Universitetet i Stavanger (UiS) - Rådgiver studentopptak

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Rådgiver studentopptak

Søknadsfrist 05.04.2017

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som rådgiver i Utdanningsavdelingen, Enhet for studentservice. Stillingen er ledig snarest.

Ansvarsområde:

 • Faglig ansvar for de opptak til Universitetet i Stavanger som til enhver tid er utenom Samordna Opptak, men likevel sentralt organisert

Arbeidsoppgaver:

 • Medvirke til sentralisering av opptaksarbeid ved UiS
 • Organisering og koordinering av opptak til mastergrader, videreutdanninger og enkeltemner
 • Delta i arbeidet med regelverk
 • Utvikling og vedlikehold av rutiner
 • Informasjon veiledning overfor studiesøkere
 • Utarbeiding av statistikker og rapporteringsarbeid
 • Annet arbeid knyttet til opptaksarbeid ved UiS

Søkere bør ha følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • Erfaring med administrativt arbeid innen høyere utdanning
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Systematisk og løsningsorientert
 • God fremstillingsevne både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontorsjef Marianne Simonsen, tlf: 51832710, epost marianne.simonsen@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Yngvil Kvam, tlf 51 83 30 22, epost yngvil.kvam@uis.no.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl. 90.500, kode 1434, kr 473.000 – 535.000 bto pr. år. Isærskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 15 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

STILLINGSBESKRIVELSE

1. Organisatorisk plassering:

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert i Utdanningsavdelingen (UA), Enhet for studentservice (ESS).
 • Leder ved ESS er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

2. Ansvarsområde:

 • Koordinering, planlegging og gjennomføring av lokalt opptak til masterstudier, videreutdanninger og enkeltemner

3. Arbeidsoppgaver:

 • Organisere og gjennomføre det lokale opptaket til masterstudier, videreutdanninger og enkeltemner
 • Gi veiledning og informasjon til studenter og studiesøkere
 • Delta i arbeidet med regelverk
 • Utarbeide rutiner for arbeidet med lokalt opptak
 • Statistikk- og rapporteringsarbeid

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 05.04.2017
Web: www.uis.no

Kontakt: Marianne Simonsen (Kontorsjef)
Telefon: 51832710
E-post: marianne.simonsen@uis.no

Kontakt 2: Yngvil Kvam (Senior HR-konsulent)
Telefon: 51 83 30 22
E-post: yngvil.kvam@uis.no