Universitetet i Oslo, (UiO) - Seniorkonsulent/Rådgiver

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetet i Oslo ønsker å være en konkurransedyktig aktør i det globale arbeidsmarkedet, og har som strategisk målsetting å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet. Internasjonal rekruttering står sentralt i dette arbeidet. For å profesjonalisere mottaksapparatet for internasjonale medarbeidere opprettes International Staff Mobility Office. Enheten er tilknyttet Avdeling for personalstøtte.

Seniorkonsulent/Rådgiver

Søknadsfrist: 1 oktober 2017

Vil du jobbe i UiOs nyopprettede enhet International Staff Mobility Office? 

Vi søker deg som har lyst til å bidra til at UiO har et profesjonelt og effektivt mottaksapparat for sine internasjonale medarbeidere. Rekruttering og mottak av internasjonale medarbeidere krever spisskompetanse innen et komplekst felt, og i denne stilingen vil du bli del av en seksjon med til sammen fem engasjerte og kompetente medarbeidere.

Du vil jobbe i en serviceinstans for innreisende; en spesialisert støttefunksjon for fakulteter, institutter og sentre. En hovedoppgave er å sikre en smidig og rask overgang for internasjonale medarbeidere til ny jobb ved UiO og bidra til at mottak av internasjonale ansatte er i henhold til beste praksis og tar så kort tid som mulig. Enheten skal bl.a. bistå i spørsmål knyttet til bolig, skatt, trygderettigheter og arbeids- og oppholdstillatelse. På sikt er det også et mål å tilby tjenester som karriereveiledning til partner/ektefelle, bistand til valg av barnehage og skole til barna osv.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjon, rådgivning og tett oppfølging til internasjonale medarbeidere, enheter og ledere
 • Bidra til videreutvikling av enhetens informasjonstjenester og oppdatering av nettinformasjon
 • Veilede i spørsmål innen skatt, folketrygd og pensjonsrettigheter
 • Delta i arbeidet med utvikling av administrative prosesser innen området internasjonal rekruttering og tilsetting. Dette inkluderer bl.a. å utarbeide tjenester, rutiner og maler i samarbeid med andre fagenheter
 • Arrangere nettverksmøter og seminarer
 • Saksbehandling og annet utredningsarbeid innen relevant lov- og avtaleverk

Ansvarsområder og oppgaver for de to stillingene avhenger av kompetanse og erfaring.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Relevant kompetanse/erfaring innen mottak av internasjonale medarbeidere, med hovedvekt på minst ett av fagområdene rekruttering/tilsetting, skatt, folketrygd og pensjonsrettigheter
 • Kunnskap om arbeids- og oppholdstillatelse kan være en fordel
 • Kjennskap til offentlig sektor og universitetets- og høyskolesektoren er en fordel. Det er også ønskelig med erfaring fra en stor og kompleks organisasjon
 • Meget gode språkferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig er nødvendig

Rådgiveren vil bli tillagt mer selvstendig ansvar innen utviklings- og rådgivningsoppgaver. For å bli tilsatt som rådgiver er det en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og kompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Personlige egenskaper

 • God forståelse for kulturforskjeller
 • Evne til å bygge relasjoner og skape tillit
 • Serviceorientert
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Samarbeider godt og har god formidlingsevne

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes som SKO 1363 seniorkonsulent, lønnsspenn kr 459 000 – 548 000, som SKO 1434 rådgiver, lønnsspenn kr 537 000 – 651 000. Innplassering etter kompetanse og erfaring.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Søk stilling»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 1 oktober 2017

Kontaktpersoner: 

Søk stilling

Søknadsfrist: 01.10.2017
Web: www.uio.no

Kontakt: Elisabeth Kvalvåg (Seksjonssjef)
Telefon: +47-92207749
E-post: elisabeth.kvalvag@admin.uio.no

Kontakt 2: Kristina Ökvist (Personalkonsulent)
Telefon: +47-22854054
E-post: kristina.okvist@admin.uio.no