Nytt om navn

Rune Enger

04. juni 2016

Den 6. juni vil Cand.med. Rune Enger ved Institute of Basic Medical Sciences forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d. ved Universitetet i Oslo.

Tittelen på avhandlingen er: The Neuroimaging Revolution: Shedding Light on Neuron-Glia Interactions in Health and Disease.

Årtier med forskning har kartlagt hvordan nervecellene i hjernen fungerer. Funksjonene til gliacellene – som er minst like tallrike som nervecellene –  er langt mindre kjent. Hjerneforskningen gjennomgår nå en revolusjon fordi man har utviklet metoder til å studere hvordan gliacellene fungerer og hvordan de kommuniserer med nervecellene. Ved hjelp av fluorescerende nanosensorer og avansert lasermikroskopi belyser denne doktoravhandlingen samspillet mellom gliaceller og nerveceller under normale forhold og hvordan samspillet er forstyrret ved migrene og epilepsi.

Les mer på uio.no


Ola Didrik Saugstad

03. juni 2016

Professor Ola Didrik Saugstad ved Universitetet i Oslo har siden 1970-tallet forsket på gjenopplivning av nyfødte. Nå er han tildelt tittelen æresprofessor ved Pirogov Russian National Research Medical University.

Saugstads forskning har vært banebrytende. Han har fått endret den 200 år gamle praksisen fra bruk av ren oksygen ved gjenopplivning, til bruk av vanlig luft. Forskningen førte til en nedgang i dødsraten på 30 prosent. Flere hundre tusen barn reddes hvert år. I 2010 ble luft anbefalt i internasjonale retningslinjer, basert på Saugstads og kollegenes forskning.

Les mer på uio.no


Paavo Lipponen

01. juni 2016

Finlands tidligere statsminister, Paavo Lipponen, er tildelt den første High North Hero-prisen. 

Den internasjonale High North Hero-prisen er innstiftet av Nordområdesenteret ved Nord universitet for å hedre en person, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å skape oppmerksomhet om eller utvikle nordområdene.

Lipponen har gjennom en årrekke arbeidet for å få nordområdene – ikke minst de økonomiske mulighetene - på den internasjonale dagsordenen.

Han sørget for å etablere EUs «Northern Dimension Policy», som var første fase frem til EU i dag har etablert en egen strategi for Arktis. Lipponen er fortsatt meget aktiv som framsnakker av nordområdene.

De seneste årene har han publisert tre rapporter om næringsutvikling, samarbeid og politikk i nordområdene.

Les mer på nord.no


Rania Fahim El-Gazzar

31. mai 2016

Rania Fahim El-Gazzar disputerer den 1. Juni ved Universitetet i Agder for ph.d.-graden med avhandlingen «Understanding Cloud Computing Adoption within Organizations» ved Institutt for informasjonssystemer.

I avhandlingen forsker hun på hvilke faktorer som spiller inn når en organisasjon - gjerne bedrift - tar i bruk "Cloud Computing" - eller nettskyen, som vi sier på norsk.

To sentrale spørsmål blir stilt: Hvilke faktorer i institusjonen har betydning for hvordan nettskyen blir tatt i bruk i organisasjonen – og hvordan påvirker institusjonelle faktorer strategien for hvordan nettskyen blir tatt i bruk?

Les mer på uia.no


Samuel Etikpah

30. mai 2016

Samuel Etikpah ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo vil den 03. juni forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tittelen på avhandlingen er: "The Kundum And Mother River Festivals: Exploring Ritual, Interreligious Collaboration And Community Development In Jomoro, Ghana".

Avhandlingen er en flerdimensjonal studie av Kundum og Mother River festivalene i små byer i det vestlige Ghana blant den etniske gruppen Akan Nzema.

Les mer på uio.no


Ellen Brinchmann

29. mai 2016

Master Ellen Brinchmann ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo vil den 1. juni forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av ordkunnskap for utviklingen av leseforståelse.

Tittelen på prøveforelesningen er: En kritisk drøfting av ulike metoder og instrumenter for måling av leseforståelse, med fokus på utfordringer forbundet med å identifisere elever med leseforståelsesproblemer.

I denne avhandlingen i spesialpedagogikk utforskes betydningen av ordkunnskap for utviklingen av leseforståelse.

Les mer på uio.no


Tale Barøy

28. mai 2016

M. sc. Tale Barøy ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo vil den 30. mai forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Tittelen på avhandlingen er: Genomic and transcriptomic aberrations in osteosarcoma.

Barøy har i sin doktorgradsavhandling undersøkt feil, eller mutasjoner, som finnes på arvematerialet i benkreftprøver og studert konsekvensen av disse mutasjonene.

Les mer på uio.no


Marianne Aasen

24. mai 2016

Stortingsrepresentant Marianne Aasen begynner som leder for Simula-skolen når hun går ut av Stortinget neste år. Aasen har sittet 12 år på Stortinget for Arbeiderpartiet. Første perioden satt hun i finanskomiteen, og har siden 2009 sittet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Fra neste sommer skal Marianne Aasen leder utdanningsaktiviteten på Simula.

Simula er veldig fornøyd med å få Marianne Aasen med på laget, sier Professor Aslak Tveito, administrerende direktør i Simula.

Marianne Aasen har erfaringer og et kontaktnett som gir Simula-skolen nye utviklingsmuligheter, sier Tveito.


Siv Ringdal

23. mai 2016

Den 26. mai vil Cand.philol. Siv Ringdal ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Disputaset tar for seg kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York i perioden 1945-1965.

I dagens debatter om innvandring er kroppen, ikke minst kvinnekroppen, ofte gjenstand for diskusjoner om integrasjon, frihet, og forholdet til religion og sekularisering. Jeg vil tilføre dagens debatt nye perspektiv med en historisk kulturanalyse av kroppens transformasjon blant unge norske innvandrerkvinner i New York, sier Ringdal om sitt phd-prosjekt.

Les mer på uio.no


Tord Willumsen

21. mai 2016

Willumsen (42) har begynt som forsker 2 i Østlandsforskning. Willumsen er utdannet statsviter fra UIT – Norges Arktiske Universitet og har en bred fagkrets som spenner fra historie og religionsvitenskap til teologi og russisk språk og litteratur. Han har de siste årene vært ansatt på universitetet i Tromsø, først som stipendiat og deretter som universitetslektor og forsker.

Hans doktoravhandling er for tiden i sluttfasen, og har tittelen: «Ordførerroller: Lokalt politisk lederskap mellom institusjonelle rammer og lokal politisk kultur».

Willumsens forskning er i stor grad sentrert rundt lokalpolitikk, politisk ledelse, valg og lokal administrasjon og ikke minst samspillet mellom politisk og administrativ ledelse på kommunenivå. 


Terje Aven

18. mai 2016

Professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger er nylig blitt utnevnt til sjefredaktør for det anerkjente, internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Risk and Reliability (JRR - Tidsskrift for risiko og pålitelighet).

-Det er en ære og en tillitserklæring å ha fått denne jobben, sier Aven, og legger til at det medfører mye, men givende, arbeid og at han ser fram til å få være med på å forme og utvikle fagområdet. En gruppe dyktige fagredaktører fra ulike deler av verden skal sammen lede den faglige bedømmingen og utvelgelsen av artikler.

Les mer på uis.no


Stine Kvamme

15. mai 2016

Østlandsforskning har ansatt Kva.mme som ny forsker

Kvamme starter sin forskerkarrieren sin hos Østlandsforskning og er for tiden særlig koblet på arbeidet med en bioøkonomistrategi og tiltak for Innlandet.

Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Hennes masteroppgave het ‘Samspill mellom elektrisitet og fjernvarme : er elkjel til substitusjon aktuelt i Norge?’. Hennes arbeidssted er Østlandsforsknings Lillehammer-kontor.


Geir Evensen

13. mai 2016

Geir Evensen er ansatt som forskningsleder ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). 

Evensen kommer fra Statoil og skal jobbe ved IRIS sin avdeling i Bergen, hvor han blir en del av reservoar-gruppen.

Forskningssjef Randi Valestrand er godt fornøyd med å få Evensen med på laget.

- IRIS og Evensen deler en lang historie. Han fant opp Ensemble Kalman Filter (EnKF) som IRIS har brukt siden tidlig på 2000-tallet. Etter 13 år i oljebransjen er han tilbake til forskning her på IRIS. Du kan si at nå er ringen er sluttet, sier hun.

Les mer på iris.no


Asbjørn Kårstein

11. mai 2016

Asbjørn Kårstein er ansatt som forsker ved Østlandsforskning. 

Kårstein har en allsidig bakgrunn. Han er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole, cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra NTNU, og PhD i tverrfaglige kulturstudier (Science and technology studies, STS) ved Senter for teknologi og samfunn, NTNU.

 – Kårstein har en allsidig kompetansebakgrunn som passer godt inn i Østlandsforsknings profil og utviklingsretning, sier direktør Roger Lian. – Dette omfatter blant annet hans teoretiske fordypning som innovasjonsforsker, og hans erfaring som forsker innen entreprenørskapsutdanning.

Les mer på Østlandsforskning


Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

09. mai 2016

Rotevatn er ansatt som ny leder for medieutdanningen i Volda.

Hun er selv fra Volda, og jobber for tiden som redaktør og daglig leder for Allkunne AS, et digitalt oppslagsverk for nynorsk. Tidligere har hun jobbet som blant annet journalist for NRK og nyhetsredaktør for Kanal24 (Radio Norge)

— Ideelt sett burde jeg hatt en doktorgrad, men da kunne jeg ikke hatt like mange år med erfaring på gulvet, sier Rotevatn til Khrono.

— I Volda driver vi med praktisk medieutdanning, så jeg tror den praktiske kompetansen min veide tungt, sier hun.

Allikevel understreker hun at hun har respekt for den akademisk tyngden til de ansatte rundt henne.

— Det er mange dyktige ansatte på medieutdanningen, og jeg ønsker å lytte til mange gode råd.

Les mer hos khrono.no


Geir Wiik

06. mai 2016

Bodømannen Geir Wiik er ansatt i stillingen som leder for Norut sitt nyopprettede kontor i Bodø. Han skal lede oppbyggingen av forskningsselskapets droneaktivitet i Nordlandsbyen. 

Wiik har bakgrunn fra luftforsvaret og til sammen 38 års erfaring fra forsvaret, nasjonalt og internasjonalt. 

Norut etablerer kontor i Bodø for å utvikle og profesjonalisere droneindustrien, både når det gjelder tjenesteutvikling og operativ praksis.

- Jeg synes det er flott at dette etableres i flybyen Bodø, og at et forskningsselskap med base i Tromsø tar et slikt initiativ. Jeg gleder meg til å jobbe mellom disse to miljøene. Vi ser bare starten på droneaktiviteten, dette feltet blir utrolig spennende framover, sier Wiik.

Les mer på norut.no


Pia Heltoft

04. mai 2016

De fleste norskproduserte poteter blir lagret i kortere eller lengre tid. Poteten er den utsatt for 10–30 produsent svinn under lagring. Dette utgjør et store verditap her i landet.

Pia Heltoft disputerer 10. mai ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun forsøker å finne metoder for å redusere det store lagringssvinnet. Avhandlingen har tittelen: "Potetkvalitet under lagring: Effekt av modningsgrad og ventilasjonsstrategier."

Svinn og kvalitet blir i stor grad påvirket av lagringsforholdene, men også av kvaliteten på varen som legges inn på lager. Dette betyr at for å lykkes med lagring er det viktig å ha fokus på råvarekvaliteten, slik som potetens modningsgrad og sykdomssmitte.

- Formålet med studien er å bidra med kunnskap som hjelper til med å opprettholde kvaliteten og redusere tapet under lagring, forteller Pia Heltoft.

Les mer på nibio.no


Gro Ellen Mathisen

03. mai 2016

Mathisen blir ny dekan ved SV-fakultetet, Universitetet i Stavanger, fra 1. august. Hun er i dag professor i organisasjonspsykologi ved Norsk hotellhøgskole (NHS).

Den nye dekanen har vært tilknyttet universitetet siden 1997, selv om hun i flere år har arbeidet i det private næringslivet. Fra 2008 til 2015 jobbet hun i Statoil med rådgiver- og lederoppgaver innenfor HR og HMS. 

– Universitet har en viktig rolle i regionen. Men vi må også ha som mål å ta en posisjon som et sentralt universitet i Norge. Jeg gleder meg til å bidra til det, sier Mathisen.

Erfaringene med å lede organisasjonsendringer i næringslivet er nyttige når UiS befinner seg midt inne i en omstillingsprosess, mener Mathisen. 

Les mer på uis.no


Iben Brinch Jørgensen

02. mai 2016

Mandag 2. mai vil Jørgensen ved forsvare sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Hun har vært stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og har undersøkt hvordan steder er skapt gjennom våre retoriske praksiser.

 Avhandlingen viser at også steder kan ha en retorikk, der selve stedet blir medskapende og påvirker hvordan vi opptrer og kommuniserer.

– Vi kan også bruke stedsretorikk for å inkludere eller ekskludere andre, eller til å etablere et fellesskap. Mange steder er omgitt av et etos, en troverdig status som vi låner for å smykke oss med eller bruke for alt det er verd i sosiale sammenhenger, sier Iben Brinch Jørgensen.

Les mer på uio.no


Camilla Osberg

30. april 2016

Osberg disputerer 2. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”The protein N-terminal acetyltransferase C (NatC) – Functional implications and evolutionary conservation”.

Osberg har vært stipendiat ved Molekylærbiologisk institutt siden 2013.  Hun har vært tilknyttet forskningsgruppen Protein N-terminal acetylering som er tilknyttet ProtMetD forskningsprogrammet.  Professor Thomas Arnesen har vært hovedveileder og forsker Michael Marië medveileder. 

Les mer på uib.no


Siri Jakobsen

28. april 2016

Jakobsen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) fredag 29. april 2016 ved Handelshøgskolen, Nord universitet, studiested Helgeland.

Tittelen på avhandlingen er:

Environmental innovation cooperation:

The development of cooperative relationships between Norwegian firms

Tittelen på prøveforelesningen er:

Faktorer som påvirker verdiskaping i miljøvennlig innovasjon: Bedrifter, allianser og co-opetition.

Les mer på nord.no


Kjell Vassdal

27. april 2016

Da prisene ved den anerkjente filmfestivalen Tribeca Film Festival ble delt ut i New York 21. april ble den norske filmfotografen og mangeårige professoren og hovedlæreren for foto ved Den norske filmskolen, Kjell Vassdal, tildelt prisen for beste fotografi i klassen Internasjonal fiksjonsfilm for filmen "El Clásico".

Filmen "El Clásico" er regissert av norsk-kurdiske Halkawt Mustafa og er historien om de kortvokste kurdiske brødrene Alan og Shirwan, og Alan sine bestrebelser på å få kvinnen han elsker. Dette tar de to på en roadtrip på en knallgrønn ATV fra Irak til Madrid. Filmen fikk gode anmeldelser da den ble satt opp i Norge, og ble altså valgt ut til å bli vist på Tribeca Film Festival i New York.

Les mer på hil.no


Tanja Storsul

25. april 2016

Storsul er ansatt som ny instituttdirektør ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF).

På et instituttmøte den 20. april ble den nye ISF-direktøren ønsket velkommen av en fullsatt sal med forskere og medarbeidere. Midlertidig direktør, Anne Kari Lande Hasle, takket for seg, og overlot til styreleder Eivind Smith å formelt gi direktørnøkkelen til Storsul.

Storsul takket for tilliten og påpekte alle de positive tilbakemeldingene hun hadde fått så langt når hun har snakket om sin nye arbeidsplass ISF. Hun understreket at hun vil bruke sin tverrfaglige kunnskap fra statsvitenskap samt medier og kommunikasjon til å bringe videre ISFs allerede gode forskningsståsted.

Storsul (45) er dr. polit. i medievitenskap (2002) samt cand. polit. i statsvitenskap (1997).

Les mer på samfunnsforskning.no


Marit Engen

23. april 2016

Stipendiat Marit Engen ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) disputerte den 22. april 2016  for sin doktorgrad med en avhandling hvor hun bl.a. har sett på hvordan frontansatte i serviceorganisasjoner innoverer gjennom å initiere, utvikle og iverksette nye løsninger i sitt arbeid.

Tittelen på avhandlingen er "Frontline employees as participants in service innovation processes - Innovation by weaving". Engen har tilhørt doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor (INTOP) på HiL.

Les mer på hil.no


Hans Tore Rapp

22. april 2016

Professor Hans Tore Rapp ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen (UiB) skal koordinere EU-prosjektet Deep-sea Sponge Grounds EcosystemS of the North Atlantic (SponGES). Et internasjonalt team av forskere skal kartlegge og undersøke svampeøkosystemer i Nord-Atlanteren.

– Målet er å bygge et solid kunnskapsgrunnlag for å bevare og samtidig legge til rette for å kunne bruke og utnytte ressurser i områder der det er svampebunner på en bærekraftig måte. Svampebunnene er blant de mest mangfoldige, økologisk og biologisk viktige og sårbare økosystemene i dyphavene, sier Rapp.

Les mer på uib.no


Frode Thuen

21. april 2016

Professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen (HiB) blir tildelt Foreningen 2 Foreldre sin hederspris 2016. Han får prisen for sitt fremragende arbeid innen familieområdet og hans fokus på viktigheten av å ivareta familiemessige bånd.

Thuen har vært aktiv i media ved å poengtere at hvis barn opprettholder god kontakt med begge sine foreldre er risiko for psykiske problemer mindre sannsynlig. Thuen har også påpekt viktigheten av at begge foreldre benytter seg av sine muligheter til fødselspermisjon for å knytte sterke bånd til barna fra første stund.

F2F er en kjønnnøytral foreldreorganisasjon som har som målsetting å sikre trygge familieforhold for barn som har to hjem. Foreningen jobber for å sikre barnets rett til et familieliv med begge foreldre, selv om mor og far ikke er kjærester lenger.

Les mer på hib.no


Sudha Basnet

19. april 2016

Tirsdag den 19. april 2016 presenterte Basnet sin avhandling for graden ph.d ved Universitetet i Bergen (UiB).

Tittelen på avhandlingen er “Severe pneumonia in hospitalized young Nepalese children-Studies on the efficacy of oral zinc, respiratory viruses and prognostic determinants”.

Sudha Basnet er barnelege fra Nepal med mange års erfaring med både klinisk arbeid og forskning. Fra 2011 til 2015 var hun doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen.

Les mer på uib.no


Jon Elster

14. april 2016

Professor Jon Elster er tildelt Skytte-prisen ved Uppsala universitet for fremragende bidrag til statsvitenskap.

Elster, som er født i Norge, fikk prisen for sin "skarpsindige og urokkelige vilje til vurdering og revurdering av hva som forklarer menneskelig atferd."

Elster er utdannet i Paris og ved Universitetet i Oslo, og har fra 1970-årene vært professor i statsvitenskap ved Universitetet i Chicago, og fra 1995 ved Columbia University i New York. I 2005 ble han utnevnt til professor ved Collège de France.

Prisen vil bli delt ut ved en seremoni 1. oktober i år.

Les mer på uu.se


Helge Sandvig Thorsen

13. april 2016

Thorsen disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole (NHH) mandag 25. april 2016 med avhandlingen «Essays on production of knowledge capital»

Avhandlingens hovedarbeid studerer hvordan nedleggelse av små skoler i distriktene påvirker de akademiske prestasjonene til elevene som berøres. Mange skolenedleggelser blir møtt med stor motstand i lokalsamfunnet. Bekymringen for elevenes læringsmiljø trekkes ofte frem som en del av begrunnelsen for motstanden. Resultatene av analysen tyder imidlertid på at skolenedleggelsene ikke påvirker elevenes akademiske prestasjoner. Nedleggelsene svekker i noen grad ungdomsskoleelevenes standpunktkarakterer, men dette ser ut til å skyldes at små skoler vurderer elevenes prestasjoner mildere enn større skoler.

Les mer på nhh.no


Kamil Kladivko

12. april 2016

Kladivko disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole (NHH) tirsdag 12. april 2016 med avhandlingen «Essays on financial options: Employee stock options and reinsurance pricing».

Avhandlingen studerer prising, hedging og innløsing av finansielle opsjoner. Standardmetoden for å finne prisen på en opsjon er bruk av såkalte selvfinansierte porteføljer. Denne metoden har i prinsippet løst prisingsproblemet i et komplett og effektivt marked.

Les mer på nhh.no


Nytt om navn

Eirin Abrahamsen

Eirin Abrahamsen (31) fra Sandnes har i sin doktoravhandling utviklet bedre og mer miljøvennlige kjemikalier som kan hindre isdannelse i gassrørledninger.

Abrahamsen disputerte til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger 1. februar.

Når naturgass og vann blir utsatt for høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer, kan det føre til en type ising som skaper problemer. Is-lignende strukturer kalt gasshydrater kan tette rørledningene og dermed hindre produksjon og transport av olje og gass.

Ofte brukes en slags frostvæske for å forhindre dannelse av gasshydrater, men problemet er at du må ha store mengder for at det skal være effektivt.

De siste 10-20 årene har det vært stor interesse for alternativer, som for eksempel lavdoserings hydrat-inhibitorer, forkortet LDHI-er. Dette er kjemikalier som kan brukes i stedet for, eller sammen med frostvæskene. På grunn av de strenge HMS-reglene i Norge er det svært få kjemikalier av denne typen som brukes i Nordsjøen i dag.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen utviklet og testet mange ulike og nye typer LDHI-er. Flere av disse har gitt gode resultater, spesielt én type ga god effekt samtidig som den er miljøvennlig nok til å brukes på norsk sokkel.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen vært tilknyttet Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM) ved UiS. Abrahamsens avhandling har tittelen «Investigation of New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors».


Les om flere navn