Universitetet i Oslo, (UiO) - Senioringeniør - statistisk analyse og forskningsstøtte

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Senioringeniør - statistisk analyse og forskningsstøtte

Søknadsfrist 21. mai 2017

Ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er det ledig en stilling i USITs Seksjon for IT i forskning. Stillingen er fast og dekker et bredt og spennende arbeidsfelt med hovedvekt på statistisk analyse og generell forskningsbistand innenfor områder som datainnsamling, dataanalyse og kvantitative og kvalitative metoder. Stillingen vil bli innplassert i Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning.
Seksjon for IT i forskning ved USIT består av ca. 30 personer der rundt halvparten har doktorgrad. Seksjonen er delt inn i tre grupper: Gruppe forskningsinfrastruktur, Gruppe for forskningstjenester og Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning. Seksjonen har et høyt kompetansenivå og leverer et mangfold av IT-baserte forskningstjenester til UiO, nasjonalt og internasjonalt.
Informasjon om USIT: http://www.usit.uio.no
Informasjon om Seksjon for IT i forskning: http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf/
Informasjon om Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning: http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf/ds/

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen:
Arbeidsoppgavene omfatter i all hovedsak støtte til statistisk og analytisk metodebruk i forskningsprosjekt, herunder også bistand i bruk av statistikkverktøy (R, MatLab, SAS, STATA, SPSS) og sentrale system for datafangst. Oppgavene vil variere med graden av kompleksitet som ligger i de ulike forskningsprosjektene. Forskningsveiledningen vil også omfatte kursvirksomhet. Den som blir ansatt vil være kontaktpunkt for forskere ved UiO og samarbeidende organisasjoner, som Høgskolen i Oslo og Akershus. Videre vil den som ansettes jobbe med å utvikle og utvide sin egen, så vel som seksjonens kompetanse, innen i statistisk analyse i HumSam-fag og stordataanalyse innen alle fagfelt.
Oppgavene passer den som har gode kommunikasjonsevner, og har god kjennskap til de vanligste statistikkverktøyene innen akademia, og i tillegg har kunnskap og interesse for programmering. Helst skal man også kunne vise til egen forskererfaring, og være på jakt etter muligheter til å jobbe i grenselandet mellom forsking, IT-basert forskningsstøtte og verktøyutvikling.
Det kreves at du kan dokumentere kompetanse på følgende områder:

 • Høyere utdannelse på universitets- og/eller høgskolenivå, minimum mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor statistikk, matematikk eller informatikk. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Gode kunnskaper om kvantitativ analyse og forskningsmetodikk
 • Gode ferdigheter innen praktisk statistikk og analyseprogramvare som R, STATA, MatLab, SAS, SPSS, miniTab
 • Grunnleggende IT-kompetanse og god erfaring med IT i jobbsammenheng eller gjennom forskning og studier. (Må dokumenteres i søknaden)
 • Gode programmeringsferdigheter med vekt på verktøy brukt i statistisk analyse, f.eks. R, Python/Perl, Matlab, SPSS, STATA, SAS
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner 

I tillegg legger vi vekt på:

 • Egen forskererfaring
 • Erfaring med bruk av statistikk innen HumSam-fag
 • Erfaring fra relevant arbeid i forskningsmiljøer
 • Erfaring med dokumentasjon av IT-baserte forskingstjenester
 • Erfaring fra helseforskning, kliniske miljøer og medisinske kvalitetsregistre
 • Erfaring med uttrekk og kvalitetssikring av data fra databaser
 • Egen undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Gode referanser (oppgi gjerne referanser i søknaden)
 • En søknad som gir en god beskrivelse av søkeren i forhold til egne ambisjoner og utlysningstekstens beskrivelse av arbeidsoppgaver og kompetansekrav.

UiO har som mål å være et forskningsuniversitet av høy internasjonal standard. Som et av landets største IT-faglige miljø, bidrar USIT til dette gjennom å utvikle og tilby et bredt spekter av tjenester basert på fremtidsrettet teknologi, både internt på universitetet og i ulike nasjonale drifts- og utviklingsprosjekter innen universitets- og høgskolesektoren. Vi legger stor vekt på å gi våre ansatte utfordrende og lærerike oppgaver, med gode muligheter til faglig utvikling. USITs ansatte kan også benytte universitetets velferdstilbud, som inkluderer trening i arbeidstiden, firmahytte, egne UiO-barnehager og boliglån i Statens pensjonskasse.

Stillingsbetegnelsen er senioringeniør (stillingskode 1181). 
Stillingen vil bli avlønnet innenfor følgende lønnsspenn:
Senioringeniør: kr 556 700,- til kr 648 100,-, avhengig av kompetanse)

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

 • Seksjonsleder Gard Thomassen (tlf. 93674926 / gardot@usit.uio.no) eller
 • Gruppeleder Jarle Ebeling (97573277 / jarle.ebeling@usit.uio.no)

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 21.05.2017
Web: www.uio.no

Kontakt: Gard Thomassen (Seksjonsleder)
Telefon: 93674926
E-post: gardot@usit.uio.no

Kontakt 2: Jarle Ebeling (Gruppeleder)
Telefon: 97573277
E-post: jarle.ebeling@usit.uio.no