Universitetet i Oslo, (UiO) - Utfordrende stilling som avdelingsleder ved CERES

CERES forvalter, utvikler og vedlikeholder studieadministrative systemer og tjenester for universiteter og høyskoler. Dette inkluderer samordning av opptak ved norske universiteter og høyskoler, forskningsinformasjonssystemer og tjenester samt Open Access. CERES er underlagt Kunnskapsdepartementet, og driftes av Universitetet i Oslo. Senteret har ca. 120 ansatte og holder til i Oslo, Majorstuen. Fra 1.1.2018 blir CERES slått sammen med BIBSYS og deler av UNINETT og blir et eget forvaltningsorgan. Det nye organet vil ha kontorer både i Oslo og Trondheim.

Utfordrende stilling som avdelingsleder ved CERES

Søknadsfrist 3. januar 2018

Vi har en ledig fast stilling som avdelingsleder for gruppe for opptak og nasjonal vitnemålsdastabase (NVB).  Gruppe for opptak og NVB har ansvar for drift og videreutvikling av det samordnete opptaket til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, herunder GSK-basen, samt forvaltning, drift og videreutvikling av NVB. Gruppen har 10 – 15 ansatte og arbeider også med et nytt samordnet opptak til fagskoler.

Gruppeleder rapporterer til seksjonssjef og er delegert følgende oppgaver og ansvar:

 • Personalansvar for medarbeiderne i gruppen
 • Daglig administrativ ledelse av gruppen
 • Faglig ansvar for gruppens virksomhetsområde og ansvarlig for å sikre at gruppens kompetanse utvikles i tråd med målene for gruppen og seksjonen
 • Oppgaver innenfor gruppens ansvarsområde

Krav til kvalifikasjoner for stillingen:

 • Høyere utdannelse på universitets- og/eller høgskolenivå, minimum på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • God kunnskap og erfaring med det samordnede opptaket til grunnutdanninger
 • Ledererfaring

Det vil bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig 
 • Personlig egnethet
 • Initiativrik, målbevisst, strukturert 
 • Gjennomføringsevne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Stillingsbetegnelsen er avdelingsleder (stillingskode 1407).

Stillingen vil bli avlønnet innenfor følgende lønnsspenn: kr 623 900,- til kr 686 900,-, avhengig av kompetanse.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med:

 • Seksjonssjef Anne Kathrine Haugen tlf. 22840162 eller
 • Direktør Grete Christina Lingjærde tlf 22852818

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 03.01.2018
Web: www.ceres.no

Kontakt: Anne Kathrine Haugen (Seksjonssjef)
Telefon: 22840162

Kontakt 2: Grete Christina Lingjærde (Direktør)
Telefon: 22852818