Universitetet i Oslo, (UiO) - Studentambassadører for UiO

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for fagstøtte har ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen forskning, utdanning og kommunikasjon. Avdelingen har 7 seksjoner; Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering, Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon, Seksjon for opptak og tilrettelegging, Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer, Seksjon for studieadministrative datasystemer og Sentralbord for UiO.

Studentambassadører for UiO

Søknadsfrist: 4. september

Beskrivelse

Er du en god formidler? Vil du motivere elever i videregående skole til å ta høyere utdanning? UiO søker 5-10 engasjerte studentambassadører som ønsker å rekruttere gode studenter til universitetet.

Arbeidsoppgaver

  • Representere UiO på skolebesøk og utdanningsmesser rundt om i Norge
  • Informere om studier ved UiO, karrieremuligheter og studenttilværelsen gjennom foredrag og samtaler
  • Rekruttere gode studenter til UiO og motivere unge til å ta høyere utdanning

Som studentambassadør møter du potensielle søkere ved videregående skoler og utdanningsmesser over hele landet. Årlig besøker UiOs studentambassadører rundt 300 skoler og 12 utdanningsmesser i Norge. På skolebesøk vil du som regel være den eneste representanten for UiO, mens du på messer vil være en del av et team på 3-5 personer. 
Jobben er oppdragsbasert og sesongbetont. I «høysesongen»  januar-februar må du påregne å være bortreist i minst én uke i strekk i forbindelse med messe- eller skolebesøksturné. Resten av året (høst og vår) velger du selv hvor mange oppdrag du ønsker å ta på deg. Oppdragsperioden går fra september 2017 til august 2018. Forventet arbeid i perioden vil samlet utgjøre mellom 4 og 8 arbeidsuker.

Om deg

  • Du er UiO-student og har minst ett år igjen av studiene
  • Du er utadvendt, engasjert og liker å formidle
  • Du kan delta i obligatorisk opplæring i uke 38 og 39 (20.-29. september). Opplæringen er delt inn i bolker på 2-7 timer per dag, og du må derfor påregne noe undervisningsfravær

Vi tilbyr

  • En utfordrende, interessant og sosial jobb som lett lar seg kombinere med studier
  • Grundig opplæring i bl.a. formidlingsteknikk og UiOs studietilbud
  • Lønn per oppdrag utbetales som honorar etter faste satser (kr 743,- til 1 783,- per dag). UiO dekker reiseutgifter og gir kostgodtgjørelse etter statens satser.
  • Opplæringen lønnes med honorar fra kr 446,- til 743,- per dag. Lønnen utbetales når første oppdrag er gjennomført.

Søknad og CV sendes til: k.o.gjersdal@admin.uio.no

Søknadsfrist: 4. september

Spørsmål om stillingen kan rettes til Kristin Øye Gjersdal på epost k.o.gjersdal@admin.uio.no

Søknadsfrist: 04.09.2017
Web: www.uio.no

Kontakt: Kristin Øye Gjersdal
E-post: k.o.gjersdal@admin.uio.no