Universitetet i Oslo, (UiO) - Prosjektleder (Eiendomsavdelingen)

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 110.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Masterplan for UiOs eiendommer ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utvikling av eiendomsmassen. De kommende årene vil implementering av masterplan være en sentral aktivitet for avdelingen.

Prosjektleder (Eiendomsavdelingen)

Eiendomsavdelingen er universitetets største resultatenhet med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Prosjektleder

Til Prosjektavdelingen søker vi nå 1 prosjektleder. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av prosjekter med bygningsmessig, teknisk og funksjonell oppgradering av universitetets bygningsmasse.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av Eiendomsavdelingens byggeprosjekter (brukertilpasnings-, rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter)
 • Ansvar for at egne prosjekter gjennomføres innenfor fastlagte kostnads-, kvalitets- og tidsrammer
 • Oppfølging av leverandører knyttet til prosjektering og gjennomføring

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning som ingeniør på bachelor/masternivå innen fagfeltene Bygg, VVS eller EL. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere utdanningskravet. Det kan da være aktuelt å tilsette i sko 1087 overingeniør.
 • Erfaring fra planlegging og ledelse av byggeprosjekter innenfor følgende aktiviteter:

      -  Prosjektering og prosjekteringsledelse

      -  Utarbeidelse av arbeidsgrunnlag og anbudsdokumenter

      -  Oppfølging av kostnader, fremdrift og kvalitet

      -  Oppfølging av arbeider på byggeplass

      -  Igangkjøring, sluttkontroll og overlevering

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kjennskap til aktuelle it-verktøy

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk og ryddig
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å lede komplekse prosesser

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø
 • Lønn etter ltr 70 - 78 (617.800 - 743.100) i sko 1181 senioring. for utdanning på masternivå. Ved evtl. tilsetting i sko 1087 overing., vil lønnen være i ltr 68 - 74 (594.400 - 671.600) for utdanning på bachelornivå.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

 Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV

 Kontaktperson for stillingen: Underdir. Erik Munthe-Kaas, erik.munthe-kaas@admin.uio.no, mob. 99206503.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 14.05.2017
Web: www.uio.no

Kontakt: Erik Munthe-Kaas (Underdir)
Telefon: 99206503
E-post: erik.munthe-kaas@admin.uio.no