Veterinærinstituttet - .NET utviklere søkes til utfordrende oppgaver

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk beredskaps- og forskningsinstitutt som bidrar til å styrke norsk bioøkonomi. Som det ledende fagmiljøet i å forhindre helsetrusler mot fisk, dyr og menneske, er Veterinærinstituttet senteret for nasjonal beredskap innen én helse.

Ved siden av beredskap er kunnskapsutvikling og -formidling den viktigste oppgaven til Veterinærinstituttet. Diagnostikk har stått sentralt helt siden starten i 1891. I dag er forsking, innovasjon, overvåkning, risikovurdering, rådgiving og formidling viktig. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet har omtrent 330 tilsatte fordelt på Adamstuen i Oslo og enheter i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø. Se www.vetinst.no for mer informasjon.

.NET utviklere søkes til utfordrende oppgaver

Norges mest teknisk avanserte bygg av sitt slag reises nå på Ås og hovedkontoret flyttes hit i 2020. Dette blir en av Europas mest fremtidsrettede teknologiske fasiliteter for denne type virksomhet og vil kreve nytenkende digitale tekniske løsninger som støtter opp under virksomheten. Har du interesse av å være med på å forme morgendagens tekniske løsninger for Veterinærinstituttet? Vi skal utvikle en oppdatert teknologisk plattform hvor formålet er å digitalisere store deler av virksomheten. Stillingene ved hovedkontoret i Oslo (Ås) vil være sentral i utformingen av de nye løsningene.

Du vil arbeide i team med systemarkitekt, andre .NET utviklere, systemeiere og digitaliseringsprosjekter med å utforme Veterinærinstituttets fremtidige plattform. Veterinærinstituttet har en moderne IT-infrastruktur basert på Microsoftprodukter med nåværende tjenester bygget på .NET-plattformen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Delta i utviklingsprosessen fra analyse til overlevering
 • Delta i tverrfaglige prosjektteam
 • Bygge opp et utviklingsmiljø
 • Videreutvikle Veterinærinstituttets journalsystem som er helt sentralt for vår virksomhet
 • Videreutvikle og forvalte våre tjenester

Kvalifikasjonskrav for alle stillingene:

 • Relevant utdannelse med 3-årig høyskole eller tilsvarende.
 • Dokumentert erfaring med .NET/MVC/C#
 • Dokumentert erfaring med tjenesteorientert arkitektur og integrasjoner (webservices/REST/WebAPI)
 • Må kunne kommunisere på norsk nivå C1 samt engelsk, både skriftlig og muntlig.

I tillegg vil vi vektlegge:

 • Kompetanse innen MS SQL og SSIS er en fordel for én av stillingene
 • Erfaring fra tilsvarende stillinger
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Resultatorientert og med god gjennomføringsevne
 • Lagspiller med evne til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
 • Gode kommunikasjonsevner, med evne til å formidle teknologi til andre faggrupper
 • Personlig egnethet

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1364 seniorrådgiver. Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet kan tilby et godt og spennende arbeidsmiljø, faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid og sommertid, medlemskap i Statens Pensjonskasse med forsikringsordninger og gunstig lånetilbud. Vi har et godt fagmiljø, fleksible arbeidsforhold, mulighet for barnehageplass og tilgang til å leie bedriftshytte.

Veterinærinstituttet legger vekt på mangfold, og er en IA-virksomhet (IA: inkluderende arbeidsliv).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for digitalisering Lars Møller på telefon 90 61 39 23 eller til seksjonsleder for organisasjonsutvikling Lars Eirik Lyshaug på telefon 90 14 02 86.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad merkes: 18/18

Søknadsfrist: 05.06.2018
Web: www.vetinst.no

Kontakt: Leder for digitalisering Lars Møller

Kontakt 2: Seksjonsleder for organisasjonsutvikling Lars Eirik Lyshaug