. Han er stipendiat ved Institutt for psykososial helse. Sørlandet sykehus v/Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) og DPS Strømme har også bidratt til gjennomføring av doktorgradsarbeidet.

Les mer på uia.no


Sonja Mellingen

10. mars 2016

Mellingen disputerte torsdag 10. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Alkoholbruk, partilfredshet og samlivsstatus. Før, inn i, og etter svangerskapet – korrelater eller konsekvenser?»

Mellingen er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og er klinisk spesialist i rus- og avhengighetsspørsmål. Hun arbeider ved KoRUS-Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, der hun har ferdigstilt avhandlingen. De første årene av avhandlingsarbeidet var hun ansatt som stipendiat ved Senter for Kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen. Som ph.d.-kandidat har hun vært tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet.

Les mer på uib.no


Kristin Heggdal

09. mars 2016

Heggdal er ansatt som ny forskningsleder og professor ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Heggdal er utdannet sykepleier ved Betanien Sykepleierhøgskole i Bergen (1982). Hun har hovedfag (1994) og doktorgrad (2003) i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen og er professor innen feltet kvalitative forskningsmetoder. Samarbeid med pasienter og helsepersonell i spesialist-og kommunehelsetjenesten preger hennes forskningsarbeid. Hun vil tiltre 1.april 2016 ved LDH.

Les mer på ldh.no


Guro Ødegård

08. mars 2016

Ødegård er tilsatt som forskningsleder for Seksjon for ungdomsforsking ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA fra 1. mars 2016.

Ødegård er sosiolog og kommer fra stilling som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Der har hun vært tilknyttet forskingsprogrammet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor – et senter hun har vært leder for det siste året.

I 2009 disputerte Ødegård med doktoravhandlingen «Motløs ungdom? Nytt engasjement i et gammelt demokrati». Omdreiningspunktet for hennes forskingsinteresse har vært ungdom, samfunnsengasjement og demokrati, men har de senere e årene også omfattet flere studier av frivillig sektor og det flerkulturelle sivilsamfunnet.

Les mer på hioa.no


Kim Robert Lisø

07. mars 2016

Lisø (46) fra Skanska er tilsatt som professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU.

Professoratet vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring, og er en viktig del av det nyopprettede senteret for forskningsdrevet innovasjon ved SINTEF/NTNU - SFI Klima 2050.

Lisø har doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU med tema klimatilpasning av bygninger i lys av klimaendringer. Han er i dag innovasjonssjef i Skanska, og har lang erfaring med å lede høykompetente fagmiljøer. Tidligere har han ledet Skanska Teknikk, og vært ansvarlig for forretningsutvikling i byggvirksomheten i Skanska.


Hanne Haavind

05. mars 2016

Professor emerita Hanne Haavind ved Universitetet i Oslo ble 17. februar slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats innen kjønnsforskning.

Haavind var tidlig ute med å stille spørsmål ved psykologiens oppfatning om at mors sentrale rolle i foreldreskapet var tuftet på biologiske forutsetninger som kun gjaldt kvinner. I artikkelen «Myten om den gode mor» fra 1973, i boka med samme tittel, trekker hun veksler på sine personlige erfaringer og ønsket om å dele omsorgen med en mann.

Les mer på uio.no


Tine Widerøe

04. mars 2016

Widerøe er ny rektor ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Widerøe er 47 år. Hun er diplomøkonom fra BI, har grunnfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (UiO) og en mastergrad i utdanningsledelse fra UiO. I tillegg har hun gjennomført ulike lederkurs ved AFF, NHO og BI.

– Westerdals Oslo ACT går en spennende tid i møte, og vi skal jobbe målrettet mot vår visjon om å bli en ledende og nyskapende høyskole innen kunst, kommunikasjon og teknologi. Vi utdanner studenter innenfor områder som er i rask utvikling, og for å fortsette å være attraktive for både studentene og bransjene, må vi være framoverlente, omstillingsdyktige og modige, uttaler Tine Widerøe.


Finn Jørgensen

03. mars 2016

Professor Finn Jørgensen ved Handelshøgskolen, Nord Universitet er en av tre vinnere av Forskerforbundets Hjernekraftpris for 2015.

Hjernekraftrprisen deles ut til forskere som har utmerket seg ved god formidling av relevant forskning.

Jørgensen får prisen for det vitenskapelige bidraget «Virkninger av trafikksikkerhetstiltak – Synlige og mer skjulte virkninger».

Bidraget omhandler tanker rundt trafikksikkerhet, trafikksikkerhetsundersøkelser, hva de egentlig viser, hvordan resultater og effekter påvirker atferd på en ikke-tilsiktet måte og hvilken lærdom en kan trekke av dette.

Les mer på nord.no


Bernard Enjolras

02. mars 2016

Enjolras blir leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunnsforskning.

Han ser frem til videre samarbeid når avtroppende senterleder Guro Ødegård starter som leder for seksjon for ungdomsforskning ved NOVA/HiOA.

Assisterende direktør ved Institutt for samfunnsforskning Bernard Enjolras ledet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor frem til 2015. Han overtar nå stillingen på ny, etter Ødegård.

Les mer på samfunnsforskning.no


Dag Jørund Lønning

01. mars 2016

Professor Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), er kåret til Årets bygdeprofil i Norge.

Årets bygdeprofil er Bygde-Norge sin hederspris. Den har blitt utdelt hvert år siden 2004.

Tidligere vinnere er blant andre Odd Nordstoga, Therese Johaug, Danskompaniet Frikar, Oddgeir Bruaset og Yasmin Syed.

Lønning er den første akademiker som har vunnet denne tittelen.

Les mer på hlb.no


Margareth Sandvik

29. februar 2016

Cand.philol. Margareth Sandvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.) den 17.mars.

Hva er valgkampens funksjon? Å gi velgerne grunnlag for å ta valg. Da må valgkampen formidle politikk, vise politiske skillelinjer og informere velgerne om hvilke saker de ulike partiene vil arbeide for, og hvordan de vil handle for å fremme disse sakene.

I avhandlingen sin undersøker Margareth Sandvik om valgkampen oppfyller disse kravene.

Les mer uio.no


Mira Randahl

28. februar 2016

Tirsdag den 01. mars disputerer Randahl ved Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder for graden philosophiae doctor (ph.d.), med spesialisering i matematikkdidaktikk.

Tittel på avhandling er: “Engineering students approaching the mathematics textbook as a potential learning tool - opportunities and constraints”

Den tar for seg hvordan ingeniørstudenter bruker en lærebok for å lære matematikk.

Prøveforelesning og disputas finner sted i UiT Norges arktiske universitet, Campus Narvik.

Les mer på uia.no


Ira Malmberg-Heimonen

26. februar 2016

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått nærmere 16 millioner for å redusere frafall i skolen.

Forskerne skal evaluere en kartleggings- og oppfølgingsmodell for å redusere frafallet i videregående skole.

Prosjektet ledes av HiOA-professor Ira Malmberg-Heimonen.

-  Vi er glade for å være med på et så viktig prosjekt, og vi ser frem til å samarbeide med skoler og fylkeskommuner om å bruke denne evalueringsmetodikken for å finne løsninger på hvordan skoler skal arbeide systematisk med frafall, sier hun.

Les mer på hioa.no


Jens Uwe Korten

23. februar 2016

Prorektor Jens Uwe Korten ved Høgskolen i Lillehammer er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som styreleder for Norgesuniversitetet for en fire-årsperiode fra 1. januar 2016.

Norgesuniversitetet har som overordnet mål å bidra til å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig, ved å gi studenter tilgang til relevant utdanning uavhengig av tid, sted og alder.

Korten er født og oppvokst i Tyskland. Han er utdannet som musikklærer ved Hamar lærerhøgskole (1987), har studert fjernsynsregi i Lillehammer (1989), tysk-mellomfag og hovedfag i medievitensskap ved Universitetet i Oslo (cand. phil.).

Les mer på hil.no


Ragnhild Bjarkøy Strandberg

22. februar 2016

Strandberg disputerer fredag 26. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Tittelen på  avhandlingen er: “Psychological well-being, diabetes’ impact on daily life, and glycaemic control in adults with type 1 diabetes”

Type 1 diabetes medfører store krav til egenbehandling, der den som har diabetes selv må ta det daglige ansvaret for blodsukkerkontroll og behandling. Blodsukkeret påvirkes av mange faktorer. Kunnskap om sammenhenger mellom psykososiale forhold, sykdommens innvirkning på hverdagslivet og blodsukkerregulering er viktig for helsepersonell i konsultasjoner med personer med type 1 diabetes.

Les mer på hib.no


Terje Tvedt

20. februar 2016

I et nytt og storstilt historieprosjekt ønsker professor Terje Tvedt å forklare hvorfor den industrielle revolusjon oppsto i Europa og ikke i Asia. Tvedt er nå i finalerunden til ERC Advanced Grant.

– Det er snakk om et omfattende prosjekt som skal søke å gi et nytt svar på et av de aller mest studerte spørsmålene i historien: Hvorfor oppsto den industrielle revolusjon i Storbritannia på slutten av 1700-tallet og ikke i India, Kina eller Det osmanske riket, sier Tvedt.

ERC Advanced Grant tildeles forskere som er ledende på sitt felt og kan vise til fremragende resultater i løpet av de siste 10 årene.

Les mer på uib.no


Nytt om navn

Eirin Abrahamsen

Eirin Abrahamsen (31) fra Sandnes har i sin doktoravhandling utviklet bedre og mer miljøvennlige kjemikalier som kan hindre isdannelse i gassrørledninger.

Abrahamsen disputerte til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger 1. februar.

Når naturgass og vann blir utsatt for høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer, kan det føre til en type ising som skaper problemer. Is-lignende strukturer kalt gasshydrater kan tette rørledningene og dermed hindre produksjon og transport av olje og gass.

Ofte brukes en slags frostvæske for å forhindre dannelse av gasshydrater, men problemet er at du må ha store mengder for at det skal være effektivt.

De siste 10-20 årene har det vært stor interesse for alternativer, som for eksempel lavdoserings hydrat-inhibitorer, forkortet LDHI-er. Dette er kjemikalier som kan brukes i stedet for, eller sammen med frostvæskene. På grunn av de strenge HMS-reglene i Norge er det svært få kjemikalier av denne typen som brukes i Nordsjøen i dag.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen utviklet og testet mange ulike og nye typer LDHI-er. Flere av disse har gitt gode resultater, spesielt én type ga god effekt samtidig som den er miljøvennlig nok til å brukes på norsk sokkel.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen vært tilknyttet Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM) ved UiS. Abrahamsens avhandling har tittelen «Investigation of New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors».


Les om flere navn