Nytt om navn

Bent Rønnestad

22. juni 2016

Førsteamanuensis Bent Rønnestad ved idrettsseksjonen på Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer er tilkjent professorkompetanse i idrettsfysiologi.

Den sakkyndige komitéen uttaler at Rønnestads vitenskapelige kvalifikasjoner til dels overstiger kravene til opprykk til professor.

Rønnestad er har en master innen idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole og ph.d. i idrettsfysiologi fra samme institusjone med avhandlingen “Effects of concurrent strength and endurance training on cycling performance and on factors affecting performance in cyclists”

Hans forskning fokuserer på optimalisering av treningen gjennom å studere akutte og longitudinelle effekter av ulike treningsprotokoller innenfor både styrke - og utholdenhetstrening, samt kombinasjonen av disse treningsmetodene.

Les mer på hil.no


May-Brith Ohman Nielsen.

21. juni 2016

Den norske historiske forening (HIFO) deler hvert år ut Sverre Steen-prisen for fremragende formidling. Prisen ble overrukket May-Brith Ohman Nielsen lørdag kveld.

– Juryen hadde gjort en veldig fin sammenfatning av min faglige betydning, som man ikke alltid tenker over selv. Juryen kjenner tydeligvis arbeidet mitt veldig godt, sier Ohman Nielsen

Komiteen for Sverre Steen-prisen ønsker denne gangen å framheve en historiker som både i forskning, allsidig formidling og store interesse for didaktikk har gitt historiefaget en stemme i offentligheten, heter det i juryens begrunnelse.

Tidligere vinnere av Sverre Steen-prisen er blant andre forfatter Bjørn Bandlien og historiker Olav Njølstad, kjent som direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen fra 2015.

Les mer på uia.no


Stine Margrethe Ekornes

20. juni 2016

Cand.polit. Stine Margrethe Ekornes vil den 23. juni forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Tittelen på avhandlingen er: School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teacher's Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion.

Disputasen vil finne sted i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Les mer på uio.no


Terje Tvedt

18. juni 2016

Tvedt sin artikkel "Tausheten om Libya" er kåret til årets beste tidsskriftartikkel publisert i 2015.

Artikkelen er publisert i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3 2015.

Universitetsforlaget skriver at juryen har vektlagt Tvedts evne til å skape engasjert og kritisk offentlig debatt:

- Artikkelen har en sterk slagkraftighet mot en politisk skråsikkerhet og krigseufori som hopper bukk over demokratiske prosesser. Det er også lagt betydelig vekt på avdekkingen av demokratisk underskudd som artikkelen dokumenterer. Artikkelen har potensial til å bidra til at norsk offentlighet utvikler en mer kritisk holdning til utenrikspolitiske avgjørelsesprosesser i fremtiden.


Pontus Engström

16. juni 2016

Mandag den 20. juni disputerer Engström for graden ph.d ved Universitetet i Agder.

Tittelen på avhandlingen hans er: «The Role of Finance and Microentrepreneurship in the Informal Economy»

Bedrifter som er finansiert med mikrokreditt gir mat på bordet, men vokser ikke og forblir småbedrifter, viser Pontus Engströms ph.d.-avhandling. Engström forsker på et forsømt forskningsfelt: Om mikrofinans som verktøy for å bekjempe fattigdom.

Les mer på uia.no


Reidar Kvale Joki

14. juni 2016

M.Sc. Reidar Kvale Joki ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo vil mandag den 27. juni forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tittelen på avhandlingen er: Failure Mechanisms in Fibre Reinforced Polymer Composites - Experimental and Numerical Analysis.

Avhandlingen handler om fiberarmerte polymerkompositter og hvordan de går i stykker dersom de belastes med for store laster. Matematiske modeller er utviklet for å kunne beregne hvordan forskjellige skader starter og utvikler seg. Det er også utviklet metoder for å bestemme nødvendige modellparametere fra mekanisk testing.

Hvor mye tåler egentlig materialene i den nye sykkelen du skal bruke på Birken? Eller materialene i de nye jagerflyene Norge har bestilt? Og hvordan kan disse materialene gjøres enda stivere og sterkere? Dette er blant spørsmålene en fersk doktorgradsavhandling forsøker å gi bedre svar på.

Les mer på uio.no


Jacob Hølen

13. juni 2016

Jacob Hølen, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), er medlem i det nye regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for helsedata.

Ekspertgruppen, som fredag oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) , skal se på hvordan man kan utnytte opplysninger i sentrale helseregistre, kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker på en bedre måte.

- Ekspertgruppen skal ta tak i et viktig og spennende arbeid med å legge til rette for bedre bruk av våre unike registre, sier Hølen.

Han forteller at gruppen har fått et bredt mandat og departementet gir god støtte med eget sekretariat. Det blir viktig å finne løsninger for kobling av data mellom helseregistre og andre typer registre samt integrasjon av genetisk informasjon.

- Jeg ser frem til å komme igang med å utrede feltet slik at vi kan gi gode råd om en fremtidsrettet overordnet struktur for register og biobankdata, sier han.


Jon Nordenson

11. juni 2016

Master Jon Nordenson ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo vil den 14. juni forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (Ph.d.).

Tittelen på avhandlingen er: Online Activism in Egypt and Kuwait: Counterpublicness and Democratization in Authoritarian Contexts.

Da de arabiske opprørene startet i 2011 jublet en hel verden over hvordan unge nettaktivister veltet diktaturer, og internasjonale medier rapporterte om "Facebook-revolusjon" og "revolusjon 2.0” i Egypt. Men er virkelig sosiale medier så viktige?

Jon Nordenson har undersøkt spørsmålet i sin doktorgradsavhandling. Hans funn viser at online plattformer er avgjørende for at ekskluderte grupper kan reise problemstillinger offentlig og utfordre regimenes virkelighetsbeskrivelse, men at de er mindre egnet for å kontrollere utfallet av en gitt kampanje.


Sofia Eirini Chatoutsidou

10. juni 2016

Sofia Eirini Chatoutsidou forsvarte sin doktorgradsavhandling ved the Technical University of Crete 20. mai i år. Avhandlingen bar tittelen “Physical processes of indoor aerosols in modern microenvironments”.

Oppgaven ble gjennomført ved NILUs avdeling for atmosfære og klima, med støtte fra EUs syvende rammeprogram HEXACOMM (Human Exposure to Aerosol Contaminants in Modern Microenvironments). Chatoutsidou fokuserer på innendørs partikler og deres samspill, fysiske prosesser og reaksjoner som kan endre deres kjemiske sammensetning, fysiske egenskaper og konsentrasjon.

Disputasen varte i litt over to timer, og var en suksess. Komiteen besto av syv personer fra School of Environmental Engineering ved Technical University of Crete på Kreta, Institute of Nuclear Technology-Radiation Protection N.C.S.R i Athen og Joint Research Centre of the European Commission i Ispra.


Audun Havnen

09. juni 2016

Audun Havnen disputerte mandag 6. juni ved Universitetet i Bergen for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Treatment of obsessive-compulsive disorder and the importance of assessing clinical effectiveness”

Kan alvorlig tvangslidelse behandles i løpet av bare 4 dager?  Dette er spørsmålet som psykolog Audun Havnen besvarer i sin doktoravhandling. Tradisjonelt gjennomføres behandling over flere måneder, og resultatene fra den nye 4-dagerstilnærmingen har vakt oppsikt både i Norge og internasjonalt. Behandlingen er utviklet av bergenspsykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen og ble i 2015 tildelt Årets nyvinningspris av Psykologiforbundet. Havnen har gjennom sitt doktorgradsprosjekt vunnet den regionale Forsker Grand Prix og hevdet seg i teten nasjonalt.

Les mer på uib.no


Grethe Netland

08. juni 2016

Cand.philol. Grethe Netland  ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo vil den 10. juni forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Tittelen på avhandlingen er: On Human Rights in Rawls’s Law of people.

Netland tar for seg kritikken mot Rawls’ fremstilling av menneskerettigheter i The Law of Peoples (1999), og argumenterer for at den kan tilbakevises på en rekke punkter. Hun hevder at det finnes gode grunner til å forbeholde menneskerettighetsbegrepet til de rettighetene som beskytter helt grunnleggende verdier: retten til liv (til livsnødvendigheter og sikkerhet), frihet fra slaveri, religionsfrihet, personlig eiendom, likhet for loven, og beskyttelse mot tortur og folkemord. Rettigheter som demokrati og ytringsfrihet faller utenfor Rawls’ liste. Netland argumenterer for at disse utelatelsene, under visse forutsetninger, kan forsvares. Mot enkelte kritikere støtter hun også Rawls’ forslag om at brudd på menneskerettighetene bør spille en viktig rolle i spørsmål om internasjonal intervensjon.

Les mer på uio.no


Eivind Furuseth

06. juni 2016

Cand. jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo vil den 9. juni forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler.

Temaet for avhandlingen er særlig relevant i disse dager med stort fokuset rundt OECD/BEPS, Panama Papers, Starbuck, Apple, Google m.m. Mange av de store multinasjonale selskapene benytter seg av i utgangspunktet fullt ut lovlige metoder for å redusere skatten. Samtidig har nasjonale myndigheter stadig mer fokus på at en del av denne skatteplanleggingen er uønsket og statene ønsker å sette en stopper for dette ved bruk av sine nasjonale regler. Det skattemyndighetene ofte glemmer er at bruk av slike nasjonale regler kan være i strid med skatteavtalene og derfor ikke kan anvendes.

Les mer på uio.no


Pål Augestad

05. juni 2016

Augestad er tilbudt stillingen som viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han ønsker å etablere en sterkere forskningskultur i hele organisasjonen.

Augestad er født og oppvokst i Skien og bor i dag på gård i Gjerpensdalen.

Han har hovedfag og doktorgrad innenfor sosiolog fra UiO, med fordypning i religion- og idrettssosiologi. Etter endte studier i Oslo gikk turen til lærerutdanning på Notodden, og deretter til Idrett – og friluftlivsfag i Bø. I 2008 ble han ansatt som instituttleder, før han ble viserektor for forskning og internasjonalisering i 2011.

Les mer på usn.no


Rune Enger

04. juni 2016

Den 6. juni vil Cand.med. Rune Enger ved Institute of Basic Medical Sciences forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d. ved Universitetet i Oslo.

Tittelen på avhandlingen er: The Neuroimaging Revolution: Shedding Light on Neuron-Glia Interactions in Health and Disease.

Årtier med forskning har kartlagt hvordan nervecellene i hjernen fungerer. Funksjonene til gliacellene – som er minst like tallrike som nervecellene –  er langt mindre kjent. Hjerneforskningen gjennomgår nå en revolusjon fordi man har utviklet metoder til å studere hvordan gliacellene fungerer og hvordan de kommuniserer med nervecellene. Ved hjelp av fluorescerende nanosensorer og avansert lasermikroskopi belyser denne doktoravhandlingen samspillet mellom gliaceller og nerveceller under normale forhold og hvordan samspillet er forstyrret ved migrene og epilepsi.

Les mer på uio.no


Ola Didrik Saugstad

03. juni 2016

Professor Ola Didrik Saugstad ved Universitetet i Oslo har siden 1970-tallet forsket på gjenopplivning av nyfødte. Nå er han tildelt tittelen æresprofessor ved Pirogov Russian National Research Medical University.

Saugstads forskning har vært banebrytende. Han har fått endret den 200 år gamle praksisen fra bruk av ren oksygen ved gjenopplivning, til bruk av vanlig luft. Forskningen førte til en nedgang i dødsraten på 30 prosent. Flere hundre tusen barn reddes hvert år. I 2010 ble luft anbefalt i internasjonale retningslinjer, basert på Saugstads og kollegenes forskning.

Les mer på uio.no


Paavo Lipponen

01. juni 2016

Finlands tidligere statsminister, Paavo Lipponen, er tildelt den første High North Hero-prisen. 

Den internasjonale High North Hero-prisen er innstiftet av Nordområdesenteret ved Nord universitet for å hedre en person, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å skape oppmerksomhet om eller utvikle nordområdene.

Lipponen har gjennom en årrekke arbeidet for å få nordområdene – ikke minst de økonomiske mulighetene - på den internasjonale dagsordenen.

Han sørget for å etablere EUs «Northern Dimension Policy», som var første fase frem til EU i dag har etablert en egen strategi for Arktis. Lipponen er fortsatt meget aktiv som framsnakker av nordområdene.

De seneste årene har han publisert tre rapporter om næringsutvikling, samarbeid og politikk i nordområdene.

Les mer på nord.no


Rania Fahim El-Gazzar

31. mai 2016

Rania Fahim El-Gazzar disputerer den 1. Juni ved Universitetet i Agder for ph.d.-graden med avhandlingen «Understanding Cloud Computing Adoption within Organizations» ved Institutt for informasjonssystemer.

I avhandlingen forsker hun på hvilke faktorer som spiller inn når en organisasjon - gjerne bedrift - tar i bruk "Cloud Computing" - eller nettskyen, som vi sier på norsk.

To sentrale spørsmål blir stilt: Hvilke faktorer i institusjonen har betydning for hvordan nettskyen blir tatt i bruk i organisasjonen – og hvordan påvirker institusjonelle faktorer strategien for hvordan nettskyen blir tatt i bruk?

Les mer på uia.no


Samuel Etikpah

30. mai 2016

Samuel Etikpah ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo vil den 03. juni forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tittelen på avhandlingen er: "The Kundum And Mother River Festivals: Exploring Ritual, Interreligious Collaboration And Community Development In Jomoro, Ghana".

Avhandlingen er en flerdimensjonal studie av Kundum og Mother River festivalene i små byer i det vestlige Ghana blant den etniske gruppen Akan Nzema.

Les mer på uio.no


Ellen Brinchmann

29. mai 2016

Master Ellen Brinchmann ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo vil den 1. juni forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av ordkunnskap for utviklingen av leseforståelse.

Tittelen på prøveforelesningen er: En kritisk drøfting av ulike metoder og instrumenter for måling av leseforståelse, med fokus på utfordringer forbundet med å identifisere elever med leseforståelsesproblemer.

I denne avhandlingen i spesialpedagogikk utforskes betydningen av ordkunnskap for utviklingen av leseforståelse.

Les mer på uio.no


Tale Barøy

28. mai 2016

M. sc. Tale Barøy ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo vil den 30. mai forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Tittelen på avhandlingen er: Genomic and transcriptomic aberrations in osteosarcoma.

Barøy har i sin doktorgradsavhandling undersøkt feil, eller mutasjoner, som finnes på arvematerialet i benkreftprøver og studert konsekvensen av disse mutasjonene.

Les mer på uio.no


Marianne Aasen

24. mai 2016

Stortingsrepresentant Marianne Aasen begynner som leder for Simula-skolen når hun går ut av Stortinget neste år. Aasen har sittet 12 år på Stortinget for Arbeiderpartiet. Første perioden satt hun i finanskomiteen, og har siden 2009 sittet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Fra neste sommer skal Marianne Aasen leder utdanningsaktiviteten på Simula.

Simula er veldig fornøyd med å få Marianne Aasen med på laget, sier Professor Aslak Tveito, administrerende direktør i Simula.

Marianne Aasen har erfaringer og et kontaktnett som gir Simula-skolen nye utviklingsmuligheter, sier Tveito.


Siv Ringdal

23. mai 2016

Den 26. mai vil Cand.philol. Siv Ringdal ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Disputaset tar for seg kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York i perioden 1945-1965.

I dagens debatter om innvandring er kroppen, ikke minst kvinnekroppen, ofte gjenstand for diskusjoner om integrasjon, frihet, og forholdet til religion og sekularisering. Jeg vil tilføre dagens debatt nye perspektiv med en historisk kulturanalyse av kroppens transformasjon blant unge norske innvandrerkvinner i New York, sier Ringdal om sitt phd-prosjekt.

Les mer på uio.no


Tord Willumsen

21. mai 2016

Willumsen (42) har begynt som forsker 2 i Østlandsforskning. Willumsen er utdannet statsviter fra UIT – Norges Arktiske Universitet og har en bred fagkrets som spenner fra historie og religionsvitenskap til teologi og russisk språk og litteratur. Han har de siste årene vært ansatt på universitetet i Tromsø, først som stipendiat og deretter som universitetslektor og forsker.

Hans doktoravhandling er for tiden i sluttfasen, og har tittelen: «Ordførerroller: Lokalt politisk lederskap mellom institusjonelle rammer og lokal politisk kultur».

Willumsens forskning er i stor grad sentrert rundt lokalpolitikk, politisk ledelse, valg og lokal administrasjon og ikke minst samspillet mellom politisk og administrativ ledelse på kommunenivå. 


Terje Aven

18. mai 2016

Professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger er nylig blitt utnevnt til sjefredaktør for det anerkjente, internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Risk and Reliability (JRR - Tidsskrift for risiko og pålitelighet).

-Det er en ære og en tillitserklæring å ha fått denne jobben, sier Aven, og legger til at det medfører mye, men givende, arbeid og at han ser fram til å få være med på å forme og utvikle fagområdet. En gruppe dyktige fagredaktører fra ulike deler av verden skal sammen lede den faglige bedømmingen og utvelgelsen av artikler.

Les mer på uis.no


Stine Kvamme

15. mai 2016

Østlandsforskning har ansatt Kva.mme som ny forsker

Kvamme starter sin forskerkarrieren sin hos Østlandsforskning og er for tiden særlig koblet på arbeidet med en bioøkonomistrategi og tiltak for Innlandet.

Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Hennes masteroppgave het ‘Samspill mellom elektrisitet og fjernvarme : er elkjel til substitusjon aktuelt i Norge?’. Hennes arbeidssted er Østlandsforsknings Lillehammer-kontor.


Geir Evensen

13. mai 2016

Geir Evensen er ansatt som forskningsleder ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). 

Evensen kommer fra Statoil og skal jobbe ved IRIS sin avdeling i Bergen, hvor han blir en del av reservoar-gruppen.

Forskningssjef Randi Valestrand er godt fornøyd med å få Evensen med på laget.

- IRIS og Evensen deler en lang historie. Han fant opp Ensemble Kalman Filter (EnKF) som IRIS har brukt siden tidlig på 2000-tallet. Etter 13 år i oljebransjen er han tilbake til forskning her på IRIS. Du kan si at nå er ringen er sluttet, sier hun.

Les mer på iris.no


Asbjørn Kårstein

11. mai 2016

Asbjørn Kårstein er ansatt som forsker ved Østlandsforskning. 

Kårstein har en allsidig bakgrunn. Han er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole, cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra NTNU, og PhD i tverrfaglige kulturstudier (Science and technology studies, STS) ved Senter for teknologi og samfunn, NTNU.

 – Kårstein har en allsidig kompetansebakgrunn som passer godt inn i Østlandsforsknings profil og utviklingsretning, sier direktør Roger Lian. – Dette omfatter blant annet hans teoretiske fordypning som innovasjonsforsker, og hans erfaring som forsker innen entreprenørskapsutdanning.

Les mer på Østlandsforskning


Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

09. mai 2016

Rotevatn er ansatt som ny leder for medieutdanningen i Volda.

Hun er selv fra Volda, og jobber for tiden som redaktør og daglig leder for Allkunne AS, et digitalt oppslagsverk for nynorsk. Tidligere har hun jobbet som blant annet journalist for NRK og nyhetsredaktør for Kanal24 (Radio Norge)

— Ideelt sett burde jeg hatt en doktorgrad, men da kunne jeg ikke hatt like mange år med erfaring på gulvet, sier Rotevatn til Khrono.

— I Volda driver vi med praktisk medieutdanning, så jeg tror den praktiske kompetansen min veide tungt, sier hun.

Allikevel understreker hun at hun har respekt for den akademisk tyngden til de ansatte rundt henne.

— Det er mange dyktige ansatte på medieutdanningen, og jeg ønsker å lytte til mange gode råd.

Les mer hos khrono.no


Geir Wiik

06. mai 2016

Bodømannen Geir Wiik er ansatt i stillingen som leder for Norut sitt nyopprettede kontor i Bodø. Han skal lede oppbyggingen av forskningsselskapets droneaktivitet i Nordlandsbyen. 

Wiik har bakgrunn fra luftforsvaret og til sammen 38 års erfaring fra forsvaret, nasjonalt og internasjonalt. 

Norut etablerer kontor i Bodø for å utvikle og profesjonalisere droneindustrien, både når det gjelder tjenesteutvikling og operativ praksis.

- Jeg synes det er flott at dette etableres i flybyen Bodø, og at et forskningsselskap med base i Tromsø tar et slikt initiativ. Jeg gleder meg til å jobbe mellom disse to miljøene. Vi ser bare starten på droneaktiviteten, dette feltet blir utrolig spennende framover, sier Wiik.

Les mer på norut.no


Pia Heltoft

04. mai 2016

De fleste norskproduserte poteter blir lagret i kortere eller lengre tid. Poteten er den utsatt for 10–30 produsent svinn under lagring. Dette utgjør et store verditap her i landet.

Pia Heltoft disputerer 10. mai ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun forsøker å finne metoder for å redusere det store lagringssvinnet. Avhandlingen har tittelen: "Potetkvalitet under lagring: Effekt av modningsgrad og ventilasjonsstrategier."

Svinn og kvalitet blir i stor grad påvirket av lagringsforholdene, men også av kvaliteten på varen som legges inn på lager. Dette betyr at for å lykkes med lagring er det viktig å ha fokus på råvarekvaliteten, slik som potetens modningsgrad og sykdomssmitte.

- Formålet med studien er å bidra med kunnskap som hjelper til med å opprettholde kvaliteten og redusere tapet under lagring, forteller Pia Heltoft.

Les mer på nibio.no