Universitetet i Oslo, (UiO) - Seksjonssjef

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetet i Oslo ønsker å være en konkurransedyktig aktør i det globale arbeidsmarkedet, og har som strategisk målsetting å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsunivUniversitetet i Oslo ønsker å være en konkurransedyktig aktør i det globale arbeidsmarkedet, og har som strategisk målsetting å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet. Internasjonal rekruttering står sentralt i dette arbeidet. For å profesjonalisere mottaksapparatet for internasjonale medarbeidere opprettes International Staff Mobility Office. Enheten er tilknyttet Avdeling for personalstøtte.

Seksjonssjef

Søknadsfrist: 1 oktober 2017

Vil du lede UiOs nyopprettede enhet International Staff Mobility Office?

Vi søker deg som har lyst til å bidra til at UiO har et profesjonelt og effektivt mottaksapparat for sine internasjonale medarbeidere. Rekruttering og mottak av internasjonale medarbeidere krever spisskompetanse innen et komplekst felt, og i denne stilingen vil du bli del av en seksjon med til sammen fem engasjerte og kompetente medarbeidere.

Du vil lede en serviceinstans for innreisende; en spesialisert støttefunksjon for fakulteter, institutter og sentre. En hovedoppgave er å sikre en smidig og rask overgang for internasjonale medarbeidere til ny jobb ved UiO og bidra til at mottak av internasjonale ansatte er i henhold til beste praksis og tar så kort tid som mulig. Enheten skal bl.a. bistå i spørsmål knyttet til bolig, skatt, trygderettigheter og arbeids- og oppholdstillatelse. På sikt er det også et mål å tilby tjenester som karriereveiledning til partner/ektefelle, bistand til valg av barnehage og skole til barna osv.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at enheten leverer nødvendig rammeverk, informasjon og oppfølging, og at enheter og ledere ved UiO opplever et profesjonelt støtteapparat
 • Etablere og videreutvikle enheten og fagområdet
 • Være koordinator og pådriver mot offentlige aktører, eksterne interessenter og rammeavtaleleverandører
 • Være initiativtaker og pådriver for utvikling av administrative prosesser innen fagområdet internasjonal rekruttering
 • Personal/fag/budsjettansvar
 • Sørge for at enheten leverer gode og målrettede informasjonstjenester, inkludert web
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Betydelig ledererfaring med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant ledererfaring og kompetanse innenfor fagområdet
 • Meget gode språkferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Det legges vekt på relevante lederegenskaper, samt administrativ og faglig kompetanse
 • Kjennskap til offentlig sektor og universitetets- og høyskolesektoren er en fordel. Det er også ønskelig med erfaring fra en stor og kompleks organisasjon
 • Kjennskap til utvikling av administrative prosesser innen fagområdet vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert med evne til å lede, bygge relasjoner og skape tillit
 • Serviceorientert
 • God forståelse for kulturforskjeller
 • Dyktig på planlegging og gjennomføring
 • Løsningsorientert med god formidlingsevne og evne til å veilede

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 704 800,- og 882 900,- avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Søk stilling»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 1 oktober 2017

Kontaktpersoner: 

Søk stilling

Søknadsfrist: 01.10.2017
Web: www.uio.no

Kontakt: Tone Elstad (Seniorkonsulent)
Telefon: +47-22844758
E-post: tone.elstad@uv.uio.no

Kontakt 2: Kristina Ökvist (Personalkonsulent)
Telefon: +47-22854054
E-post: kristina.okvist@admin.uio.no