Nytt om navn

Aksel Hagen og Randi Bredvold

24. oktober 2016

Førsteamanuensis Aksel Hagen er konstituert som dekan, og førsteamanuensis Randi Bredvold som prodekan i 50 prosent stilling ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap med virkning fra 1. januar 2017. Dekanatet er konstituert av rektor for ett år.

Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) tilbyr studier i økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse samt reiselivsfag i form av årsstudier og bachelorstudier.

Bildet viser fra venstre prodekan Randi Bredvold, rektor Kathrine Skretting og dekan Aksel Hagen.

Les mer her


Aslak Wigdahl Bergersen og Solveig Engebretsen

18. oktober 2016

13. oktober 2016 ble NRs masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Solveig Engebretsen (Matematisk institutt) og Aslak Wigdahl Bergersen (Institutt for informatikk). Prisen består av et diplom og 25 000 NOK.
Les mer her


Olina Kollbotn

17. oktober 2016

Olina Kollbotn disputerer for graden PhD i sosialt arbeid med avhandlinga er "Handlingsrom og læringsmoglegheiter. Ein studie av vilkår for læring og kunnskapsutvikling ved sosialkontor og sjukeheim."

Les mer her


Cristina de Brito Beirão Guerreiro

12. oktober 2016

Seniorforsker Cristina de Brito Beirão Guerreiro ved NILU disputerte 21.09.2016 for ph.d.-graden ved Det Tekniske Universitetet i Gdansk, Polen, med avhandlingen «A novel combination of methods for air quality management support with focus on particulate matter».

I sin avhandling identifiserer Guerreiro husholdningsforbrenning som en hovedutslippssektor for primær-svevestøv (PM) og benzo(a)pyren (BaP). Forbrenning i husholdninger er også av økende betydning for konsentrasjoner av svevestøv og BaP i Europa. Modellsimuleringer kombinert med måledata viser videre at de avtalte utslippsreduksjonene i den reviderte Gøteborgprotokollen ikke vil være tilstrekkelig til å oppnå samsvar med svevestøvstandardene i Europa i 2020. Dermed bør ytterligere europeiske tiltak vurderes.

Les mer her:

http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/806/Svevestv-leder-til-helseskader.aspx


Charlotte Sanchis, Vegard Berg Kvernelv og Ingrid Aarnes

11. oktober 2016

Norsk Regnesentral fortsetter å styrke staben. SAND fått på plass tre nye forskere; Charlotte Sanchis, Vegard Berg Kvernelv og Ingrid Aarnes.
Les mer her.


Pierre Lison og Olav Nikolai Breivik.

10. oktober 2016

Norsk Regnesentral fortsetter å styrke staben.To nye forskere har begynt ved forskningsavdelingen SAMBA; Pierre Lison og Olav Nikolai Breivik.

Les mer her


Siri Wiig

06. oktober 2016

12 millioner til prosjekt om sikkerhet i helsetjenesten

Professor Siri Wiig ved Institutt for helsefag ved UiS får 12 millioner fra Norsk Forskningsråd. Hennes prosjekt skal styrke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet i primærhelsetjenesten. (Foto: Asbjørn Jensen)

Les mer på UiS sine sider


Rolf Ims og Nigel Gilles Yoccoz

04. oktober 2016

Klimaforskerne Rolf Ims og Nigel Gilles Yoccoz ved NINA hedres av Forskningsrådet med pris for deres forskning på hvordan endringer i klimaet påvirker dyr og planter i nord.

Prisen for fremragende forskning ble tildelt Ims og Yoccoz under Forskningens festaften 28. september i Oslo, og prisvinnerne mottar 1 million kroner for videre forskning.

Ims og Yoccoz er ansatt ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø, og er samtidig ansatt som vitenskapelige rådgivere i NINA. Foto: Sindre Mekjan/Forskningsrådet.

Les mer på NINA


Galina Goncharenko

28. september 2016

Galina Goncharenko disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 5. oktober 2016 med avhandlingen «Essays on Financial Accountability of Human Rights Organizations».

Les mer her på NHH sine sider.


Bernt Jørgen Stray

22. september 2016

Bernt Jørgen Stray er tilbudt stilling som personal- og organisasjonsdirektør ved UiA.

Stray er utdannet jurist og har de siste 8 årene arbeidet som leder og advokat i henholdsvis NHO Mat og Drikke og Norsk Industri. Han har også erfaring fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (nå Virke), Nærings- og Handelsdepartementet, samt Sivilombudsmannen og Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma.

De siste årene har han arbeidet som leder, forhandlingsleder og rådgiver innen HR-feltet i samarbeid med et stort antall komplekse og mangfoldige virksomheter, med gode resultater.

Les mer på UiA


Kari Bø

20. september 2016

Kari Bø, rektor og professor ved Norges idrettshøgskole, har fått en internasjonal pris for sitt mangeårige forsknings- og formidlingsarbeid på bekkenbunnsproblemer og inkontinens hos kvinner.

«The International Continence Society Lifetime Achievement Award» deles ut av International Continence Society (ICS). Prisen ble delt ut på den årlige ICS-kongressen i Tokyo hvor Kari Bø også er invitert som foredragsholder om effekt av bekkenbunnstrening på underlivsprolaps i forhold til kirurgi. ICS er en stor multidisiplinær internasjonal organisasjon bestående av blant annet urologer, gynekologer, neurologer, biomekanikere, fysioterapeuter, jordmødre og sykepleiere.

Les mer her


Rune Waagbø

14. september 2016

NIFES-veteran blir ny forskningsdirektør.

Siden 1986 har Rune Waagbø vært hovedfagsstudent, doktorgradsstipendiat, forsker og forskningssjef ved NIFES. Nå blir han ny forskningsdirektør for fiskeernæring.

56 år gamle Waagbø har vært hos NIFES hele sin yrkeskarriere. Han har hovedfaget og doktorgraden sin fra Universitetet i Bergen, men har vært tilknyttet NIFES siden han var hovedfagsstudent i 1986. Etter det har Waagbø jobbet både som bioingeniør, forsker, og siden 2011 som forskningssjef ved instituttet.

Les mer her


Selda Ekiz

12. september 2016

Universitetet i Bergen har utnevnt Selda Ekiz til ny æresalumn. Kunngjøringen foregikk under Alumnusdagen 2016, og Selda Ekiz var tilstede da rektor Dag Rune Olsen utnevnte henne til UiBs tredje æresalumn.

- Selda Ekiz har gjort en ekstraordinær innsats som vitenskapsformidler, og er en særdeles god ambassadør for Universitetet i Bergen. Gjennom sin formidling har hun bidratt på en fremragende måte til å vekke nysgjerrigheten for vitenskap, særlig hos de unge, sa rektor Dag Rune Olsen da han delte ut prisen. Foto: Thor Brødreskif.

Les mer her på uib.no


Arvid Hallén

08. september 2016

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Valresultatet ved HiSF, HiB og HSH for val av styremedlemmar til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet er no klart.

Se hele interimsstyret her.


Ruth Schmid

06. september 2016

Global kjemi-president fra SINTEF.

Hun har vært med på å utvikle nanokapsler som kan slåss mot kreftsvulster og maskinslitasje. Nå har SINTEFs Ruth Schmid fått et internasjonalt toppverv innen sin del av kjemifaget. Foto: CRS

Les mer på SINTEFs sine sider her.


Roger Ekeberg Henriksen

01. september 2016

Disputeterer om samlivsproblemer i svangerskapet.

Roger Ekeberg Henriksen disputerer tirsdag 6. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Henriksen disputerer med avhandlingen ”Social relationships, stress and infection risk in mother and child”.

Avhandlingen undersøker hvordan sosiale nettverk har sammenhenger med helsen til gravide kvinner og deres barn etter fødselen. Prosjektet er basert på data fra mer enn 90 000 kvinner og 100 000 barn fra Den norske mor og barn undersøkelsen.

Prosjektet tar utgangspunkt i antakelsen om at sosiale relasjoner påvirker helsen gjennom stressresponser, og har et særlig fokus på sammenhenger mellom utilfredshet i parforholdet og risikoen for infeksjonssykdommer. Foto: Siv Birgitta Systad.

Les mer på her.


Simen Aardal Ulsaker

30. august 2016

Simen Aardal Ulsaker disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 1. september 2016 med avhandlingen «On vertical restraints: Essays in Industrial Organization».

Kontrakter mellom bedrifter er ofte komplekse. Vertikale restriksjoner – eller bindinger – er en samlebetegnelse på kontraktselementer som kommer i tillegg til en konstant enhetspris.

I Norge er bindende videresalgspriser i bokbransjen et eksempel på dette. Avhandlingen studerer hvordan vertikale restriksjoner ikke bare påvirker profittfordelingen i en næring, men også hvilke produkter som blir gjort tilgjengelige for konsumentene, og til hvilke priser.

Les mer her på NHH sine sider.


Alena Golyagina

29. august 2016

Alena Golyagina disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 30. august 2016 med avhandlingen «Management Accounting Professionalization: The Case of Russia».

Avhandlingen undersøker hvordan økonomistyring som fagfelt har blitt profesjonalisert, i en post-sovjetisk sammenheng. Golyagina sporer fagets utvikling i Russland og analyserer utdanningen slik den blir gitt i dag. På denne måten tilfører hun ny kunnskap om globaliseringen av økonomistyringsfaget.

Den første artikkelen undersøker hvordan en internasjonal sertifisering i økonomistyring har bidratt til profesjonalisering av feltet management accounting i Russland. Analysen avslører at yrkesmessige og kontekstuelle faktorer påvirker beslutninger om å forfølge en såkalt CMA-sertifisering i Russland.

 

Les mer på NHH sine sider


Helga Synnevåg Løvoll

26. august 2016

Helga Synnevåg Løvoll disputerte 24.08.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Inside the outdoor experience. On the distinction between pleasant and interesting feelings and their implication in the motivational process.”

Følelser bærer med seg informasjon om hvordan vi har det og hva som kan motivere oss til ny handling. Fremdeles vet vi lite om hvilke følelser vi har når vi er på tur og hva som i etterkant blir husket som en god opplevelse. Denne avhandlingen undersøker forskjellen mellom engasjementslykke (eudaimonia) og velbehagslykke (hedonia) på turer over flere dagers varighet og om følelsers betydning i forhold til motivasjon for friluftsliv.

Les mer her


Kanokwan Kullawan

25. august 2016

Disputerer om optimalisering av brønnplassering

Kanokwan Kullawan ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS, disputerer for doktorgraden med avhandlingen "A Bayesian Framework for Real-Time Optimization of Well Placement".

Les mer her


Daniel Lokshtanov

23. august 2016

Daniel Lokshtanov har fått det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd. Han er den tredje forskeren ved Universitetet i Bergen som for tiden innehar et slikt stipend. Foto: Solfrid Langeland, Universitetet i Bergen

Les mer her på UiB sine sider.


Læringsmiljøprisen for 2016 til Knut Martin Tande ved juridisk fakultet, UiB

19. august 2016

– Målet vårt er å få studentene mer aktive. Ved digitale forelesinger kan vi legge til en del nye elementer og studentene kan i større grad styre sin egen undervisning, sier Knut Martin Tande, førsteamanuens ved Det juridiske fakultet.
Sammen med den faglige ledelsen ved fakultetet mottok han tirsdag Læringsmiljøprisen for 2016. Foto: Emil Weatherhead Breistein

Les mer om prisen her.


Victor D. Norman er tildelt NHHs pris for fremragende lærerinnsats for 2016.

16. august 2016

Victor D. Norman er tildelt NHHs pris for fremragende lærerinnsats for 2016. «Generasjoner av siviløkonomer har kunnet glede seg over hans skarpe analyser og eminente formidlingsevne», heter det i begrunnelsen.

Professor Victor D. Norman har gjennom mer enn 40 år bidratt sterkt til å utvikle NHH som utdanningsinstitusjon, og har undervist og utviklet nye kurs på alle nivå fra bachelor til PhD.

Les mer her www.nhh.no


Disputas om kvalitet og sikkerhet i ambulansehelikoptertjenesten

15. august 2016

Tirsdag 16. august disputerer Håkon Bjorheim Abrahamsen for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen «Kvalitet og sikkerhet i ambulansehelikoptertjenesten».

Les mer her


Marius Eriksen blir ny divisjonsdirektør

02. august 2016

Eriksen (51) kommer fra stillingen som direktør for strategisk økonomistyring ved Handelshøyskolen BI, og tiltrer stillingen som divisjonsdirektør i løpet av høsten 2016.

Les mer her.


Natalie Hope O’Donnell

16. juli 2016

Natalie Hope O’Donnell forsvarer sin doktoravhandling ved Arkitektur- og designhøgskolen fredag 26. august.

 Tittelen på avhandlingen er: ”Space as curatorial practice: the exhibition as a spatial construct. ‘Ny kunst i tusen år’ (1970), ‘Vår Verden av Ting – Objekter’ (1970) and ‘Norsk Middelalderkunst’ (1972) at Henie Onstad Kunstsenter.”

Disputasen vil foregå på engelsk

Les mer på aho.no


Yngve Benestad Hågvar

15. juli 2016

Cand.philol. Yngve Benestad Hågvar ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo vil den 26.august forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Tittelen på avhandlingen er: Nyhetssjangere i nettaviser. Tekstnormforskjeller mellom nett- og papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014

Les mer på uio.no


Einar Lie

01. juli 2016

Historieprofessor Einar Lie ved Universitetet i Oslo (UiO) skal lede arbeidet med å skrive historien til Statoil og den norske oljeindustrien. Dette er et omfattende forskningsprosjekt med en kostnadsramme på rundt 25 millioner kroner. I 2022 fyller Statoil 50 år og da skal prosjektet være avsluttet. Lie skal trekke inn forskere både fra UiO og andre institusjoner. Han mener at dette er en viktig historie å fortelle. – Når vi ser på hvor viktig oljen er for Norge, er det påfallende hvor lite vi vet, sier han.

Les mer hos UiO


Rómulo Pinheiro

29. juni 2016

Rómulo Pinheiro er fra 1. juni professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder. Pinheiro er opprinnelig fra Portugal, og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han begynte som seniorforsker ved Agderforskning i 2011, og fortsetter nå i en deltidsstilling ved instituttet ved siden av professorstillingen ved UiA. Faglig er hans hovedinteresse knyttet til høyere utdanning og utdanningsinstitusjoner rolle i regional utvikling. I Agderforskning jobber han i fagområdet regional utvikling, hvor man blant annet forsker på innovasjonspolitikk, ledelse og utvikling. 

Les mer på agderforskning.no 


Martin Lee Mueller

25. juni 2016

Master Martin Lee Mueller ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo vil den 28. juni forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.):  

Being Salmon, Being Human. A Phenomenology of Story

Muellers avhandling har sitt opphav i en provoserende kronikk i Dagens Næringsliv i 2010, der en fiskeriprofessor spurte: «Hva skal vi med villaksen?» Konklusjonen var at den må ofres til fordel for oppdrettslaksen.

Les mer på uio.no