Universitetet i Stavanger (UiS) - Førstekonsulent - eksamensarbeid

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, revisjon og regnskap samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som økonomi, finans, markedsføring, rettsvitenskap, organisasjon og ledelse. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er 70 ansatte og 1.100 studenter tilknyttet fakultetet.

Førstekonsulent - eksamensarbeid

Søknadsfrist 29. mai 2018

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førstekonsulent - eksamensarbeid ved Fakultetsdministrasjonen Handelshøgskolen UiS.
Hovedoppgaver:

 • eksamensarbeid
 • generell administrasjon og service

Den som ansettes bør ha følgende kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning på bachelornivå
 • relevant erfaring
 • kjennskap til relevante dataverktøy

Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes har:

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • stor arbeidskapasitet, er systematisk, løsningsorientert, selvstendig og strukturert
 • gode samarbeidsevner, og bidrar til et godt sosialt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.103, kode 1408, kr 386.000-459.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
 • Hjem-jobb-hjem
 • Trening i arbeidstiden

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Fakultetsdirektør Egil Kristensen, tlf 51833776, epost egil.kristensen@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost kirsten.sikveland@uis.no

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Handelshøgskolen ved UiS.
 • Fakultetsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

2. Ansvarsområde

 • eksamen
 • generell administrasjon og service

3. Arbeidsoppgaver

• administrativt ansvarlig for fakultets eksamensarbeid.
• ansvarlig for fakultetets arbeid med digitalisering av eksamen.
• saksbehandle og følge opp klagesaker vedrørende sensur og karaktersetting. 
• bistå ved semesterregistrering og oppmelding til studier og eksamen.
• kontaktperson rom- og timeplanlegging.
• opptaksrelatert arbeid ved enheten.
• informere og veilede studenter om plikter og rettigheter i henhold til lov og regelverk.
• ivareta førstelinjetjeneste, herunder håndtere henvendelser fra studenter, ansatte og besøkende.
• ivareta nødvendige kontorservicefunksjoner for enheten.
• ivareta annet kontor-/sekretærarbeid for ledelsen ved enheten.
• praktisk tilrettelegging av møter og andre aktiviteter i regi av fakultetsledelsen.
• andre servicerelaterte oppgaver ved enheten.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 29.05.2018
Web: www.uis.no

Kontakt: Egil Kristensen (Fakultetsdirektør)
Telefon: 51833776
E-post: egil.kristensen@uis.no

Kontakt 2: Kirsten Sikveland (Senior HR-konsulent)
Telefon: 51833701
E-post: kirsten.sikveland@uis.no