Universitetet i Stavanger (UiS) - Videofotograf/redigerer

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det humanistiske fakultet er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor musikk og dans, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har en nasjonal posisjon innenfor forskning og undervisning i lese- og skrivevansker, læringsmiljø og atferd gjennom Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Kunstfagene holder til i Campus Bjergsted i Bjergstedparken. UiS og Det humanistiske fakultet er sentrale i arbeidet med å videreutvikle Bjergstedparken til et kulturelt kraftsentrum for et nasjonalt og internasjonalt publikum gjennom Bjergstedvisjonen. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 2.600 studenter og 380 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Institutt for musikk og dans, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret.

Videofotograf/redigerer

Søknadsfrist 11. juni 2017

Universitetet i Stavanger har ledig midlertidig stilling som videofotograf/redigerer ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret). Stillingen er ledig i perioden dd. t.o.m 31.07.18.

Lesesenteret er del av det humanistiske fakultetet, og har oppgaver innenfor universitetet knyttet til utdanning og forskning hovedsakelig på to områder: spesialpedagogikk/utdanningsvitenskap (lese- og skrivevansker/dysleksi) og lesevitenskap/literacy studies (leseutvikling og -opplæring, tekstkultur). I tillegg har vi som ett av ti nasjonale sentre ansvar for å støtte språkarbeid i barnehager, og leseopplæring og leseutvikling i skoler på landsbasis. Hovedmålgruppene for senterets aktivitet er pedagoger i barnehage, lærere i grunnskole og videregående opplæring, PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningen.

I forbindelse med storsatsingen Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019 er vi i gang med en rekke produksjoner knyttet til digitale kompetansepakker for bruk av personalet i barnehager, lærere i grunnskolen, og faglærere i videregående. Les mer på www.sprakloyper.no . 
 
Arbeidsoppgaver:

• Videofotografering ute på location
• Redigering og produksjon av video til sprakloyper.no
• Utvikling av ideer og manuskript til filmer i samarbeid med faglige eksperter
• Vedlikehold og videreutvikling av universitetets utstyr og teknologi for videoproduksjon og -lagring

Søker bør ha følgende kvalifikasjoner:

• Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå
• Erfaring som fotograf/redigerer og med bruk av profesjonelt videoproduksjonsutstyr og programvare
• Estetisk sans, evne til formidling og selvstendig arbeid med utvikling av bildefortellinger
• Innsikt i aktuelle standarder og teknologier for videoproduksjon, lyd- og bildebehandling og publisering

Videre vil det bli lagt vekt på at søker har:

• Erfaring med produksjon av dokumentarfilm, nyhetsreportasjer, featureprogram og lignende
• Evne til samarbeid, forståelse for faglige problemstillinger og formidling av disse som video
• Interesse for og evne til å følge med på utviklingen i teknologi for videoproduksjon og -publisering
• Erfaring med kamera Canon C300 og arbeid på Apple Mac Pro med Adobe Premiere Pro og Adobe After Effects – eller tilsvarende.

Yrkeserfaring er ingen forutsetning, men relevante arbeidsprøver og referanser vektlegges.

Vi tilbyr:

  • Interessante arbeidsoppgaver
  • Sportsanlegg på campus
  • Hjem-jobb-hjem, rimeligere jobbreiser
  • Trening i arbeidstiden

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kontorsjef Karoline Høibo, tlf 926 37 902, epost karoline.hoibo@uis.no .

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kristine Nordbø Røgenes, tlf 51833516, epost kristine.n.rogenes@uis.no

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.301, kode 1085, kr 370.000 -430.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjons-rettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

•Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Lesesenteret, Det humanistiske fakultet.

•Karoline Holmboe Høibo, kontorsjef, er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.

•Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

 
2. Ansvarsområde

• Foto, redigering og produksjon av video til bruk i undervisning, formidling av forskning og lignende

• Vedlikehold og videreutvikling av utstyr og teknologi for videoproduksjon og -lagring

3. Arbeidsoppgaver

• Produksjon av video for formidling av forskning og undervisning på UiS.

• Under ledelse av vår videoprodusent, i samarbeid med UiS og Lesesenterets øvrige stab, forskere og lærere på UIS, utvikle ideer og manuskript for videoproduksjoner som skal benyttes i formidling av forskning.

• Selvstendig arbeid som videofotograf og redigerer på videoproduksjoner, som også kan innebære selvstendig ansvar for organisering og gjennomføring av videoproduksjoner.

• Videodokumentasjon av aktuelle hendelser for UiS og utvikling og vedlikehold av videoarkiv

• Opptak av forelesninger/presentasjoner og operasjon av UiS sitt system for dette - for tiden Mediasite

• Tilrettelegging og publisering av videoproduksjoner i UiS/Lesesenteret/Språkløyper sine applikasjoner og kanaler for dette på nett og TV - bl.a. YouTube

• iTunesU og Kunnskapskanalen på NRK

• Vedlikeholde og videreutvikle universitetets utstyr, system og teknologi for videoproduksjon og -lagring

• Arbeidsoppgavene kan inngå i eksterne og internasjonale prosjekt, eller for oppdragsgivere utenfor UiS

 Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 11.06.2017
Web: www.uis.no

Kontakt: Karoline Høibo (Kontorsjef)
Telefon: 926 37 902
E-post: karoline.hoibo@uis.no

Kontakt 2: Kristine Nordbø Røgenes (HR-rådgiver)
Telefon: 51833516
E-post: kristine.n.rogenes@uis.no