Nytt om navn

Kenneth Hugdahl

29. mars 2016

Professor Kenneth Hugdahl ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen (UiB) var innehaver av et Advanced Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC) mellom 2010 og 2015. Nå har han klart den utrolige bragden å få et nytt slikt stipend, som plasserer ham helt i den globale eliteserien av norske forskere.

Det er kun Nobelprisvinner Edvard Moser ved NTNU som tidligere har mottatt ERC Advanced Grant to ganger. Dette er det mest høytstående stipendet som blir delt ut av ERC. I tillegg har samfunnsøkonom Bård Harstad ved Universitetet i Oslo (UiO) mottatt først et Starting Grant og tidligere i år et Consolidator Grant fra ERC.

Les mer på uib.no


Monika Knudsen Gullslett

27. mars 2016

Gullslett disputerer for ph.d.-graden fredag 29. april 2016 ved Universitetet i Agder (UiA). Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Disputasen vil finne sted ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen.

Tittelen på avhandlingen er: «En kvalitativ studie om personlige opplevelser og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant aktutteam – hva kan fremme bedring i psykiske kriser?»

Les mer på uia.no


Talette Rørvik Simonsen

22. mars 2016

Master Talette Rørvik Simonsen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d) den 1. april.

Tittelen på avhandlingen er: Towards a «Photographic Synthesis» of the Arts? A Study of Architectural Photography in publications of Le Corbusier’s The Chapel of Ronchamp in the 1950s.

I sin avhandling undersøker Simonsen ulike publikasjoners fotografiske framstilling av et av etterkrigstidens mest sentrale arkitekturverk: Le Corbusiers The Chapel of Ronchamp (1950-55). Simonsen retter søkelys mot arkitekturfotografiets fleksibilitet som retorisk medium.

Les mer på uio.no


Jørn Ljunggren

21. mars 2016

Master i sosiologi Jørn Ljunggren vil 1. april forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO).

Tittelen på avhandlingen er: How does gender and ethnicity influence the analysis of cultural elites, and how do sampling strategies affect understandings of variation within those elites?​

Les mer på uio.no


Ernst Håkon Jahr

20. mars 2016

Professor emeritus og tidligere rektor ved Universitetet i Agder (UiA), Ernst Håkon Jahr, er blitt tildelt Gunnerus-medaljen for hans mangeårige og fremragende forskning innen språkvitenskap.

- Jeg er svært glad og stolt. Å motta Gunnerusmedaljen er jo noe av det største som kan skje en forsker i Norge. Det er ikke noe en tror eller kan regne med at skal skje. Jeg er veldig takknemlig for at jeg gjennom så mange år har fått anledning til å arbeide på så spennende felter som forskning og institusjonsbygging, undervisning og formidling. Det har gitt mening i hverdagen og glede i arbeidet i alle år. Uten familien og gode kolleger i inn- og utland hadde jeg ikke kunnet nå de resultater som i dag har resultert i denne store anerkjennelsen, sier Ernst Håkon Jahr, og legger til at det virkelig var en stor opplevelse å få Gunnerusmedaljen.

Les mer på uia.no


Cecilie Schou Andreassen

19. mars 2016

Forsker Cecilie Schou Andreassens forskning på avhengighet er lest av millioner. Nå får hun Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.

204 oppslag i norsk papirmedia, 637 oppslag på norsk internett og flere hundre internasjonale nettmedier har omtalt Cecilie Schou Andreassens forskning på ulike former for avhengighet. Huffington Post, med sine 115 millioner unike brukere, er en av flere medier som har omtalt forskningen.

Andreassen er i dag postdoktor ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen (UiB). I august går hun over i ny jobb som professor ved Institutt for klinisk psykologi. Siden doktorgraden i 2009 har hun forsket på ikke-kjemisk avhengighet, mellom annet avhengighet av spill, Facebook, shopping og arbeidsavhengighet.

Les mer på uib.no


Alina L. Evans

17. mars 2016

Fredag den 18. mars forsvarer Alina L. Evans sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad, Høgskolen i Hedmark. Tittelen for avhandlingen er: Ecophysiology of brown bears; basic physiology and effects of hibernation, pregnancy, body mass, and capture.

Hvordan overlever brunbjørnen 6-7 måneder i hiet uten å spise, drikke eller gå på do? Hvordan vet bjørnen når den skal gå i hi og hva vår den til å gå ut av hiet om våren?  Hvordan regulerer bjørner kroppstemperaturen og hjerteaktiviteten under vintersøvnen og når de er aktive? Og påvirkes bjørner av menneskelig aktivitet? Dette er noen av spørsmålene som besvares i denne avhandlingen.

Disputasen holdes på engelsk og finner sted i låven på Campus Evenstad fredag 18. mars.

Les mer på hihm.no


Monika Knudsen Gullslett

15. mars 2016

Gullslett disputerer den 29.april ved Høgskolen i Sørøst- Norge, campus Drammen med avhandlingen: «En kvalitativ studie om personlige opplevelser og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant aktutteam – hva kan fremme bedring i psykiske kriser?»

Studien har hatt som hensikt å undersøke personer i kriser sine opplevelser av, og erfaringer med psykiske kriser, hva som er god hjelp.  Det har vært spesielt fokus hva som fremmer bedring i psykiske kriser, og om ambulante akutteam er en god tjeneste sett fra brukerne sin side.

Les mer på usn.no


Tore Dag Bøe

12. mars 2016

Den 11. mars 2016 forsvarte Bøe doktorgradsavhandlingen «They say yes; they don’t say no» - Experiences of change in dialogical approaches to mental health - a qualitative exploration for ph.d.-graden på ved Universitetet i Agder, Campus Kristiansand.

Bøe har fulgt Fakultet for helse og idrettsvitenskaps doktorgradsprogram med spesialisering i helse- og idrettsvitenskap. Han er stipendiat ved Institutt for psykososial helse. Sørlandet sykehus v/Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) og DPS Strømme har også bidratt til gjennomføring av doktorgradsarbeidet.

Les mer på uia.no


Sonja Mellingen

10. mars 2016

Mellingen disputerte torsdag 10. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Alkoholbruk, partilfredshet og samlivsstatus. Før, inn i, og etter svangerskapet – korrelater eller konsekvenser?»

Mellingen er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og er klinisk spesialist i rus- og avhengighetsspørsmål. Hun arbeider ved KoRUS-Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, der hun har ferdigstilt avhandlingen. De første årene av avhandlingsarbeidet var hun ansatt som stipendiat ved Senter for Kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen. Som ph.d.-kandidat har hun vært tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet.

Les mer på uib.no


Kristin Heggdal

09. mars 2016

Heggdal er ansatt som ny forskningsleder og professor ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Heggdal er utdannet sykepleier ved Betanien Sykepleierhøgskole i Bergen (1982). Hun har hovedfag (1994) og doktorgrad (2003) i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen og er professor innen feltet kvalitative forskningsmetoder. Samarbeid med pasienter og helsepersonell i spesialist-og kommunehelsetjenesten preger hennes forskningsarbeid. Hun vil tiltre 1.april 2016 ved LDH.

Les mer på ldh.no


Guro Ødegård

08. mars 2016

Ødegård er tilsatt som forskningsleder for Seksjon for ungdomsforsking ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA fra 1. mars 2016.

Ødegård er sosiolog og kommer fra stilling som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Der har hun vært tilknyttet forskingsprogrammet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor – et senter hun har vært leder for det siste året.

I 2009 disputerte Ødegård med doktoravhandlingen «Motløs ungdom? Nytt engasjement i et gammelt demokrati». Omdreiningspunktet for hennes forskingsinteresse har vært ungdom, samfunnsengasjement og demokrati, men har de senere e årene også omfattet flere studier av frivillig sektor og det flerkulturelle sivilsamfunnet.

Les mer på hioa.no


Kim Robert Lisø

07. mars 2016

Lisø (46) fra Skanska er tilsatt som professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU.

Professoratet vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring, og er en viktig del av det nyopprettede senteret for forskningsdrevet innovasjon ved SINTEF/NTNU - SFI Klima 2050.

Lisø har doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU med tema klimatilpasning av bygninger i lys av klimaendringer. Han er i dag innovasjonssjef i Skanska, og har lang erfaring med å lede høykompetente fagmiljøer. Tidligere har han ledet Skanska Teknikk, og vært ansvarlig for forretningsutvikling i byggvirksomheten i Skanska.


Hanne Haavind

05. mars 2016

Professor emerita Hanne Haavind ved Universitetet i Oslo ble 17. februar slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats innen kjønnsforskning.

Haavind var tidlig ute med å stille spørsmål ved psykologiens oppfatning om at mors sentrale rolle i foreldreskapet var tuftet på biologiske forutsetninger som kun gjaldt kvinner. I artikkelen «Myten om den gode mor» fra 1973, i boka med samme tittel, trekker hun veksler på sine personlige erfaringer og ønsket om å dele omsorgen med en mann.

Les mer på uio.no


Tine Widerøe

04. mars 2016

Widerøe er ny rektor ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Widerøe er 47 år. Hun er diplomøkonom fra BI, har grunnfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (UiO) og en mastergrad i utdanningsledelse fra UiO. I tillegg har hun gjennomført ulike lederkurs ved AFF, NHO og BI.

– Westerdals Oslo ACT går en spennende tid i møte, og vi skal jobbe målrettet mot vår visjon om å bli en ledende og nyskapende høyskole innen kunst, kommunikasjon og teknologi. Vi utdanner studenter innenfor områder som er i rask utvikling, og for å fortsette å være attraktive for både studentene og bransjene, må vi være framoverlente, omstillingsdyktige og modige, uttaler Tine Widerøe.


Finn Jørgensen

03. mars 2016

Professor Finn Jørgensen ved Handelshøgskolen, Nord Universitet er en av tre vinnere av Forskerforbundets Hjernekraftpris for 2015.

Hjernekraftrprisen deles ut til forskere som har utmerket seg ved god formidling av relevant forskning.

Jørgensen får prisen for det vitenskapelige bidraget «Virkninger av trafikksikkerhetstiltak – Synlige og mer skjulte virkninger».

Bidraget omhandler tanker rundt trafikksikkerhet, trafikksikkerhetsundersøkelser, hva de egentlig viser, hvordan resultater og effekter påvirker atferd på en ikke-tilsiktet måte og hvilken lærdom en kan trekke av dette.

Les mer på nord.no


Bernard Enjolras

02. mars 2016

Enjolras blir leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunnsforskning.

Han ser frem til videre samarbeid når avtroppende senterleder Guro Ødegård starter som leder for seksjon for ungdomsforskning ved NOVA/HiOA.

Assisterende direktør ved Institutt for samfunnsforskning Bernard Enjolras ledet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor frem til 2015. Han overtar nå stillingen på ny, etter Ødegård.

Les mer på samfunnsforskning.no


Dag Jørund Lønning

01. mars 2016

Professor Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), er kåret til Årets bygdeprofil i Norge.

Årets bygdeprofil er Bygde-Norge sin hederspris. Den har blitt utdelt hvert år siden 2004.

Tidligere vinnere er blant andre Odd Nordstoga, Therese Johaug, Danskompaniet Frikar, Oddgeir Bruaset og Yasmin Syed.

Lønning er den første akademiker som har vunnet denne tittelen.

Les mer på hlb.no


Margareth Sandvik

29. februar 2016

Cand.philol. Margareth Sandvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.) den 17.mars.

Hva er valgkampens funksjon? Å gi velgerne grunnlag for å ta valg. Da må valgkampen formidle politikk, vise politiske skillelinjer og informere velgerne om hvilke saker de ulike partiene vil arbeide for, og hvordan de vil handle for å fremme disse sakene.

I avhandlingen sin undersøker Margareth Sandvik om valgkampen oppfyller disse kravene.

Les mer uio.no


Mira Randahl

28. februar 2016

Tirsdag den 01. mars disputerer Randahl ved Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder for graden philosophiae doctor (ph.d.), med spesialisering i matematikkdidaktikk.

Tittel på avhandling er: “Engineering students approaching the mathematics textbook as a potential learning tool - opportunities and constraints”

Den tar for seg hvordan ingeniørstudenter bruker en lærebok for å lære matematikk.

Prøveforelesning og disputas finner sted i UiT Norges arktiske universitet, Campus Narvik.

Les mer på uia.no


Ira Malmberg-Heimonen

26. februar 2016

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått nærmere 16 millioner for å redusere frafall i skolen.

Forskerne skal evaluere en kartleggings- og oppfølgingsmodell for å redusere frafallet i videregående skole.

Prosjektet ledes av HiOA-professor Ira Malmberg-Heimonen.

-  Vi er glade for å være med på et så viktig prosjekt, og vi ser frem til å samarbeide med skoler og fylkeskommuner om å bruke denne evalueringsmetodikken for å finne løsninger på hvordan skoler skal arbeide systematisk med frafall, sier hun.

Les mer på hioa.no


Jens Uwe Korten

23. februar 2016

Prorektor Jens Uwe Korten ved Høgskolen i Lillehammer er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som styreleder for Norgesuniversitetet for en fire-årsperiode fra 1. januar 2016.

Norgesuniversitetet har som overordnet mål å bidra til å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig, ved å gi studenter tilgang til relevant utdanning uavhengig av tid, sted og alder.

Korten er født og oppvokst i Tyskland. Han er utdannet som musikklærer ved Hamar lærerhøgskole (1987), har studert fjernsynsregi i Lillehammer (1989), tysk-mellomfag og hovedfag i medievitensskap ved Universitetet i Oslo (cand. phil.).

Les mer på hil.no


Ragnhild Bjarkøy Strandberg

22. februar 2016

Strandberg disputerer fredag 26. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Tittelen på  avhandlingen er: “Psychological well-being, diabetes’ impact on daily life, and glycaemic control in adults with type 1 diabetes”

Type 1 diabetes medfører store krav til egenbehandling, der den som har diabetes selv må ta det daglige ansvaret for blodsukkerkontroll og behandling. Blodsukkeret påvirkes av mange faktorer. Kunnskap om sammenhenger mellom psykososiale forhold, sykdommens innvirkning på hverdagslivet og blodsukkerregulering er viktig for helsepersonell i konsultasjoner med personer med type 1 diabetes.

Les mer på hib.no


Terje Tvedt

20. februar 2016

I et nytt og storstilt historieprosjekt ønsker professor Terje Tvedt å forklare hvorfor den industrielle revolusjon oppsto i Europa og ikke i Asia. Tvedt er nå i finalerunden til ERC Advanced Grant.

– Det er snakk om et omfattende prosjekt som skal søke å gi et nytt svar på et av de aller mest studerte spørsmålene i historien: Hvorfor oppsto den industrielle revolusjon i Storbritannia på slutten av 1700-tallet og ikke i India, Kina eller Det osmanske riket, sier Tvedt.

ERC Advanced Grant tildeles forskere som er ledende på sitt felt og kan vise til fremragende resultater i løpet av de siste 10 årene.

Les mer på uib.no


Kjartan Leer-Salvesen

19. februar 2016

Leer-Salvesen disputerer fredag den 19. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder med avhandlingen «På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt».

Til tross for at meldeplikten er overordnet taushetsplikten, er det nettopp taushetsplikten som er begrunnelse når Leer-Salvesen avdekker at viljen til å melde fra til barnevernet i det virkelige liv er mindre enn når prester og lærere blir presentert for hypotetiske problemstillinger. Prestene blir stumme og lærerne melder fra tjenestevei, og omgår dermed sin individuelle plikt til å melde fra.

Les mer på uia.no


Kim Magnus Bærum

17. februar 2016

Den 19. februar forsvarer Kim Magnus Bærum sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Tittelen for avhandlingen er: Climate-driven population responses of resident brown trout, Salmo trutta, Trends and future projections.

Bærum har gjennom sin studie forsket på klimaeffekter på forskjellige livshistorietrekk hos ørret over en klimagradient i Norge. Han viser at klimaendringer har en potensiell negativ effekt for vannlevende vekselvarme dyr som lever i tempererte områder, gjennom reduksjon i fiskens vekst og populasjonsstørrelse på grunn av økende og mer varierende temperatur.

Les mer på hihm.no


Edel Storelvmo

16. februar 2016

Styret for UiT Norges arktiske universitet har tilsatt Edel Storelvmo som viserektor for næringsliv og innovasjon. Storelvmo skal ha arbeidssted i Narvik.Storelvmo kommer fra stillinga som direktør for Futurum AS. Hun har tidligere vært blant annet direktør for NHO i Nordland (2007-2008) og rektor ved Høgskolen i Narvik (2000-2011).

– Dette er en spennende stilling som passer godt til den kompetansen jeg har som fagperson og de erfaringer jeg har gjort. Gode koblinger mellom akademia og nærings- og arbeidsliv har interessert og engasjert meg i lang tid. Nå får jeg muligheten til å jobbe med dette sammen med gode kolleger på UiT, sier Storelvmo. 

Les mer på uit.no


Hanne Haavind

15. februar 2016

H.M. Kongen har utnevnt professor i psykologi Hanne Haavind til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Haavind får utmerkelsen for sin innsats innen kjønnsforskningen. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Oslo Militære Samfunn onsdag 17. februar 2016 klokken 15.00. Haavind er i dag professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Les mer på Det Norske Kongehus


Trond Hammervoll

12. februar 2016

Styret for UiT Norges arktiske universitet har vedtatt å tilby Trond Hammervoll stillinga som viserektor med ansvar for regional utvikling innen offentlig sektor og velferd. Basen hans blir ved campus Harstad.

– Stillingen som viserektor ser jeg på som en unik mulighet til å være med å bidra til økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Nord-Norge. Det ligger store muligheter for UiT i å levere studenter og å gjennomføre kompetanseprosjekter i offentlig sektor fremover, sier Hammervoll, i en pressemelding fra UiT.  

Les mer på khrono.no


Pierre-Marie Lefeuvre

11. februar 2016

Pierre-Marie Lefeuvre forsvarte 10. februar sin doktorgradsavhandling ""Subglacial processes and subglacial hydrology" ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen er bygget rundt fire års feltstudier ved Svartisen subglasiale laboratorium. Dette er verdens eneste laboratorium under en isbre. den befinner seg under Engabreen, en utløper av Svartisen i Nordland. I denne doktorgradsavhandlingen har to tiår med subglasiale målinger av trykket mellom berggrunn og is blitt analysert. Analysene har foregått hele 200 meter under isen. De viser at endringer i vanndreneringen under breen skaper flere typer av mekaniske prosesser mellom breen og underlaget.

Les mer på uio.no


Nytt om navn

Kristin T. Ravndal

Kristin T. Ravndal har avlagt doktorgrad om gjenvinning av avløpsvann ved Universitetet i Stavanger. Hun har i sin avhandling utviklet ny kunnskap og konkret renseteknologi for bruk i utviklingsland.

Verden står overfor store vannutfordringer. Vannmangel og utilfredsstillende sanitærforhold er fremdeles hverdagen for flere milliarder mennesker. Avløpsvann inneholder flere gjenvinnbare ressurser, og gjenvinning i en bærekraftig sirkulærøkonomi er i dag målsetningen for fremtidens renseteknologi.

Avhandlingen hennes har tittelen «Biologisk nedbrytning av partikulært og polymerisk organisk stoff i avløpsvannsystemer». Hun avla doktorgraden i disputas ved UiS den 19. juni 2017.


Les om flere navn