Universitetet i Oslo, (UiO) - Seniorkonsulent - Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Seniorkonsulent - Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Søknadsfrist 02.04.2018

Om stillingen

Det er en midlertidig ledig stilling som seniorkonsulent ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for molekylærmedisin. Stillingen er knyttet til forskningsgruppe Nevrale Systemer, professor Jan Bjaalie, og gjelder støttefunksjoner for gruppens EU - koordinatoransvar i Human Brain Project - Neuroinformatics

Platform med planlagt prosjektperiode 1. april 2018 - 31. mars 2020. Stillingen er finansiert av EU frem til 31. mars 2020. Den som ansettes vil inngå i et team av medarbeidere lokalt ved UiO og vil ha omfattende interaksjon med en rekke internasjonale partnere.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en godt kvalifisert seniorkonsulent med tilstrekkelig kompetanse og selvstendighet til å kunne løse følgende arbeidsoppgaver:

 • Kommunikasjon internt i Neuroinformatics Platform (NIP). Oversikt over prosedyrer, maler og formidling av nyheter fra NIP til HBPs informasjonsavdeling basert ved EPFL.
 • Innsamling av informasjon fra partnerne i NIP basert i 7 ulike land i forbindelse med gjennomføring av prosjektarbeid og rapportering.
 • Holde oversikt over prosedyrer, maler og frister
 • Oppdatere HBPs interne rapporterings- og kontrollsystemer
 • Bidra til sammenstilling av informasjon for internt og eksternt bruk
 • Organisering og logistikk i forbindelse med møter i NIP eller møter der NIP deltar, herunder møteinnkallinger, og møtelogistikk lokalt ved UiO og ved partnerinstitusjonene i Europa
 • Administrativ støtte for NIP koordinator

Kvalifikasjonskrav 

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre kan det kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet.

 •   Relevant praktisk arbeidserfaring og krav til oppgavene som skal løses
 •   Må ha erfaring fra prosjektvirksomhet og administrative støttefunksjoner vil være en fordelaaa
 •   Gode IT-kunnskaper og god kjennskap til Office/Excel er påkrevetbbb
 •   Du må beherske både norsk og engelsk godt, ha gode formuleringsevner skriftlig og muntlig

Ønskelig kompetanse/erfaring

Vi søker en initiativrik, selvstendig og nøyaktig person, med utpreget serviceinnstilling og evne til å tåle periodevis sterkt arbeidspress. Den som ansettes må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og kunne håndtere flere oppgaver samtidig i et travelt forskermiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og dynamisk forskermiljø
 • Lønn som seniorkonsulent 1363 kr 436 900 – 482 500 avhengig av kompetanse og erfaring (50-56)
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)

Søknad  må sendes inn via vårt  rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel oppfordres  kvinner spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Tittel: Professor Jan Bjålie, epost: j.g.bjaalie@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 02.04.2018
Web: www.uio.no

Kontakt: Professor Jan Bjålie
E-post: j.g.bjaalie@medisin.uio.no